gebe kalma oranı

gebe kalma oranı İng. pregnancy rate

Bir yetiştirme döneminde gebe kalan dişi hayvanların sayısının tohumlamaya ayrılan dişi hayvan sayısına oranı.


gebe kalma oranı için benzer kelimeler


gebe kalma oranı, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'b', 'e', ' ', 'k', 'a', 'l', 'm', 'a', ' ', 'o', 'r', 'a', 'n', 'ı', şeklindedir.
gebe kalma oranı kelimesinin tersten yazılışı ınaro amlak ebeg diziliminde gösterilir.