İçinde BASA geçen kelimeler

İçinde BASA geçen kelimeler 224 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

basa aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. basa anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde BASA geçen kelimeler

25 harfli

basamaklı taşlama yöntemi, birinci basamaktan mantık, hava basacı düzenleyicisi

24 harfli

ağır basar, yeğni kalkar

23 harfli

benzin püskürtme basacı, birinci basamak mantığı, elektrikli yakıt basacı, ters basamaklı kırıklar

22 harfli

basamaklı anlak biçesi, basamaklı renksiz kama, besin zinciri basamağı, binlik basamak ayırıcı, birinci basamak kuramı, pekiştirme basamakları, yüksek basamak mantığı

21 harfli

basamakçıklar yöntemi, n-inci basamaktan kök, yükseltgenme basamağı, yüzde birler basamağı

20 harfli

birinci basamak dili, dalma itenekli basaç, yakıt besleme basacı, yüzdebirler basamağı

19 harfli

basamaklara ayırmak, basamaklı sayıtlama, basarağını bağlasın, içsıcaklık basamağı, karın-badaktorbasal, ondabirler basamağı, tıka basa doldurmak, yüz binler basamağı

18 harfli

açık ocak basamağı, basamak değiştirme, basamak yüksekliği, basamaklı damarlar, basamaklı kırıklar, basamaksı damarlar, en önemsiz basamak, iltibasa yol açmak, milyonlar basamağı, yağ basacı dişlisi

17 harfli

basamak hazırlama, basamaklar düzeni, basamaklı piramit, basamaklı tiyatro, basarna kazıkları, baskın basanındır, çokbasamaklı sayı, en önemli basamak, karon basamakları, torbasal damarcın, üç basamak kuramı

16 harfli

agulama basamağı, Basamaklı itenek, basaruğu olmamak, diyaframlı basaç, dizeyin basamağı, elektrikli basaç, emme basma basaç, Hacıkabasakallar, iki etkili basaç, kanatçıktı basaç, püskürtme basacı, tek etkili basaç, yerli basamaklar

15 harfli

basamak basamak, basamak kayması, basamak yöntemi, basamaklı salon, birler basamağı, katı yağ basacı, katman basamağı, kültür basamağı, ondalık basamak, tıka basa yemek, yerısıl basamak, yontuk basamağı, yüz basa gelmek, yüzler basamağı

14 harfli

basaçlı makara, basamak gurmak, basamak yapmak, basamaklı dizi, elbasan tavası, soğutma basacı, stratum basale, yardımcı basaç

13 harfli

basara parmak, benzin basacı, boşaylı basaç, Buharlı basak, eksenel basaç, Eskikabasakal, içitme basacı, kuşanık basaç, Postkabasakal, sıcak basamak

12 harfli

babasanlılık, basak düşmek, basamaklamak, basamaklı ağ, çamur basacı, dil basacağı, dönerbasamak, kapış basacı, yakıt basacı

11 harfli

akçalıbasan, aralı basaç, basaç odası, Basansarnıç, basma basaç, beniz basan, çıray basan, hava basacı, Kabasakallı, kapak basan, parmakbasar, sıvı basacı

10 harfli

ağır basan, basabilmek, basaç kabı, basaç zarı, basaklamak, basamaksız, destebasan, dönerbasar, emme basaç, ökçe basan, öz basacak, tabanbàsar, Taşbasamak, yabasal el, yağ basacı

9 harfli

arkabasan, basa basa, basabilme, basakbaşı, basalamak, basamaklı, basamaksı, çalıbasan, dıka basa, dil basan, Eğribasan, garabasan, Kabasakal, Kabasakız, kan basar, karabasan, su basacı, tıka basa, Üçbasamak, Yağıbasan, yer-basan, ...

8 harfli

Basakköy, basaksız, basalgan, bâsâmbâk, basammah, basancak, basangaç, dabbasan, dalbasan, Dambasan, dilbasar, gabasaba, göbbasan, götbasan, Karbasan, Kılbasan, kielbasa, köpbasan, lapbasan, Sırbasan, su basan, ...

7 harfli

Aybasan, basabas, basacak, basaklı, basalak, basalga, basalık, basamah, basamak, basancı, basanga, basanna, basarak, basaret, basarık, basarna, Elbasan, İlbasan, kalbasa, kolbasa, önbasan, ...

6 harfli

basama, basana, basanı, basara, basari, ırbasa

5 harfli

basaç, basağ, basak, basal, basan, basar, basat

4 harfli

basa

Kelime Ara