İçinde GEBE geçen kelimeler

İçinde GEBE geçen kelimeler 125 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

gebe aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. gebe anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde GEBE geçen kelimeler

25 harfli

gebeliğin sonlandırılması, gebelik alloimmünizasyonu

24 harfli

doğum-gebe kalma aralığı, ovaryo-abdominal gebelik

23 harfli

döl yatağı dışı gebelik, gebelik toksoplasmozisi, hava basımcı engebeleri, yumurta kanalı gebeliği

22 harfli

ağır gebelik kusmaları, gebelik korpus luteumu

21 harfli

(bir şeye) gebe olmak, erken gebelik faktörü

20 harfli

denizdibi engebeleri, ligament içi gebelik, toplam gebelik oranı, tubo-ovaryan gebelik

19 harfli

gebeliğin önlenmesi, periton içi gebelik, uterus dışı gebelik, yumurtalık gebeliği

18 harfli

gebelik sarı cismi, yatın dışı gebelik

17 harfli

burgucuk geberten, gebeliğin uzaması, gebelik toksemisi, gebelikte besleme, karın içi gebelik, tırnak engebeliği, üstüste gebelenim

16 harfli

ampullar gebelik, boyuncul gebelik, gebe kalma oranı, ovaryum gebeliği, ovidukt gebeliği, serviks gebeliği

15 harfli

ektopik gebelik, engebesel düşük, gebecil yürekçe, gebelik yardımı, geceler gebedir, kornual gebelik, vajina gebeliği, yalancı gebelik

14 harfli

aldama gebelik, engebe yağmuru, gebelik süresi, gebelik tanısı, geberciklenmek, geberip gitmek, gizli gebeleme, uzamış gebelik, uzayan gebelik

13 harfli

çoğul gebelik, gebelik felci, gebelik testi, gebertebilmek, gökgebe olmak, İtenek gebeği, mimik gebelik, tubal gebelik

12 harfli

Gebelikatran, gebert olmak, gebertebilme, ikiz gebelik

11 harfli

dış gebelik, gebe kalmak, gebertilmek

10 harfli

bit gebesi, gebe halka, gebe kalma, gebeleşmek, gebertilme, gebertleme, yatgeberik

9 harfli

ek engebe, engebeler, engebelik, engebesiz, Gebeceler, Gebeçınar, gebelemek, gebelenim, geberesig, gebertlek, gebertmek, gebeşimek, gebetleme

8 harfli

engebeli, gebercik, gebermek, gebertme, Gebeşler, gebeşlik, mügebele

7 harfli

cengebe, egeberi, gebedek, Gebeköy, gebelek, Gebeler, gebelik, Gebelli, gebêmek, gebenek, geberik, geberme, gebertü, gebezek, gökgebe, Hasgebe, hengebe, regebet

6 harfli

engebe, gebece, Gebeli, gebenu, gebere, geberi

5 harfli

gebeç, geben, geber, gebes, gebeş, gebez

4 harfli

gebe

Kelime Ara