İçinde DIŞ geçen kelimeler

İçinde DIŞ geçen kelimeler 1093 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

dış aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. dış anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde DIŞ geçen kelimeler

25 harfli

bildirmelik dışı engeller, borsa dışı serbest piyasa, çirlik dışı (sayrılıklar), denge dış ticaret hadleri, dış ödemeler sayışmanlığı, dış ticaret kısıtlamaları, dış ticaretin liberasyonu, dış ticarette sevk evrakı, dışalım girdi bağımlılığı, dışarıda betimlenen dosya, dışarıda tanımlanan dosya, dışarıda yerleşik kişiler, dışsatım kaldıraç vergisi, dışsatım teşvik önlemleri, dışsatıma yönelik serflik, dışsatımda alacaklandırma, dilin açık veya dış şekli, erkek dış üreme organları, faiz dışı bütçe giderleri, negatif dışsal ekonomiler, pozitif dışsal ekonomiler, ...

24 harfli

çevrimdışı adres defteri, dış özekli, dış merkezli, dışalım güvence programı, dışalım kaldıraç vergisi, dışalımda alacaklandırma, dışarıda betimlenen veri, dışarıda işleme ticareti, dışarıda tanımlanan veri, dışı kalaylı, içi alaylı, dışkıl sadistlik aşaması, dışsal ölçek ekonomileri, dışsatım kredi garantisi, dışsatım kredi güvencesi, dışsatım kredi sigortası, dışsatım sübvansiyonları, dışsatım vergi istisnası, dışsatıma yönelik büyüme, dışsatımda fon kesintisi, dışsatımda tarife kotası, dışsatımı teşvik belgesi, dişi dış üreme organları, ...

23 harfli

ABD dışişleri bakanlığı, ağrılı dışlak düz taban, aşırı dışa dönük büyüme, Bipartizan Dış Politika, Carathéodory dış ölçümü, dış kazıkta bacak kapma, dış ticarete bağımlılık, dış yardım birlikteliği, dış yardım konsorsiyumu, dış yaşmak-yürek yalımı, dışa açık büyüme modeli, dışa çarpıklık (parmak), dışalım gelir esnekliği, dışalım karşılığı kredi, dışalım vergi istisnası, dışalımda tarife kotası, dışardan bitirme sınavı, dışarıda çevirim takımı, dışsatım gümrük vergisi, dışsatım karşıtı eğilim, dışsatım prim kesintisi, ...

22 harfli

akraba dışı yetiştirme, aktarılabilir dışsayca, damar dış gömlek et ur, dış ödemeler bilânçosu, dış ticaret politikası, dış ticarette standart, dışa dönük sanayileşme, dışalımda vergi iadesi, dışarıda (canlı) yayın, dışbükeyimsi fonksiyon, dışlanamazlık prensibi, dışörnekçeli betimleme, dışsal dış kaynaklanma, dışsal ekonomik şoklar, dışsal eksi ekonomiler, dışsal işgücü piyasası, dışsatım kısıtlamaları, dışsatımı yasak mallar, dışyapı dağlama deneyi, duruşma dışı kararları, eğiklik dışsal çarpımı, ...

21 harfli

ardışık kesme yöntemi, aşağı-dışarı doğrultu, ayak dışıyla durdurma, bilânço dışı işlemler, biri dışlanmış sürümü, bölgenin dış yarıçapı, çevrimdışı ağ aracısı, dış borç servis oranı, dış çizgili yazı tipi, dış diferansiyel form, dış kulak yolu siniri, dış püskürük kayaçlar, dış ticaret bilânçosu, dış ticaret çoğaltanı, dış ticaret engelleri, dışa açıklık derecesi, dışa aktarım sunucusu, dışa bağımlılık oranı, dışa patlamalı abanık, dışalım bulgu belgesi, dışalım sınırlamaları, ...

20 harfli

bağımsız dış denetim, bağırsak dışı yalımı, dış ödemeler dengesi, dış ödemeler fazlası, dış özek, dış merkez, dışa açıklık indeksi, dışalım izin belgesi, dışalım rejim kararı, dışarıda tutulabilme, dışkıcıl dönek salgı, dışlanamazlık ilkesi, dışsal biriktirimler, dışsal şok kolaylığı, dışsatım bağışıklığı, dışsatım yönetmeliği, dışsatımı geliştirme, dıştan alıcı belgesi, dıştan alım özencesi, düzgün dışbükey uzay, enaz dışsatım fiyatı, fiyat dışı destekler, ...

19 harfli

açık ardışık taslak, ardışık yaklaştırım, beyin dışı (şeyler), çevrimdışı ağ ajanı, dış aya budu, tenar, dış çizgiler durumu, dış halkasal sistem, dış kapının mandalı, dış kulak kapakçığı, dış ticaret bölgesi, dış ticaret çarpanı, dış ticaret dengesi, dış ticaret fazlası, dış ticaret hadleri, dış ticarette ölçün, dışa açıklık dizini, dışa açılma indeksi, dışa dönük ünlemler, dışa verimli seslik, dışa yönelik büyüme, dışarıda tutulamama, ...

18 harfli

banka dışı indirim, bilinçdışı öğrenme, birbirini dışlayan, bitkisel dışasalak, bütçe dışı bırakma, çalışma dışı gelir, dış Jordan kapsamı, dış kulak hematomu, dış ödemeler açığı, dış saklama birimi, dış tespit yöntemi, dış ticaret rejimi, dış ticaret üçgeni, dışa açıklık oranı, Dışabakar (Başçık), dışalım fonksiyonu, dışalım kiralaması, dışalım prelevmanı, dışarı donatımcısı, dışarmalı ayırtlam, dışbükey çok yüzlü, ...

17 harfli

alandışı müdahale, ardışık çözümleme, ardışık örnekleme, bedelsiz dışsatım, borsa dışı piyasa, bütçe dışı fonlar, cümle dışı ögeler, devre dışı kalmak, dış çarpım dizeyi, dış çember eğrisi, dış kulak yangısı, dış salgı bezleri, dış ticaret açığı, dış tomurcuklanma, dış yan göz açısı, dış yükümlülükler, dışa akışlı bölge, dışa dönük büyüme, dışalım güvencesi, dışalım katsayısı, dışalım yasakları, ...

16 harfli

aracı dışsatımcı, ardışık bağlanım, ardışık kestirim, ardışık uyarlama, ardışık yaklaşma, aşağıya dışbükey, bedelsiz dışalım, dış akışlı bölge, dış diferansiyel, dış hidrosefalus, dış kas tabakası, dış kazıkta paça, dış pissu borusu, dış tecim düzeni, dış teker eğrisi, dış yönlü başçık, dışa açık büyüme, dışalım aktarımı, dışarı dalgalığı, dışarıda çevirim, dışarıda tutulma, ...

15 harfli

ağızdışı abanık, ahlak dışıcılık, ardışık görüntü, ardışık konakçı, ardışık olgular, ardışık sayılar, dış borç kütüğü, dış hissedarlar, dış işitme yolu, dış kaynaklanma, dış konukçuklar, dış sabitleyici, dış tecim açığı, dış ters açılar, dışa bağımlılık, dışa verimcilik, dışa vurumculuk, dışalım eğilimi, dışalım ikamesi, dışalım vergisi, dışarcıl alışım, ...

14 harfli

akıl dışıcılık, ardışık kuralı, ardışık sınama, ardışık uyaklı, blok dışsallık, büzüt dışı uru, dalağı dışında, dış başkalaşım, dış gezegenler, dış kök kılıfı, dış kulak lobu, dış kulak yolu, dış parazitlik, dış salgı bezi, dış satımcılık, Dış tersaçılar, dış vurumculuk, dış yürek zarı, dış-salgı bezi, dış-yürek zarı, dışa devriklik, ...

13 harfli

ağ dışsallığı, ardışık devre, ardışık kalan, ardışık konak, ardışık motor, arka dışkapak, aydış güçlüğü, bilim dışılık, çevrcger dışı, çevrimdışı ağ, çiğit dışlamı, dalağı dışarı, dış alımcılık, dış asalaklık, dış borç yükü, dış borçlanma, dış konduklar, dış merkezlik, dış örnekseme, dış paydaşlar, dış pazarlama, ...

12 harfli

ahlak dışıcı, akıl dışılık, anıklık dışı, ardışık dizi, ayağı dışarı, beyin dışcıl, çerçeve dışı, değişme dışı, Demir dışığı, dış ayrıklık, dış beslenme, dış bilekçin, dış çomakçıl, dış değişken, dış dengelem, dış döllenme, dış eleştiri, dış esneklik, dış geometri, dış kaynaklı, dış merkezli, ...

11 harfli

akıl dışıcı, alfabe dışı, ardıştırmak, bıdış bıdış, bilinç dışı, bürmeç dışı, çağ dışılık, çevrim dışı, dış arpacık, dış bulutsu, dış denetim, dış dokunak, dış etkiler, dış evlilik, dış gebelik, dış gecikme, dış gezegen, dış indirim, dış iskelet, dış kambiyo, dış parazit, ...

10 harfli

ahlak dışı, anladışçıl, ardışıklık, aya dışarı, başıdışarı, bilim dışı, bilinçdışı, çevrimdışı, damar dışı, dat dışlık, devre dışı, dış akışma, dış alımcı, dış asalak, dış bâdası, dış bellek, dış çarpım, dış çember, dış çokgen, dış dayire, dış dekoru, ...

9 harfli

akıl dışı, amaç dışı, Çiçekdışı, datdışlık, ders dışı, Dış açısı, dış bığık, dış çevre, dış çizgi, dış denge, dış dizin, dış dünya, dış fazla, dış gönce, dış kabuk, dış kalıp, dış kapak, dış kavuz, dış kavza, dış kazık, dış kesim, ...

8 harfli

ardışlıh, aydışmak, çağ dışı, dış açık, dış âlem, dış alım, dış borç, dış deri, dış donu, dış evre, dış gezi, dış kapı, dış kıyı, dış küme, dış odun, dış ödül, dış para, dış saha, dış-deri, dış-sıvı, dışanlam, ...

7 harfli

ardışık, ardışım, Ardışlı, dış açı, dış dış, dış göç, dış hat, dış ses, dış şok, dış yağ, dış yüz, dış zar, dışagöç, dışakar, dışalım, dışarca, dışarda, dışarık, dışarım, dışatım, Dışçapı, ...

6 harfli

Adışah, adışık, bağdış, dığdış, dış ağ, dışaçı, dışara, dışarı, dışcıl, dışçıl, dışdır, dışgöç, dışlak, dışlam, dışlar, dışlıh, dışlık, dışrak, dışsal, dıştan, dışzar, ...

5 harfli

bıdış, dışar, dışık, dışkı, dışra, gıdış, kıdış, sadış, badış

4 harfli

dışa

3 harfli

dış

Kelime Ara