İçinde HOMO geçen kelimeler

İçinde HOMO geçen kelimeler 130 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

homo aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. homo anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde HOMO geçen kelimeler

25 harfli

homoserkal kuyruk yüzgeci, Tetratrichomonas buccalis, Trichomonasenfeksiyonları

23 harfli

homogonik yaşam döngüsü, homogonik yaşam siklusu, homolaktik fermantasyon, homosentrik çevre etiği, homoserk kuyruk yüzgeci

22 harfli

homogen çok terimliler, homokodonik amino asit, Trichomonas gallinarum

21 harfli

Homo neanderthalensis, Homo neanderthcdensis, homoiyoterm hayvanlar, homotetojenik bölünme, Trichomonas vaginalis, Trichomonasvajinitisi, Tritrichomonas foetus

20 harfli

bir yapımlı, homojen, female homosexuality, Homo erectus erectus, Homo heidelbergensis, homografik fonksiyon, Trichomonas buccalis, Trichomonas gallinae

19 harfli

homopolisakkaritler, homotransplantasyon, Trichomonas hominis, yem homojenizasyonu

18 harfli

homonom metamerizm, homotetik üçgenler, Trichomonas foetus

17 harfli

homojen ekojenite, homojen fonksiyon, homojentisik asit, homopolinükleotit, homotopik denklik, homotopik eğriler, Trichomonas tenax

16 harfli

homo oeconomicus, homogametik eşey, homogametik seks, homojen çöktürme, homojenleştirici, homojenleştirmek, homolog kromozom, homopolisakkarit, homotropik enzim, homovanilik asit, Pentatrichomonas

15 harfli

homo economicus, homojen denklem, homojen reaktör, homojen sermaye, homojen ürünler, homojenleştirme, homolog protein, homomerik liken, homotopi sınıfı, homotopik sınıf

14 harfli

doğru homoteti, homojen sistem, homojen toplum, homojenizasyon, homojenize süt, homolog açılar, homoseksüelite, homoseksüellik, homotipik sürü, Trichomonadida, Tritrichomonas

13 harfli

homoiyosmotik, homoiyozmotik, homojen bölge, homojenizatör, homojenleşmek, homorizik kök, homotopik tip, ters homoteti

12 harfli

Homo mensura, homo sapiens, homojen alan, homojen ürün, homojenleşme, homolog seri

11 harfli

antihomolog, homo ludens, homo socius, homoblastik, homogametik, homoiyoterm, homojen mal, homoseksüel, Trichomonas, Xanthomonas

10 harfli

homo faber, homoblâsti, homoglikan, homografik, homojenize, homojenlik, homoloterm, homoplâsti, homotallik, homotermal

9 harfli

homogamet, homogreft, homojenat, homokromi, Homoptera, homoseist, homotetik, homozigot, lohomotif

8 harfli

homodont, homologi, homoloji, homomorf, homoserk, homospor, homoteti, homotopi

7 harfli

homogen, homojen, homolog, homomer, homonim, homonom

6 harfli

homoök

4 harfli

homo

Kelime Ara