İçinde İDİ geçen kelimeler

İçinde İDİ geçen kelimeler 1049 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde İDİ geçen kelimeler

25 harfli

ağanın gözü, yiğidin sözü, birinci derecede likidite, Coquillettidia perturbans, çift delikli köpek şeridi

24 harfli

antidiüretik hormon, ADH, Ascarididaenfeksiyonları, balantidiyumlu dizanteri, bireysel değişken çeşidi, birlikte gidişim çizgisi, Clostridium histolyticum, Clostridium putrefaciens, çoklu doymamış yağ asidi, deoksitimidin monofosfat, epididimis adenomiyozisi, fosfatidiletanolamin, PE, kendi kendini didiklemek, likidite tercihi teorisi, Macropodus viridiauratus, marifet iltifata tabidir, pirolizidin alkaloitleri, timidin monofosfat, dTMP, vena dorsalis klitoridis, vena profunda klitoridis

23 harfli

borç yiğidin kamçısıdır, bozacının şahidi şıracı, bromodeoksiüridin, BUDR, Clostridium nigrificans, Clostridium perfringens, Coquillettidia ochracea, Didinculus strigiostris, Ichthyosporidium hoferi, idiopatik kolon yangısı, kentlerarası gidişgeliş, kursak didimcil (damar), likidite tercihi kuramı, Macropodus vridiauratus, Manson’un larval şeridi, Nannochromis dimidiatus, önünde ardında gidilmez, Rhinosporidium seebreri, sidik kesilimine ilişik, sitidin monofosfat, CMP, tek yapracik didimcikli

22 harfli

akridin turuncu boyası, balantidiyal dizanteri, balık şeridi hastalığı, Clostridium sporogenes, Cryptosporidium parvum, demir-karbon ötektoidi, deoksitidin monofosfat, doğuştan hipotiroidizm, dot-blot hibridizasyon, epididimitis-vajinitis, epizootik klamidiyozis, fosfatidilgliserol, PG, fosfatidilinozitol, PI, Histomonas meleagridis, ikinci derece likidite, likidite tercih kuramı, sitidin trifosfat, CTP, toluidin mavisi deneyi, vena klitoridis mediya

21 harfli

2-Vinil-5-etilpiridin, at yiğidin yoldaşıdır, az doymamış yağ asidi, Clostridium botulinum, difosfatidil gliserol, filtre hibridizasyonu, idiopatik infertilite, in situ hibridizasyon, kilidi küreği olmamak, klamidiyal yavru atma, klonidin benzeri etki, koloni hibridizasyonu, mecidi, mecidi nişanı, nükleotidiltransferaz, ortanca beygir şeridi, Piramidin yanal alanı, sitidin difosfat, CDP, somatik hücre hibridi, süt asidi bakterileri, süt asidi mayalanması, tereyağı asidi tayini, ...

20 harfli

Amblycephalidiformia, Anacridium aegypteam, Anacridium aegypteum, asidik amino asitler, asidik ölüm katılığı, biçkidikiş sorumlusu, böbrek sidik gölerim, Cerithidia cingulata, dört tragedya çeşidi, eş-gidiş çözümlemesi, Hashimototiroiditisi, Hexamita meleagridis, idiopatik yavru atma, irinli sidik göletçe, karaciğer karsinoidi, kedi hipertiroidizmi, özgüsel sidik emlemi, pentaenoik yağ asidi, Piramidin içyarıçapı, prepusyum klitoridis, sidik yoğunluk ölçer, ...

19 harfli

Actinidia chinensis, amidokapronik asidi, antiraşidik vitamin, anulus iridis mayor, anulus iridis minor, Barbus meridionalis, Calyptomena viridis, Calyptonema viridis, demirli sirke asidi, duktus epididimidis, fosfatidilkolin, PC, fosfatidilserin, PS, gıda idiosinkrazisi, Hamidiyekızılcaören, hibridizasyon probu, idiopatik müsinözis, iditol dehidrogenaz, intestinal kalbidin, işelek didirginliği, kan sidik eytilenim, korpus epididimidis, ...

18 harfli

ansatüre yağ asidi, antidiyaretik ilaç, benzensülfon asidi, cankurtaran simidi, Chrysops dimidiata, Cisticola juncidis, Clostridium tetani, cüce beygir şeridi, didik didik aramak, didik didik ditmek, Dipylidium caninum, doymamış yağ asidi, epididimis gövdesi, epididimis yangısı, gidip bâcâımışımış, hiperparatiroidizm, kaput epididimidis, kauda epididimidis, kavuk didirginliği, koksidiyozis aşısı, margo epididimalis, ...

17 harfli

aluminyum karbidi, aylak adam işidir, bunamidin tuzları, büyük harf kilidi, cinsiyet steroidi, Cryptosporidiidae, damızcıl-sidikçil, didik didik etmek, didik didik olmak, dienoik yağ asidi, DNA hibridizasyon, epididimis kanalı, epididimo-orşitis, eş-gidiş ilişkisi, eydici, (eyidici), geliş gidiş etmek, gidimli (düşünme), hiç yoktan iyidir, idiopatik alopesi, idiopatik tetanos, iri beygir şeridi, ...

16 harfli

akıllı ağ geçidi, akridin boyaları, Balantidium coli, Balantidium suis, basıncak idinmek, birlikte gidişim, Bonellia viridis, can simidi olmak, cıgasal didinsel, doymuş yağ asidi, fasya klitoridis, glans klitoridis, hiperguanidinemi, hipobromit asidi, hipokloröz asidi, histidin, His, H, Ictiyosporidiyoz, ihtiyosporidiyum, klidinyum bromür, koksidiyomikozis, kuzukulağı asidi, ...

15 harfli

Ascaridia galli, bağırsak gidimi, benzidin deneyi, Cryptosporidium, değişken çeşidi, deoksisitidilat, deoksitimidilat, dibidibinin añı, didikleyebilmek, DNA RNA hibridi, fosfatidik asit, Galbula viridis, gelimlü gidimlü, gizlilik kilidi, güvenlik şeridi, Hymenolepididae, koksidiyostatik, kornea dermoidi, Lacerta viridis, likidite kısıtı, likidite tuzağı, ...

14 harfli

4-aminopiridin, abidik gubidik, abidik kübidik, Absidiatürleri, akridin boyası, antidizanterik, antika taklidi, antikoksidiyal, apeks kuspidis, asidik boyalar, asidik çözelti, Bronsted asidi, Coquillettidia, çalı mukallidi, çalışma geçidi, daktilo şeridi, Değirmengeçidi, demirci kilidi, didikleyebilme, didişip durmak, donanım kilidi, ...

13 harfli

araşidik asit, Armadillidium, askaridiyozis, baston kilidi, blastisidin-S, brasidik asit, burut dimnidi, Cnidosporidia, Çobanhamidiye, çökelli sidik, delibaşşeridi, deoksisitidin, deoksitimidin, dihidropridin, Diplopylidium, düzen idinmek, erişim kilidi, ezoetmoiditis, firidin olmak, gidiş o gidiş, gölsar gidimi, ...

12 harfli

akaridiyazis, akşam simidi, angidik tutu, antidiüretik, argasidiozis, asidik rigor, azidotimidin, bagaj kilidi, balık şeridi, bazidiyospor, Bufo viridis, col plâzmidi, didişebilmek, diflidiyozis, Dipylidiidae, Drepanididae, elaidik asit, epididimitis, Eskihamidiye, Eucoccidiida, Filaroididae, ...

11 harfli

aidiyet eki, amber asidi, amfidiploit, araknoidizm, Ascarididae, at sarkoidi, Balantidium, berkidilmek, bidil bidil, bidil-bicip, büyük gidim, Clostridium, Cystidicola, değil idiğü, denizpelidi, didik didik, didiklenmek, didikletmek, didim didim, didirginlik, didirmeçler, ...

10 harfli

ağır gidiş, ameboidizm, amiboidizm, anileridin, anorşidizm, Aphasmidia, araknidizm, Ascaridida, Ascidiacea, asidik göl, asidimetre, aspidistra, bisidiğanı, borrelidin, botridiyum, bu gidişle, can simidi, Cerithidia, çilgidirik, degidi dee, didiklamak, ...

9 harfli

ağ geçidi, ağ şeridi, akü asidi, amidinler, anöploidi, Ascaridia, askaridin, bakteridi, bidi bidi, bidibelli, bidikicik, bidillede, bir yidim, cidirikli, Crithidia, dergidişi, detomidin, didi didi, didi godu, didikleme, didinamus, ...

8 harfli

anorşidi, benzidin, bidibidi, bidimede, bidinnak, cidirmek, cilgidir, Coccidia, çilbidik, çilbidir, çilgidir, didikine, didilmek, didimcik, didimsel, didingen, didinmek, didirgeç, didirgin, didirmeç, didirmeg, ...

7 harfli

aidiyet, akidiye, akridin, alemidi, aniridi, arkidiş, Ascidia, asidite, asidizm, avidite, Azmidil, bididik, bidilik, bidimik, bidimuk, bidinga, bidirik, biridin, cidirik, cidirli, citçidi, ...

6 harfli

abidik, Abidin, asidik, avidin, bahidi, bidiki, çimidi, çividi, didiri, evgidi, gidici, gidişi, hegidi, hidiri, ibidik, İdikut, İdilli, idimiş, idirar, iditol, işidim, ...

5 harfli

bidik, bidiş, cidik, çidik, didik, didil, didim, fidik, fidil, fidit, gidih, gidik, gidil, gidim, gidiş, hidik, hidiv, idiği, kidik, midid, midik, ...

4 harfli

bidi, didi, fidi, gidi, idiç, idil, idim, idin, idio, idir, idiş, midi, nidi, vidi, yidi

3 harfli

İdi

Kelime Ara