İçinde İF geçen kelimeler

İçinde İF geçen kelimeler 3171 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde İF geçen kelimeler

25 harfli

(biri) vazifesinden olmak, (birinin) ifadesini almak, anatipestifer enfeksiyonu, bakteriyel identifikasyon, basit bağlantılı manifold, bileşik çoğaltım negatifi, bulaşıcı çiftleşme tümörü, çift delikli köpek şeridi, çift kontrast gastrografi, dejeneratif kas hastalığı, dejeneratif osteoartritis, doğrusal pozitif operatör, edilgen fiil ~ pasif fiil, ekvatoryal elektron çifti, elden vefa, zehirden şifa, EUR.1 dolaşım sertifikası, fakültatif heterokromatin, femur başı epifiziolizisi, gayrikabilirücu akreditif, gayrimenkul sertifikaları, geçici gümrük tarife yükü, ...

24 harfli

adî diferansiyel denklem, alternatif yem maddeleri, asit deterjan lif tayini, bakteriyel santrifüjleme, çift kenarlı seslendirme, çift kollu boru yivaçarı, çift kontrast sistografi, çift resimli canlandırma, çiftekerci uzluk belgesi, çiftkanatlılar, sinekler, daldırılmış alt manifold, deri altı feohifomikozis, devredilebilir akreditif, devrolunabilen akreditif, dışsatımda tarife kotası, durumdan vazife çıkarmak, efektif satınalma geliri, endokarditis kalsifikans, farklılaştırılmış tarife, fırsattan istifade etmek, fosfolipit çift tabakası, ...

23 harfli

aktif maliyet esnekliği, aktif temelli pazarlama, aktifleştirici enzimler, akustik artış artifaktı, akustik gölge artifaktı, Armillifer moniliformis, bağımsız tarife sistemi, banka tanımlayıcı şifre, Borda çift tartı metodu, Casuarina equisetifolia, Clostridium nigrificans, çift eşikli ARCH modeli, çift görüntülüklü almaç, çift uzunluklu bağlaşım, çiftkısa- çiftuzun adım, çiftteker üstünde denge, çiftuzun- çiftkısa adım, çoklu epifiz displazisi, dışalımda tarife kotası, difiserk kuyruk yüzgeci, elektriksel çift katman, ...

22 harfli

aktif klor bileşikleri, aktifleme etkin kesiti, alifatik amino asitler, antifiriz zehirlenmesi, antispesifik faktörler, ayırım gözetici tarife, Barbus semifasciolatus, bir çift lakırtı etmek, birincil aktif taşınım, çift adıllı pekiştirme, çift evreli nitrürleme, çift kabuklu yumuşakça, çift kuşak göstericisi, çift mercekli tarayıcı, çiftleşme davranışları, dejeneratif miyelopati, dekalsifikasyon sıvısı, diferansiyel besi yeri, diferansiyel santrifüj, diferensiyel gönderimi, Echinophora tenuifolia, ...

21 harfli

abortif transdüksiyon, aktif çaba operasyonu, Armillifer armillatus, Asya Pasifik ülkeleri, basit harfli ifadeler, bölünebilir akreditif, Bulgar-Yunan İttifakı, cayılabilir akreditif, cıva difüzyon pompası, Coğrafi Keşifler Çağı, çayırda çifteker topu, çift eksenler çizgesi, çift elle top aktarma, çift liğenli (tansık), çift monopol piyasası, çift öğecikli özdecik, çift sınırlı ortaklık, çift yumurta ikizleri, çiftağırşaklı kavrama, çifte borulu soğutmaç, çifte solunumlu balık, ...

20 harfli

(birine) zifos atmak, (birini) ifrit etmek, acil şifalar dilemek, aktif kârlılık oranı, aktif/pasif yönetimi, aktiflenmiş kompleks, aktiflik giderilmesi, Amblycephalidiformia, Asya Pasifik konseyi, bahriye çiftetellisi, bölünemeyen aktifler, çift çıkıntılı karın, çift dudaksıl dişsel, çift duruşlu denetim, çift köşegenli dizey, çift sıfır anlaşması, çift yönlü sestoplar, çift-tek çekirdekler, çiftçi kayıt sistemi, çifte borulu ısıtmaç, çifte-solunumlubalık, ...

19 harfli

2,3 bifosfogliserat, 2,3-difosfogliserat, açık teklif yöntemi, ağırlık sertifikası, aktiflenme enerjisi, aktifleşmiş molekül, alifatik bileşikler, ayırıcı ana negatif, ayrışık çift uyaklı, bağlantılı manifold, bileşik ana pozitif, bir çift sözü olmak, Cassia angustifolia, Citrus aurantifolia, çift doğrusal model, çift eşlik denetimi, çift etkili tulumba, çift gümrük vergisi, çift ikizli (bitki), çift kıvrımlı lamba, çift kontrast grafi, ...

18 harfli

abortif enfeksiyon, adoptif bağışıklık, aktif immünizasyon, aktiflik katsayısı, alternatif maliyet, alternatifli cümle, amplifier modeling, antifiriz proteini, balıkgözü objektif, binom diferansiyel, Calothorax lucifer, çift ağız anahtarı, çift camlı pencere, çift cinsiyetlilik, çift çeneli tansık, çift eksenli dizge, çift ektili tansık, çift engelli model, çift ikiz yapraklı, çift kollu anahtar, çift kuşaklı alıcı, ...

17 harfli

1,1-difloroetilen, açık teklif usulü, ad valorem tarife, akreditif lehdarı, aktif bağışıklama, aktif metabolizma, aktif para deposu, aktif para kasası, aktif tarafsızlık, aktifleme analizi, aktifleşmiş durum, alternatif turizm, altın sertifikası, andiferensiyasyon, Arslanbeyçiftliği, asit deterjan lif, ayırıcı santrifüj, Bakacaklıçiftliği, Balkan intifadası, barış manifestosu, Billûrhücreli lif, ...

16 harfli

Acipenseriformes, adoptif transfer, adventif embriyo, aktif bağışıklık, alopesia diffuza, alternatifsizlik, Amerifaks sığırı, antifebrin testi, aykırı çiftleşim, bifurkasyo trake, Birinci İntifada, borçlunun iflası, buzağı difterisi, Büyükçiftlikköyü, calbak çiftleşim, çift arkus aorta, çift büyük dişli, çift etkili ilaç, çift faiz kuramı, çift koldan atma, Çift kültürlülük, ...

15 harfli

absorbtif hücre, akreditif amiri, aktif hesapları, aktif kuru maya, aktif transport, aktif yemlikler, aktifleşebilmek, aktiflik eğrisi, alametifarikalı, alternatif akım, alternatif borç, alternatif ekim, alternatiflilik, amplifier model, Anaer albifrons, anlaşmalı iflas, Anser albifrons, antifungal ilaç, antijenik drift, asker çiftekeri, Aşağıçiftlikköy, ...

14 harfli

ablatif tedavi, abortif tedavi, aktif boşaltım, aktif getirisi, aktif hiperemi, aktif immünite, aktif makrofaj, aktif manyetik, aktif yönetimi, aktifleşebilme, aktifleştirmek, Alibeyçiftliği, antifilojistik, antijenik şift, Apis mellifera, Apis mellifica, askerî ittifak, atriyum sifonu, ayna artifaktı, bacak çiftleme, balık çiftliği, ...

13 harfli

adi akreditif, ahlaki vazife, akıllara şifa, aktif birikim, aktif olmayan, aktif taşınma, aktifleştirme, akuzatif hâli, alametifarika, alternatifsiz, amonifikasyon, amplification, amplifikasyon, antifagositik, antifungaller, asgari tarife, ayrık pozitif, baz çifti, bp, brifing almak, cari aktifler, cari pasifler, ...

12 harfli

ablatif hâli, aktif enerji, aktif merkez, aktif tahvil, aktif taşıma, alt manifold, alternatifli, amplifikatör, anguilliform, Anseriformes, antienfektif, ara negatifi, ara pozitifi, Aşağıçiftlik, avcı çiftesi, balık istifi, bifidus sütü, bitkisel lif, Boğazçiftlik, bonifikasyon, brakifalangi, ...

11 harfli

aditif etki, aglutinatif, ağız sifonu, akdi tarife, akkila çift, aktif ankes, aktif bölge, aktif geçiş, aktif kömür, aktif metot, aktif nüfus, aktif satış, aktif yangı, aktifleşmek, Alifuatpaşa, ana negatif, ana pozitif, Apodiformes, ârif düşmek, arifane ile, Arifegazili, ...

10 harfli

Abdüllâtif, agresiflik, akriflavin, aktif alış, aktif emir, aktif fiil, aktif klor, aktifleşme, alg iflası, alternatif, antifebril, antifebrin, antifungal, antitüssif, arife günü, Armillifer, aşif etmek, Başçiftlik, bifurkasyo, biliflavin, blok istif, ...

9 harfli

absorbtif, adeniform, akreditif, aktif güç, aktifleme, Alifakılı, amebiform, amplifier, ana motif, Arifeoğlu, atif ütüf, başhalife, bifasiyal, bifentrin, butamifos, cincifeli, Çifçidere, çifimotor, Çiflikköy, çift atım, çift atış, ...

8 harfli

adifenin, adventif, aktiflik, akuzatif, alifatik, amiiform, antifriz, aparatif, aperitif, artifakt, asifinik, bilifesi, bir çift, cam lifi, çi kifte, çif inme, çiflemek, çifleşim, çifşiyik, çift bağ, çift kas, ...

7 harfli

ablatif, abortif, agresif, Akifiye, alifaka, Alifakı, apokrif, Arifağa, arifane, arifden, Arifiye, Arifköy, Arifler, bifidus, bilifer, brifing, çerçife, çift 16, çiftbağ, çifteli, Çiftesu, ...

6 harfli

Akçift, akifer, Arifey, Arifli, biftek, çifçat, çift 8, çiftçi, Çifter, çiftli, çiftte, çirkif, difana, diffuz, diflin, difrin, diftik, diftil, eceyif, elifba, Elifli, ...

5 harfli

afife, Akife, aktif, arife, aznif, carif, cifin, cifre, cirif, çifci, çifçi, çifek, çifin, çifli, çifne, çifni, çifte, datif, DEFİF, Elife, elifî, ...

4 harfli

afif, Akif, anif, arif, cife, cifi, cift, çift, DFİF, elif, erif, FİFO, hifa, ifah, ifal, ifna, ifşa, ifta, ilif, irif, kifi, ...

3 harfli

çif, dif, hif, ifa, ifa, kif, lif, nif, rif, sif, şif, zif

Kelime Ara