basa

basa

Fazla, baskın, üstün: Yemeğe yağı kısa, tuzu basa koy.


basa

Arkasından, hemen sonra: Ahmedin izi basa ben de geldim.


Basa Köken: T.

Cinsiyet: Erkek 1. Fazla, üstün, baskın. 2. Arka.


basa için benzer kelimeler


basa, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 's', 'a', şeklindedir.
basa kelimesinin tersten yazılışı asab diziliminde gösterilir.