Homo mensura

Homo mensura

(Lat.): Protagoras'ın "İnsan her şeyin ölçüsüdür." önermesinin kısaltılmış formülü.


Homo mensura için benzer kelimeler


Homo mensura, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, H harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'H', 'o', 'm', 'o', ' ', 'm', 'e', 'n', 's', 'u', 'r', 'a', şeklindedir.
Homo mensura kelimesinin tersten yazılışı arusnem omoH diziliminde gösterilir.