gebe

gebe

sf. 1. Karnında yavru bulunan (kadın veya hayvan), yüklü, hamile, aylı: Gebe kadın. Gebe inek. 2. tıp İçinde oğulcuk veya dölüt bulunan (döl yatağı). 3. mec. Bir birikim sonucu ortaya çıkması beklenen (durum veya olaylar). 4. mec. Minnet altında kalan.


gebe Fr. Gravide (utérus)
gebe

bk. kimi


gebe İng. pregnant

Döl yatağında gelişen bir yavru taşıyan dişi.


gebe için benzer kelimeler


gebe, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'b', 'e', şeklindedir.
gebe kelimesinin tersten yazılışı ebeg diziliminde gösterilir.