İçinde ETEK geçen kelimeler

İçinde ETEK geçen kelimeler 126 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

etek aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. etek anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde ETEK geçen kelimeler

25 harfli

etek takmak (veya giymek)

24 harfli

el elde etek belde olmak

21 harfli

petekli kurbağagiller, petekli-kurbağagiller

20 harfli

betek-yolakçıl yalım

19 harfli

el benim etek senin, eteklerini indirmek, eteklerini toplamak, nükleus pretektalis, radyasyon detektörü

17 harfli

etekleri tutuşmak, Mehmetdedetekkesi

15 harfli

betek kurakçası, etek koruyan ağ, etekleri uzamak, petekli kurbağa

14 harfli

betek-yatıncıl, betek-yolakçıl, el etek tutmak

13 harfli

el etek öpmek, etek salmamak

12 harfli

eletek olmak, etek koruyan, etek pisliği, etek silkmek, etekçuvaldız, Garipçetekke, petek dokuma, petek güvesi, Petek özyapı, peteksi doku

11 harfli

betek şişim, eksiketekli, etek dolusu, etek pıçağı, evsüketekli, paretekiyum

10 harfli

arı eteklü, aro etekli, aru etekli, ayda setek, çevreteker, değmetekin, derin etek, eksik etek, etek açısı, etek açmak, etek belde, etek öpmek, etekli dip, etekserpen, halbetekin, halhetekin, maksi etek, petek gözü, petekleşme, teteklemek

9 harfli

demeteken, egsiketek, eğsigetek, eğsiketek, eğsügetek, eksigetek, eksiketek, eksügetek, eksüvetek, etek bağı, etek bezi, etek etek, etek kiri, etek taşı, etekçelik, eteklemek, etekleyiş, evsüketek, eysüketek, hetekenni, kısa etek, ...

8 harfli

betekçil, döş etek, eksüetek, eskietek, etek baş, etekaltı, etekleme, petekgöz, peteklik, şirpetek

7 harfli

betekçe, elketek, esgetek, esketek, etekcek, etekçek, eteklik, heletek, iç etek, Kületek, netekim, Özpetek, petekli, teketek, Teteköy, üç etek

6 harfli

eletek, etekce, etekçe, Etekli, üçetek

5 harfli

betek, çetek, êteki, metek, petek, tetek, yetek

4 harfli

etek

Kelime Ara