homo economicus

homo economicus

bk. iktisadi insan


homo economicus için benzer kelimeler


homo economicus, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'o', 'm', 'o', ' ', 'e', 'c', 'o', 'n', 'o', 'm', 'i', 'c', 'u', 's', şeklindedir.
homo economicus kelimesinin tersten yazılışı sucimonoce omoh diziliminde gösterilir.