İçinde DEY geçen kelimeler

İçinde DEY geçen kelimeler 375 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

dey aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. dey anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde DEY geçen kelimeler

25 harfli

ayakta gövdeyi yana bükme, borçları ödeyememe durumu, hay deyince, (ha deyince), öndeyinin standart hatası, yanaşık son öndeyi hatası, yorumsal tutarlı tamdeyim

24 harfli

deyü, (diyü, deyi, diyi), en iyi doğrusal öndeyici, kendini adlandıran deyim, son öndeyi hatası ölçütü

23 harfli

bireysel sonuç öndeyisi, tekbaşına anlamlı deyim

22 harfli

aydedeye misafir olmak, birlikte anlamlı deyim, borçları ödeyememezlik, yöneten deyim kapanışı

21 harfli

Amemiya öndeyi ölçütü, karesel öndeyi hatası, mideye tüp uygulaması, nal deyip mıh dememek, ödeyebilirlik aralığı

20 harfli

Chow öndeyi sınaması, deyülmek, (diyülmek), gövdeyi arkaya bükme, kan gövdeyi götürmek, örneklem dışı öndeyi

19 harfli

bir deyilikli cümle, depdüp deyip durmak, Gelfand-Dey yöntemi, iki deyilikli cümle, ödeyebilirlik oranı, öndeyisel çıkarsama, sonlu öndeyi hatası, yaramaz kasdeylemek

18 harfli

kahramanlık deyişi, kaplamdaş deyimler, kündeye getirilmek, n-li yöneten deyim, öndeyi çözümlemesi, öndeyi değişirliği, öndeyilen değişken, öndeyisel p değeri

17 harfli

anlamdaş deyimler, deyip de geçmemek, deyiş tanımazlığı, deyiş unutkanlığı, dolaysız altdeyim, geçersiz tamdeyim, güpürdeyip durmak, içlemdeş deyimler, neredeyse durağan, neredeyse sürekli, öndeyici değişken, özdeş soru deyişi, son öndeyi hatası, yarışmalı deyişme

16 harfli

bileşik tamdeyim, deyimler sözlüğü, deytş unutsalığı, dolambaçlı deyim, eşdeğer deyimler, geçerli tamdeyim, mideyi bastırmak, öndeyi yoğunluğu, sıfırlı tamdeyim, tağaddeye gelmek, tersdeyi son eki, tutarlı tamdeyim, usbilimsel deyim

15 harfli

deyi yinelemesi, deyimleşebilmek, düzgün tamdeylm, en iyi öndeyici, Gösterici deyim, kapalı tamdeyim, kaplamsal deyim, magarna déyneğı, mantıksal deyim, mideye indirmek, n-Ii açık deyim, öndeyi dağılımı, öndeyi sınaması, öndeyici yordam, yalınç tamdeyim, yönetilen deyim

14 harfli

abecesel deyim, astdeyili fiil, aşağılık deyim, bireysel deyim, caddeyi tutmak, cebirsel deyim, değre, (deyre), deyi kılıkları, deyim aktarımı, deyim izergesi, deyim uzunluğu, deyimleşebilme, deyimleştirmek, diyen, (deyen), genel tamdeyim, karmaşık deyim, koşullu öndeyi, kündeye gelmek, mideye oturmak, öndeyi aralığı, öndeyisel risk, ...

13 harfli

açık tamdeyim, artlaç deyimi, bağlaç deyimi, deygileniklik, deyim biçimi., deyim simgesi, deyimleştirme, deyimsel erke, kır deyişleri, ödeyebilirlik, öndeyi hatası, öndeyi ölçütü, ürgen deyneği, vadeye salmak, yedek ödeyici, yöneten deyim

12 harfli

atama deyimi, ataş deymeni, ateş deymeni, baş eldeyken, cindeyişiğiş, çoban deyişi, daldéylanmah, daldéylanmak, deniz ördeyı, desdeyh-baği, deyim örneği, düğün deyişi, düzgün deyim, hırtdeyinnen, kapalı deyim, ödeye tutmak, önleç deyimi, seyhdeyigelb, yadcıl deyim

11 harfli

atlı deynek, büngüldeyik, deyimleşmek, deyip tokuş, deyiş oyunu, deyiş tohuş, döngüldeyük, fîîl deyimi, gasdeylemek, gengildeyik, gümbürdeyiş, isim deyimi, köklü deyim, ödeyebilmek, ödeyemezlik, ödeyivermek, reddeylemek, ulaç deyimi, yedeyhçilik, zarf deyimi

10 harfli

açık deyim, civirdeyik, çepildeyik, deygi duyu, deygi takı, deyimcelik, deyimleşme, deyişbilim, deyişiklik, deyitlemek, deyivermek, el deymeni, ha deyince, medeyhliyh, mütedeyyin, ödeyebilme, ödeyiverme, özaltdeyim, reddeyleme, sülüdeynek

9 harfli

boş deyim, çeertdeyh, dey varan, Deydinler, deyibiçim, deyibilim, deyim adı, deyişetci, deyişleme, deyiverme, deysenmek, deyşirmek, deyyusluk, gözdeyhçi, hadeyince, haşgedeyh, inildeyen, kesitdeya, kötü deyi, metdeynek, neredeyse, ...

8 harfli

akbuldey, akbuydey, altdeyim, Dedeyazı, Dedeyolu, deybayak, deydikli, deyeneyh, deyenmek, deyeşmek, deygicil, deyırman, deyileme, Deyincek, deyinmek, deyipmek, deyirgeç, deyirman, deyirmek, deyirmen, deyişeyh, ...

7 harfli

addeysa, amadeyi, cemdeyh, cendeyh, cırddey, çerdeyh, çirdeyh, deydaha, deyemek, deyenek, deyeney, deyesek, deyesen, deyhala, déyhana, deyhbaz, deyikli, deyilen, deyilik, deyimce, deyirgi, ...

6 harfli

bıydey, buğdey, buldey, buydey, büydey, çendey, daldey, deygin, deyise, deyken, deyler, deyman, deymek, deymen, deynam, deynek, deynen, deyniz, deyren, deyşet, deyyas, ...

5 harfli

ardey, bûdey, büdey, dedey, deyag, deyaz, deyda, deyel, deyen, deygi, deyha, deyıl, deyik, deyil, deyim, deyin, deyiş, deyiz, deyni, dêyom, deyra, ...

4 harfli

deya, deye, deyh, deyi, deys

3 harfli

dey

Kelime Ara