İçinde ELLİ geçen kelimeler

İçinde ELLİ geçen kelimeler 782 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

elli aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. elli anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde ELLİ geçen kelimeler

25 harfli

baccelli küreksel açı imi, çinko temelli kalıp döküm, devrik işleci özellikleri, dosya sistemi özellikleri, dölcellik (dirilbilimde),, ısısalan temelli atmosfer, Kronecker—Capelli teoremi, sayılabilir eküs özelliği, tahmincilerin özellikleri, yüksek endotelli venüller

24 harfli

alüminyum temelli alaşım, amonyak temelli atmosfer, bedelli sermaye artırımı, bütçenin genellik ilkesi, elipsin odaksal özelliği, fonksiyonun (N)-özelliği, ısıalan temelli atmosfer, içice aralıklar özelliği, ilgisiz almaşık özelliği, istatistiksel özellikler, on iki telli cennet kuşu, primer uterus tembelliği, ucu ortası belli olmamak, zaman serisi özellikleri

23 harfli

aktif temelli pazarlama, Anastomous lamelligerus, aygıta özgün özellikler, bileşik özellik yüklemi, dalgacık temelli sınama, döneme özgü çoktürellik, gözlenmeyen çoktürellik, nedensellik çözümlemesi, oniki-telli cennet kuşu, tek özellik seleksiyonu, vergide genellik ilkesi

22 harfli

Anastomus lamelligerus, Arap´ın yalellisi gibi, bakışımsızlık özelliği, Battese-Coelli yöntemi, bedelli hisse dağıtımı, “cardarelli” sayrılığı, Davson Danielli modeli, engelli denge yürüyüşü, güzellik müstahzarları, ışık özellik çizelgesi, ikincil cinsel özellik, misk yerini belli eder, morfometrik özellikler, odaklanmış telli lamba, oniki telli cennetkuşu, Paragonimus kellicotti, parametre tektürelliği, sonlu kesişim özelliği, tek değerli özellikler, triizooktiltrimellitat, tutarlılık özellikleri, ...

21 harfli

altı telli cennetkuşu, Anisolobis euborellia, ay aydın, hesap belli, bakışımlılık özelliği, çoktürellik yanlılığı, dikeysellik koşulları, döl yatağı tembelliği, güncelliğini yitirmek, Hemigrammus ocellifer, izdüşümsel özellikler, nedensellik ölçütleri, ölümcül A-46 özelliği, telli kıkırdak dokusu

20 harfli

Ablepharus kitabelli, bahriye çiftetellisi, bedelli hisse senedi, bölümsel nedensellik, demir temelli alaşım, foyasını belli etmek, geçirgenlik özelliği, Granger nedenselliği, güncelliğini korumak, Hotelling T-dağılımı, ısılgürellik bilgisi, iktisadi rasyonellik, kardarelli belirtisi, nikel temelli alaşım, Phylloscopus bonelli, sabit nokta özelliği, sıcak telli çözümleç, telli-kıkırdakdokusu, tüketicilik özelliği, yasal biçim özelliği, zorla güzellik olmaz

19 harfli

avellis çom beldeği, avellis tüm beldeği, ayırt edici özellik, bağlaşık özellikler, bellircil kan boyar, belüsüz, (bellisiz), biriciklik özelliği, Borel-Cantelli savı, çocukluk cinselliği, çok değerli özellik, ekini belli etmemek, engellilik indirimi, fiziksel özellikler, hayvancıl cinsellik, kimyasal özellikler, krom temelli alaşım, nesnellik koşulları, nikelli dökme demir, Oenanthe isabellina, Pyrellia cadaverina, rengini belli etmek, ...

18 harfli

ayırıcı özellikler, bilgi dikeyselliği, “carabelli” tübürü, cinsellik bilimsel, çift engelli model, diyabetes mellitus, eklenik özellikler, ellik süllük etmek, Elliottdale koyunu, engelli kır koşusu, güzellik enstitüsü, güzellik kraliçesi, güzellik malzemesi, güzellik yarışması, Hotelling sınaması, kimlik özellikleri, mekanik özellikler, müellif müsveddesi, nedensellik ilkesi, ödünleyici özellik, paralellik simgesi, ...

17 harfli

belli belirsizlik, bellirce düşürümü, birleşme özelliği, Camellia japonica, Camellia sinensis, cinsellik bilimci, Cryptobia borelli, çelik telli halat, çoklu nedensellik, dirgersel özellik, ekstensif özellik, fiyat paralelliği, genellik prensibi, giberellinler, GA, ilingesel özellik, kaldırma özelliği, kaplamsal özellik, karakter özelliği, koligatif özellik, kömür telli lamba, Lamellibranchiata, ...

16 harfli

Acanthobdellidea, alellik frekansı, Arşimed özelliği, Arşimet özelliği, Attagenus pellio, bedelli askerlik, biçimsel özellik, Bonellia viridis, bulaşma özelliği, cinsellik bilimi, cinsellik tecimi, contra jus belli, çalma cinselliği, çengelli kurtlar, dağılma özelliği, değişme özelliği, dizimsel özellik, Eimeria carpelli, engelli koşucusu, ergodik özelliği, foliya serebelli, ...

15 harfli

adı belli olmak, akelli jibonlar, anahtar özellik, ayırıcı özellik, bartonelliyazis, Cheyletiellidae, çok telli kablo, engelli koşular, genellik ilkesi, Gnathobdellidae, gökçe sökelliği, güzellik dığılı, güzellik salonu, ikilik özelliği, iyilik güzellik, karşı cinsellik, konuşma engelli, Markov özelliği, Mellin dönüşümü, muskuli gemelli, müteselli olmak, ...

14 harfli

Apis mellifera, Apis mellifica, ayı günü belli, belli belirsiz, bellilik etmek, bellirleşirlik, bölüm özelliği, bulgu özelliği, cinsel özellik, cümle özelliği, Çerkezmüsellim, çift cinsellik, çöğen belliröz, Dinoflagellida, entelektüellik, hellim peyniri, homoseksüellik, Isospora belli, kaynak özellik, koza sökelliği, Lamellirostres, ...

13 harfli

Agama stellio, ak elli gibon, ak-elli jibon, ara cinsellik, bellik yapmak, bellirce gizi, bellirce zarı, bertielliazis, Büyükgerdelli, çeelli toprak, çekme kelliği, çellik yapmak, çengelli iğne, çökelli sidik, ellinamazlağa, Elliot sülünü, engelli model, fellik fellik, görme engelli, Hellin yasası, Horzumembelli, ...

12 harfli

açık ellilik, adı bellisiz, aklıevvellik, animus belli, avurdu yelli, baccelli imi, belli toprak, bellik etmek, bellik gomak, belliklenmek, bellinebebek, bellirce özü, bıyığı yelli, biseksüellik, Büyükeynelli, cellik cücük, çellik cücük, çevrimsellik, çömleksellik, düşlemsellik, düzlemsellik, ...

11 harfli

ağırellilik, Arcellinida, belli başlı, belli etmek, belli olmak, belliboncuk, belliletmek, bellimbebek, bellircecil, bellirleşik, besbellilik, biçimsellik, bilimsellik, bireysellik, bölgesellik, bütünsellik, casus belli, Cionellidae, çelliklemek, çengellitığ, çoktürellik, ...

10 harfli

-dan kelli, ağzı yelli, Başyellice, Bellibahçe, bellibelek, bellibenek, bellikleme, bellilemek, çepellilik, çiftetelli, dişisellik, eğitsellik, elli gollu, elli kollu, elli olmak, elliği kıt, ellikleşme, ellin kori, ellin körü, ellin-kori, elliyejeyh, ...

9 harfli

açık elli, adı belli, ağır elli, ak bellir, aktüellik, bellileki, bellilmek, bellinmek, bellinsiz, bellircin, Bellitepe, bidibelli, cinsellik, devsellik, dört elli, egelliyet, eğerbelli, elli başı, ellik otu, ellikaltı, ellikleme, ...

8 harfli

Adıbelli, ağırelli, aracelli, asgellik, becellik, belli ki, bellicek, bellilik, bellirce, Bellisan, bellisiz, Bellitaş, besbelli, beştelli, bitkelli, cebellik, cibellik, cirgelli, çengelli, çepellik, çerçelli, ...

7 harfli

ayrelli, bedelli, bellice, belliki, Beyelli, birelli, cepelli, çelligh, çellime, çemelli, çepelli, Çöçelli, çöğelli, çökelli, çöpelli, döğelli, Ellibaş, ellibir, elliham, ellikci, elliliğ, ...

6 harfli

bellig, bellik, bellim, bellir, cellik, çellig, çellik, çelliş, ehelli, ellice, ellime, elliyh, emelli, Eselli, fellis, hellik, hellim, İçelli, itelli, kellik, kellim, ...

5 harfli

belli, delli, ellih, ellik, helli, kelli, selli, telli, velli, yelli

4 harfli

elli

Kelime Ara