İçinde DENK geçen kelimeler

İçinde DENK geçen kelimeler 311 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

denk aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. denk anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde DENK geçen kelimeler

25 harfli

denkleştirme politikaları, eşanlı denklemler dizgesi, kambiyo denkleştirme fonu, Poisson integral denklemi, türdeş denklemler dizgesi, yapısal denklemler modeli

24 harfli

adî diferansiyel denklem, çok-denklemli örnekbiçim, değiştirgesel denklemler, denkbiçim soru çizinliği, doğrusal endenks probiti, doğrusal türetik denklem, eşlenik integral denklem, Hermite türetik denklemi, iki-bilinmiyenli denklem, ikinci dereceden denklem, ilişik integral denklemi, kapalı denklik bağıntısı, özdeşleştirilmiş denklem, Sturm-Liouville denklemi, tektürel denklem sistemi, üçüncü dereceden denklem, yansız kestirme denklemi

23 harfli

Bessel türetik denklemi, denkgüçlü karesel biçim, denklemin tanım bölgesi, denkleştirilmiş denklem, döviz denkleştirme fonu, gazların genel denklemi, jeodezik sapma denklemi, kitle bağlaşım denklemi, kütle denkliği eşitliği, modülo m denklik sınıfı, sonlu kalanlar denklemi, suymuk denkleşim bilimi, tümlev-türetke denklemi, üçüncü kerteden denklem, Yule-Walker denklemleri, en iyi altküme denklemi

22 harfli

Abel integral denklemi, açık denklik bağıntısı, Barro-Ricardo denkliği, bayağı türetik denklem, birinci derece denklem, cari işlemler denkliği, çembereşbölüm denklemi, çok yanlı denkleştirme, denklemin indirgenmesi, denkleştirici işlemler, denkleştirici kalemler, Euler-Poisson denklemi, genel Riccati denklemi, görgül moment denklemi, Kolmogorov denklemleri, tikel türevsel denklem, türdeş türetik denklem, uyumlu denklem sistemi

21 harfli

akım denkleşim bilimi, çapraz denklem kısıtı, dolaşımsal denksizlik, Fokker-Plank denklemi, ikikat-kareli denklem, karakteristik denklem, Monge-Ampere denklemi, sağın türetik denklem, sözde Newton denklemi, termokimyasal denklem, tikel türetik denklem, trigonometrik denklem, tümel türetik denklem, yalın karesel denklem, yalın türetik denklem, yük-denkliği eşitliği, Zeldes Euler denklemi, kitle moment denklemi

20 harfli

bağdaşmaz denklemler, denk bütçe çoğaltanı, denkbiçimler yordamı, denklemin sağlanması, denklemlerde hatalar, denkleşim, denkleşme, denkleştirici yanlış, diferansiyel denklem, diferensiyel denklem, Diophant denklemleri, Hammerstein denklemi, Lagrange denklemleri, olabilirlik denklemi, sayışımları denkleme, sırf karesel denklem

19 harfli

ayağını denk basmak, bağdaşık denklemler, çekirdeksel denklem, davranışsal denklem, denge duru denklemi, denklem düzenleyici, denklemçevirme dili, denklemin mertebesi, denkleştirilebilmek, günlük denkleştirme, iki karesel denklem, ikiterimli denklemi, kısmi fark denklemi, Lame dalga denklemi, logaritmalı denklem, olasılıksal denklem, tam denklem sistemi, transandant denklem, yanıçlık-denksizlik

18 harfli

ayağını denk almak, Bernoulli denklemi, Cambridge denklemi, denk bütçe çarpanı, denklemler dizgesi, denklemler sistemi, denkleşme akıntısı, denkleştirilebilme, denkleyici denetim, Diofan denklemleri, eşdeğer denklemler, genel gaz denklemi, indirilmiş denklem, Logaritmik denklem, otomatik denkleşme, rezolvent denklemi, yörüme denksizliği

17 harfli

ayarlama denklemi, bağlanım denklemi, bikaresel denklem, denklem yanılgısı, denkleştirebilmek, denkleştirivermek, denklik bağıntısı, Diyofant denklemi, dörtlenik denklem, eşanlı denklemler, Gauss denklemleri, gerileme denklemi, görüm denksizliği, homotopik denklik, integral denklemi, kalanlar denklemi, karşıt denklemler, kestirim denklemi, kimyasal denkleme, Lagrange denklemi, olağan denklemler, ...

16 harfli

akçalı denkleşme, Bellman denklemi, bozunma denklemi, Burgers denklemi, cebirsel denklem, Codazzi denklemi, dengesiz denklem, denkleşik geyrek, denkleştirebilme, denkleştiriverme, denkteş evliliği, devingen denklem, doğrusal denklem, fark denklemleri, gerilim denkliği, hece denkleşmesi, ikilenik denklem, integral denklem, kaygı denkleşimi, kimyasal denklem, kutupsal denklem, ...

15 harfli

akım denkleşimi, akız denkleşimi, basınç denkliği, Çember denklemi, denk denklemler, denkgüçlü dizey, denkgüçlü eklem, denkleştirilmek, Fisher denklemi, Harris denklemi, homojen denklem, Jacobi denklemi, Kalman denklemi, matris denklemi, sayısal denklem, türetik denklem, üçlenik denklem, üstüçül denklem, yapısal denklem

14 harfli

bütçe denkliği, çözen denklemi, dalga denklemi, denk elemanlar, denk formüller, denk gerilimli, denk matrisler, denk önermeler, denklemin kökü, denkleştirilme, denklik bölüğü, denklik sınıfı, durum denklemi, Euler denklemi, geçiş denklemi, gizey denklemi, kütle denkliği, lineer denklem, Madenköprübaşı, özlük denklemi, SD denklemleri, ...

13 harfli

afin denklemi, denk getirmek, denk tabanlar, denk yargılık, denkleştirmek, denklik öbeği, duru denklemi, erke denkliği, fark denklemi, Hill denklemi, kan denkleşim, köşel denklem, kübik denklem, Levi denklemi, özgül denklem, Pell denklemi, toplu denklem, üstel denklem, Yule denklemi, denkleştirgen, denkleştirici

12 harfli

arz denklemi, denk bölümlü, denk kümeler, denkleştirme, hal denklemi, ısı denklemi, ısıl denklem, içindenkollu, iridenklezis, ters denklem, üslü denklem

11 harfli

denk durmak, denk dutmak, denk düşmek, denk gelmek, denk yapmak, madenkırmız, madenkömürü, madenkuyusu

10 harfli

denk bölüm, denk bütçe, denk olmak, denklemiye, denklenmek, denkleşmek, denksizlik, denktaşlık, kesdeñkele

9 harfli

denk küme, denk seci, denk taşı, denkçilik, denkelmek, denkgüçlü, denklemek, denklenme, denkleşme

8 harfli

bidenkat, denkeser, denkleme, depedenk, Düdenköy, Madenköy

7 harfli

denkdaş, denklem, denklik, denksiz, denktaş, denkteş, gürdenk, kürdenk, nardenk, nerdenk

6 harfli

Aydenk, bödenk, denkçi, Denkel, Denker, denkli, nedenk, Özdenk

4 harfli

denk

Kelime Ara