derin etek

derin etek İng. continental slope
derin etek İng. continental slope

Kıta düzlüğünün, okyanus derinliğine doğru eğimli yamacı.


derin etek için benzer kelimeler


derin etek, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'r', 'i', 'n', ' ', 'e', 't', 'e', 'k', şeklindedir.
derin etek kelimesinin tersten yazılışı kete nired diziliminde gösterilir.