İDİ ile biten kelimeler

İDİ ile biten veya sonunda İDİ olan kelimeler 212 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İDİ ile biten kelimeler

25 harfli

çift delikli köpek şeridi

24 harfli

bireysel değişken çeşidi, çoklu doymamış yağ asidi

23 harfli

Manson’un larval şeridi

22 harfli

demir-karbon ötektoidi

21 harfli

az doymamış yağ asidi, ortanca beygir şeridi, somatik hücre hibridi

20 harfli

dört tragedya çeşidi, karaciğer karsinoidi, pentaenoik yağ asidi, tetraenoik yağ asidi

19 harfli

amidokapronik asidi, demirli sirke asidi, monoenoik yağ asidi, pirimidin glikozidi, polienoik yağ asidi, rauwolfia alkaloidi, yeraltı yaya geçidi

18 harfli

ansatüre yağ asidi, benzensülfon asidi, cankurtaran simidi, cüce beygir şeridi, doymamış yağ asidi, sürme kapak kilidi, trienoik yağ asidi

17 harfli

aluminyum karbidi, büyük harf kilidi, cinsiyet steroidi, dienoik yağ asidi, iri beygir şeridi, muskuli multifidi, piro sülfat asidi, serbest yağ asidi, soytarılar geçidi, vibrasyon tecridi, yükselteç taklidi

16 harfli

akıllı ağ geçidi, doymuş yağ asidi, hipobromit asidi, hipokloröz asidi, kuzukulağı asidi, ovaryum steroidi, satüre yağ asidi, zeytin mukallidi

15 harfli

değişken çeşidi, DNA RNA hibridi, gizlilik kilidi, güvenlik şeridi, kornea dermoidi, pBR322 plâzmidi, sandık müşahidi, tırmanma kilidi, tırmanma şeridi, trans yağ asidi

14 harfli

antika taklidi, Bronsted asidi, çalı mukallidi, çalışma geçidi, daktilo şeridi, Değirmengeçidi, demirci kilidi, donanım kilidi, emniyet kilidi, emniyet şeridi, endopoliploidi, gook vidi vidi, görüntü şeridi, gösteri geçidi, İsviçre şeridi, mahya kiremidi, metakril asidi, nüfus piramidi, Schaffer asidi, sinyal peptidi, sülfüroz asidi, ...

13 harfli

baston kilidi, burut dimnidi, delibaşşeridi, erişim kilidi, Hering geçidi, kandil simidi, karınca asidi, loklok tiridi, Möbius şeridi, peri piramidi, sandık kilidi, seks steroidi, tamtak tiridi, trafik şeridi, vazife şehidi

12 harfli

akşam simidi, bagaj kilidi, balık şeridi, col plâzmidi, görev şehidi, heteroploidi, humus çeşidi, IP ağ geçidi, kapron asidi, kemer kilidi, koyun şeridi, sahil şeridi, sıçan şeridi, sığır şeridi, sinir şeridi, tarçın asidi, Taşın şeridi, toprak asidi, yaş piramidi, yerey kesidi, yutak geçidi

11 harfli

amber asidi, at sarkoidi, denizpelidi, et-sütasidi, film şeridi, humin asidi, humus asidi, İlyasgeçidi, kinal asidi, koro kesidi, limon asidi, linol asidi, meyve asidi, miksoploidi, Ri plâzmidi, ses taklidi, sirke asidi, şişe geçidi, tetraploidi, Ti plâzmidi, turnageçidi, ...

10 harfli

can simidi, F plazmidi, ger pelidi, gitsün idi, karo asidi, korekilidi, olalım idi, poliorşidi, poliploidi, R plazmidi, sepi asidi, ses şeridi, yan dividi, yer geçidi, yer pelidi

9 harfli

ağ geçidi, ağ şeridi, akü asidi, anöploidi, bakteridi, bidi bidi, didi didi, et şeridi, fidi fidi, gıdi gidi, gidi gidi, sinorşidi, süt asidi, VE geçidi, vidi vidi, YA geçidi, yağ asidi

8 harfli

anorşidi, bidibidi, Ergeçidi, felemidi, imilcidi, RG asidi, suşeridi, vidividi

7 harfli

alemidi, aniridi, citçidi, dobbidi, filoidi, giybidi, kohlidi, öploidi, şibbidi, şimbidi, şipbidi, şippidi, tahdîdî, taklidî, tenkidî, zirgidi

6 harfli

bahidi, çimidi, çividi, evgidi, hegidi, ploidi, şepidi, Yezidi, zibidi

5 harfli

şeidi

4 harfli

bidi, didi, fidi, gidi, midi, nidi, vidi, yidi

3 harfli

İdi

Kelime Ara