İçinde EY geçen kelimeler

İçinde EY geçen kelimeler 8668 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ey aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ey anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde EY geçen kelimeler

25 harfli

`önce-sonra` deney düzeni, (bir iş) medreseye düşmek, (bir şey) abanoz kesilmek, (bir şeyden) ileri gelmek, (bir şeyden) mahrum olmak, (bir şeye) elini sürmemek, (bir şeye) gölge düşürmek, (bir şeye) zihni takılmak, (bir şeyi) açığa çıkarmak, (bir şeyi) aklında tutmak, (bir şeyi) meslek edinmek, (bir şeyin) altını kısmak, (bir şeyin) arkası gelmek, (bir şeyin) başına geçmek, (bir şeyin) dibi görünmek, (bir şeyin) dibini bulmak, (bir şeyin) rezili çıkmak, (bir şeyin) üstüne gelmek, (bir şeyin) üstüne yatmak, (bir şeyin) yerini tutmak, (bir şeyin) yolunu tutmak, ...

24 harfli

(bir iş) sekteye uğramak, (bir şey) akıldan çıkmak, (bir şey) gözüne ilişmek, (bir şey) haritada olmak, (bir şey) kanına işlemek, (bir şey) su gibi gitmek, (bir şeyde) gözü olmamak, (bir şeyde) karar bulmak, (bir şeye) Fatiha okumak, (bir şeye) gözünü yummak, (bir şeye) kuvvet vermek, (bir şeye) sünger çekmek, (bir şeye) yatkın bulmak, (bir şeye) yüzü tutmamak, (bir şeyi) aklına koymak, (bir şeyi) ayakta tutmak, (bir şeyi) garanti etmek, (bir şeyi) içinde duymak, (bir şeyi) mesele yapmak, (bir şeyin) acısı çıkmak, (bir şeyin) kanını emmek, ...

23 harfli

(bir iş) aceleye gelmek, (bir şey) akılda kalmak, (bir şey) aleyhe dönmek, (bir şey) içinde yüzmek, (bir şey) yüzü görmemek, (bir şeyde) gönlü olmak, (bir şeyden) geçilmemek, (bir şeyden) kapı açmak, (bir şeye) cevaz vermek, (bir şeye) düşkün olmak, (bir şeye) haciz koymak, (bir şeye) hayat vermek, (bir şeye) kulak vermek, (bir şeye) yüzü olmamak, (bir şeyi) ağzına atmak, (bir şeyi) gizli tutmak, (bir şeyi) hesaba almak, (bir şeyi) kir götürmek, (bir şeyin) dozu kaçmak, (bir şeyin) önünü almak, (bir şeyle) başa çıkmak, ...

22 harfli

(bir şey) ayağa düşmek, (bir şey) gözünü almak, (bir şey) kir götürmek, (bir şeyde) gözü olmak, (bir şeyde) tuzu olmak, (bir şeyden) baş almak, (bir şeyden) hayır yok, (bir şeyden) kâm almak, (bir şeyden) söz etmek, (bir şeye) cila vermek, (bir şeye) dâhil olmak, (bir şeye) gönlü olmak, (bir şeye) renk gelmek, (bir şeye) temas etmek, (bir şeyi) abes bulmak, (bir şeyi) çorba etmek, (bir şeyi) gâvur etmek, (bir şeyi) geri vermek, (bir şeyi) hazır etmek, (bir şeyi) hedef almak, (bir şeyi) katık etmek, ...

21 harfli

(bir şey) kapak atmak, (bir şey) ters gitmek, (bir şeye) can gelmek, (bir şeye) gebe olmak, (bir şeye) imza atmak, (bir şeye) ket vurmak, (bir şeye) yüz tutmak, (bir şeyi) ilga etmek, (bir şeyi) imza etmek, (bir şeyi) leke etmek, (bir şeyin) aması var, aklına bir şey gelmek, Amemiya öndeyi ölçütü, Aydınoğulları Beyliği, ayrıcalıklı eyaletler, basit Keynesyen model, başlama düzenleyicisi, başlatmak (yürütmeye), beğenilmeyen benzetme, beklenmeyen enflasyon, betimleyici araştırma, ...

20 harfli

(bir şey) bini aşmak, (bir şey) çok gelmek, (bir şey) hava almak, (bir şey) kir tutmak, (bir şey) moda olmak, (bir şeye) kul olmak, (bir şeyi) söz etmek, Akdeniz meyve sineği, alkalili temizleyici, Allah rahmet eylesin, Alma ata beyannamesi, Alman İşleyim Ölçünü, Ankara meydan savaşı, Arap Zirvesi Konseyi, ardaşık deney düzeni, asalakbilimsel direy, Astley-Coper benğisi, Asya Pasifik konseyi, bağırcıl beynimsi ur, balmumu heykelciliği, bas! (veya bas git!), ...

19 harfli

... demeye getirmek, ... demeye kalmamak, (bir şey) az gelmek, AB Bakanlar Konseyi, Ahlatşahlar Beyliği, alargadan seyretmek, anjiyolipoleyomiyom, asitlik düzenleyici, aşınma taban düzeyi, Avrupa (AB) konseyi, bağrını baş eylemek, bakım-onarım döneyi, bakır sülfat deneyi, Bangkok beyannamesi, başın aşağa eylemek, bayattat (tereyağı), betik düzenleyicisi, beyaz ağaç kelebeği, beyaz kan hücreleri, beyaz kas hastalığı, beyaz yakalı yarasa, ...

18 harfli

(bir şeyde) iş yok, abannaya debennéye, Abdılkadir Geylani, açık gagalı leylek, açık-gagalı leylek, açılış yükleyicisi, adçekmeyi kazanmak, addan türeme eylem, al (veya alın) ..., alan talan eylemek, Anadolu beylerbeyi, aralık düzenleyici, aritmetik tümleyen, asgari faiz düzeyi, at var, meydan yok, başköşeye kurulmak, bekleyiş esnekliği, belini taş eylemek, betimleyici etiket, betimleyici yordam, beyaz balinagiller, ...

17 harfli

7 Eylül Kararları, ad çekmeye girmek, ağaç heykelciliği, alçak düzeyli dil, aleleyip asartmak, alı satı eyleşmek, alt üçgenel dizey, ampul temizleyici, anlamdaş deyimler, anlamlılık düzeyi, arayüzey gerilimi, Arslanbeyçiftliği, arterya yeyunales, atnalı seyir yeri, ayakta seyir yeri, bakiyeyi yüklenim, baskıcı etkileyim, başını çöndermeyh, bayramda seyranda, beklenmeyen nesne, belirleyici kurgu, ...

16 harfli

aerosol tereyağı, ağız bir eylemek, aklına tüküreyim, alı satı eylemek, alkilleyici ilaç, allahlık Ali Bey, allen key holder, alt üçgen dizeyi, arka bir eylemek, Astley-Coper imi, aşağıya dışbükey, ateş düzenleyici, ayaklı deneykabı, ayan beyan olmak, ayın beyin olmak, ayıt beyit olmak, bağımsız işleyim, bakanlar konseyi, “battey” yoldamı, bayrambeyi olmak, beliñleyü durmak, ...

15 harfli

ad veya ad isim, akım kerteleyen, akrolein deneyi, aleyhinde olmak, altdizisel erey, anjiyoleyomiyom, ara resimleyici, arşivleyebilmek, Aşağıbeylerbeyi, aşağıya içbükey, aşağlık eylemek, bağlanım yüzeyi, bakışımlı dizey, bakışımlı gerey, balık sırtı eye, beklemeye almak, belgeleyebilmek, belgeleyivermek, belirleyebilmek, belirleyivermek, belirteç yüzeyi, ...

14 harfli

abecesel deyim, Afrika ceylânı, ağır örenleyiş, Alâiye Beyliği, alan düzleyici, aleyhine olmak, Alibeyçiftliği, almaşık derney, Ames deneyleri, ana geyrek özü, arşivleyebilme, astdeyili fiil, Aşağıbeyçayırı, Aşağıdüzmeydan, Aşağıkaragüney, aşağılık deyim, Aşağıpiribeyli, ateşleyebilmek, ateşleyivermek, atlama beygiri, atropin deneyi, ...

13 harfli

Abaza peyniri, Abhaz peyniri, açık tamdeyim, agregat meyve, ağartı işeyen, ağır eylemlik, ağır sözleyiş, Ağızörengüney, akküf peyniri, aleyhe dönmek, aleyhte olmak, aleyim zahman, aleykum selam, alkış eylemek, alt düzey dil, analiz düzeyi, ara eşeylilik, artlaç deyimi, Aşağıcihanbey, Aşağıseyricek, aşınma deneyi, ...

12 harfli

acem şeytanı, açınır yüzey, ağır işleyim, ahlaki eylem, akın eylemek, alay meydanı, aleykömselam, aleykümselam, Alibeyçağılı, Alibeyhüyüğü, alt dizeyler, Altınhüseyin, anlak düzeyi, apikal yüzey, araeşeylilik, asit peyniri, assı eylemek, Aşağıakgüney, Aşağıgüneyse, Aşağıhacıbey, Aşağıhanbeyi, ...

11 harfli

acı güneyik, Açılırmeyve, ada leyleği, ağırişleyim, Ahmetbeyler, aksi şeytan, ala ala hey, alan deneyi, aleyhtarlık, alfa düzeyi, Alibeyuşağı, ana işleyim, arep heleyi, arı eylemek, Arslanbeyli, artok eysük, aşağı bükey, Aşağıeyerci, Aşağımeydan, Aşağışeyhli, Aşağızeytin, ...

10 harfli

abey olmak, acı geyrek, acı keyrek, acıgünéyik, ACV dizeyi, açık deyim, ad eylemek, adaleyleği, affeylemek, Afşargüney, ağır yeyim, ağız eymek, Ahmetbeyli, ak beyince, akşamleyin, akşamneyin, al eylemek, aleyiselam, Alibeydüzü, alt beynit, annakleyin, ...

9 harfli

acı meyan, Açıkgüney, affeyleme, ağabeylik, Ağaçbeyli, Ağcagüney, ak leylek, Akçabeyli, Akçagüney, akgüneyik, Alanşeyhi, alay beyi, Alaybeyli, Alembeyli, Alibeyköy, Alibeyler, Aliçeyrek, Alişeyhli, alt düzey, alt yüzey, ancileyin, ...

8 harfli

a-düzeyi, abiheyat, Ağabeyli, ağca bey, ahırbeyi, ahmedbey, Ahmetbey, ak yeygi, akbuldey, akbuydey, akleylek, akleyvaz, alageyik, Alagüney, alaybeyi, aleyhtar, Alibeyce, Alibeyli, Aliseydi, alleylem, altdeyim, ...

7 harfli

Acarbey, addeysa, Ağcabey, Akçabey, Akgüney, alakeyf, Alaybey, Alembey, aleyçik, aleyçin, almeyyö, amadeyi, anjeyon, anmeyon, anneyon, arheyin, arıbeyi, Aslıbey, avceyil, avleyum, azeysiz, ...

6 harfli

Acabey, ağabey, Akabey, Akşeyh, alahey, alehey, aleyiş, aleyli, Alibey, aparey, Arifey, atabey, aveyet, aveyit, Balbey, beleyh, béyâli, Beybaş, beycan, Beycik, Beyçam, ...

5 harfli

Akbey, aleyh, aleyi, aleyo, aneyş, anney, ardey, areyş, arrey, aveyd, aveyt, Aybey, azvey, babey, bacey, bebey, behey, beyağ, beyan, beyar, beyas, ...

4 harfli

abey, ağey, akey, aley, aney, apey, arey, beyâ, beye, beyt, beyy, deya, deye, deyh, deyi, deys, ebey, eğey, ehey, eley, epey, ...

3 harfli

bey, çey, dey, eey, eya, EYÇ, eye, eyi, eyl, eyn, eyo, gey, hey, key, ley, mey, ney, pey, rey, sey, şey, ...

2 harfli

ey

Kelime Ara