dey

dey

İşte, orada, şurada


dey!

Ta! (gösterme ünlemi)


dey

Diye, krş. dei, deye, deyi, diyi, deyin


dey

İşte, gösterme edatı


dey

Uzaklık anlatan bir söz


dêy

Diyor anlamında kullanılır. Mehmet sana ne dêy ?


dey için benzer kelimeler


dey, 3 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, y harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'y', şeklindedir.
dey kelimesinin tersten yazılışı yed diziliminde gösterilir.