homo

homo

Yunanca aynı anlamına gelen ön ek.


homo- İng. homo-

Eş, türdeş anlamında Latince bir ön ek.


homo İng. homo

anat. İnsan.


homo için benzer kelimeler


homo, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, o harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'o', 'm', 'o', şeklindedir.
homo kelimesinin tersten yazılışı omoh diziliminde gösterilir.