İçinde DİKE geçen kelimeler

İçinde DİKE geçen kelimeler 284 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

dike aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. dike anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde DİKE geçen kelimeler

25 harfli

eksiksiz birim dikey küme, üç dikenli dikence balığı

24 harfli

dikeç değeri yönergeleri, dikenli uyuşturan balığı, dikey işgücü akışkanlığı, dikey kordon biçimi ağaç, kapalı birim dikey dizge

23 harfli

dikenli yılan balıkları, dikenli-uyuşturanbalığı, dikey benzeşen dizeyler, dikey pazarlama sistemi, dikeysel çok terimliler, yükün değiştirici dikeç

22 harfli

dikenli yüzgeçligiller, dikensiz tilki kuyruğu, dikey emek akışkanlığı, dikey titreşim kipleri, dikeycil yürek iviliği, dikeysel etki tepkiler, diz-omuz dikeyi (eşli)

21 harfli

dikenli akrep kuyruğu, dikenliyüzgeçligiller, dikensi başlı kurtlar, dikensiz köpek balığı, dikeysellik koşulları, yalın dikeç işlemleri

20 harfli

deniz dikence balığı, deniz dikenli balığı, dikeçli kömür kesici, diken kuyruklu agama, diken-kuyruklu agama, dikenli çütre balığı, dikenli kulak kenesi, dikenli yılan balığı, dikenli yumuşakçalar, dikey çok terimliler

19 harfli

beyazdikencik üzümü, dikenli balıkgiller, dikenli yüzgeçliler, dikenli-balıkgiller, ikili dikey dizgesi

18 harfli

ağrılı dikelgenlik, bilgi dikeyselliği, birim dikey kümesi, birim dikey takımı, demir dikenigiller, dikenkuyrukluagama, dikenliyüzgeçliler, dikensiz gül olmaz, dikeyin çap karesi, gözüne diken olmak

17 harfli

derisi dikenliler, diken altı çukuru, diken diken olmak, diken üstü çukuru, dikence balıkları, dikenli kırlangıç, dikenli salyangoz, dikenli su perisi, dikenlibahkgiller, dikeysel bağlaşım, dikeysel sapmalar, süslü dikenli göz, şamburg dikenlisi

16 harfli

Afrika dikenlisi, börtliyen dikeni, dike dike bakmak, dikey bütünleşme, dikeysel etkiler, göze diken olmak, meryemana dikeni, peygamber dikeni, üç dikenli balık, üç-dikenli balık

15 harfli

abdominal diken, bantlı dikengöz, dikeç genişliği, dikeç sınırları, dikeden atılmak, diken-yapraklar, dikensi çıkıntı, dikensi-çıkıntı, dikey çemberler, kaplan dikengöz, kızılgöz dikeni, renkseme dikeçi, siğmik-dikencil

14 harfli

ağrılı dikelti, başıdikenliler, buturak dikeni, çakırca dikeni, çuvaldızdikeni, dalayan dikeni, damıtma dikeci, dikeç hizalama, dikeçli delici, dikenden atmak, dikensi tabaka, dikey birleşme, dikey ışıklama, dikey işlevler, dikey silindir, dikey tümleyen, dikey U dikişi, dikey yöneyler, dikeysel dizey, dikeysel yöney, dikeysellenmiş, ...

13 harfli

Aşağıdikencik, cızcız dikeni, cingen dikeni, cüce dikengöz, çakırdikenlik, dikeç başlığı, dikeç grafiği, dikeçsel aşım, dikeden atmak, dikelimcillik, diken serçesi, dikenli balık, dikenli gözce, dikenli keler, dikenli meyan, dikenli mısır, dikenli sıçan, dikey bulaşma, dikey dönüşüm, Dikey dörtgen, dikey geringe, ...

12 harfli

cimcikdikeni, çakıl dikeni, çakır dikeni, çaltı dikeni, demir dikeni, dikeç dizeyi, dikeç yöneyi, dikelebilmek, dikelivermek, dikencil ara, dikenli kurt, dikenlisıçan, dikey büyüme, dikey piyasa, dikey yöntem, dikeyhız, dh, dikeyin çapı, dikeyselleme, dizey dikeci, domuz dikeni, geyik dikeni, ...

11 harfli

ateş dikeni, boğa dikeni, böce dikeni, buğa dikeni, çalı dikeni, demirdikeni, deve dikeni, dike bakmak, dikeç uzayı, dikelebilme, diken ağacı, diken diken, dikenleşmek, dikenli tel, dikenli yol, dikensi kat, dikensizler, dikey dizey, dikey geçiş, dikey kesit, dikey taban, ...

10 harfli

artı dikeç, çakırdiken, çılıdikeni, Çubukdiken, dalandiken, devedikeni, dikebilmek, dikeç sonu, dikelimcil, diken dutu, diken kuşu, dikencikli, dikenleşme, dikenli ot, dikey atım, Dikey koni, dikey küme, dikey öbek, dikey silo, dikeyleşme, göz dikeği, ...

9 harfli

daladiken, dikebilme, dikeç imi, dikelemek, dikelenti, dikeltmek, dikenlice, Dikentepe, dikesaban, dikey açı, dikey çap, karadiken, öz dikeni, sarıdiken, su dikeci

8 harfli

Daldiken, dikelmeg, dikelmek, dikeltme, dikencik, dikencil, dikencir, dikencük, dikenler, dikenlik, dikenmek, dikenözü, dikensiz, dikenucu, dikeylik, Gedikevi, Güldiken

7 harfli

akdiken, dikecek, dikedek, dikeleç, dikelek, dikelgi, dikelim, dikeliş, dikelme, dikelti, dikemek, dikence, dikençe, dikenli, dikenni, dikensi, Yediker

6 harfli

dikeme, ladike

5 harfli

dikeç, dikel, diken, Diker, dikeş, dikey

4 harfli

dike

Kelime Ara