etek

etek, -ği

a. 1. Giysinin belden aşağıda kalan bölümü. 2. Bedenin belden aşağısına giyilen, değişik biçimlerde, genellikle kadın giysisi, eteklik: “Sevim'in eteği bir dikene takılıp yırtılmış, beyaz potinleri çamura batmıştı.” -R. N. Güntekin. 3. Giysinin alt kenarı: “Vedia'nın eteklerinden gözlerini ayırmayarak onu takip ediyordu.” -P. Safa. 4. Çadır, kanepe örtüsü gibi kumaştan olan şeylerin yere sarkan bölümü. 5. Dağ, tepe, yığın vb. yamaçlı şeylerin alt bölümü: “Dağın eteklerine küme küme serpilen kerpiç evleri gördü.” -H. Z. Uşaklıgil. 6. Yağmur sularının, çatının bazı yerlerinden içeri sızmasını önlemek için yapılan saç örtü: Baca eteği. Boru eteği. 7. argo Edep yeri.


etek

Yabanî yonca, fiğ.


etek

Derinin karın tarafı.


etek

Çocuk kundağı.


etek

Kadınların önlerine bağladıkları önlük.


etek

Saçak, sallanan uç.


etek

Namus.


etek

Kasık.


etek

İnsan ya da hayvan eşi, sonu.


etek

Üreme organı (insan için).


etek

Etek // evsük etek: Kadın


etek İng. flashing

Yağış sularının, çatının kimi yerlerinden içeri sızmasını önlemek için yapılan sac örtü. (Örnek: baca eteği, boru eteği)


etek Osm. şira

(biyoloji)


etek

Kenar.


etek için benzer kelimeler


etek, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 't', 'e', 'k', şeklindedir.
etek kelimesinin tersten yazılışı kete diziliminde gösterilir.