İF ile biten kelimeler

İF ile biten veya sonunda İF olan kelimeler 350 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İF ile biten kelimeler

25 harfli

gayrikabilirücu akreditif, kırmızı kayıtlı akreditif, rücu edilebilir akreditif

24 harfli

devredilebilir akreditif, devrolunabilen akreditif, geri dönülemez akreditif, vazgeçilebilir akreditif

23 harfli

peşin ödemeli akreditif, rücu edilemez akreditif, yeşil kayıtlı akreditif

22 harfli

kabili devir akreditif, kabili nakil akreditif, vazgeçilemez akreditif, yeşil şartlı akreditif

21 harfli

bölünebilir akreditif, cayılabilir akreditif, dönülebilir akreditif, hormonal kontraseptif, kabili rücu akreditif

20 harfli

kabilirücu akreditif, karşılıklı akreditif

19 harfli

ayırıcı ana negatif, bileşik ana pozitif, dönülemez akreditif, ettirgen ~ faktitif, hipotetik imperatif, kategorik imperatif, nötral deterjan lif, teminatlı akreditif

18 harfli

balıkgözü objektif, iştiralı akreditif, teyitsiz akreditif

17 harfli

asit deterjan lif, Billûrhücreli lif, eşitlik ~ ekvatif, gör-öde akreditif, lenfoproliferatif, oral kontraseptif, rotatif akreditif, ses yollu negatif, teyitli akreditif

16 harfli

tipolojik tasnif, vadeli akreditif

15 harfli

ayırıcı negatif, bileşik negatif, dönen akreditif, döner akreditif, edilgen ~ pasif

14 harfli

elektronegatif, elektropozitif, finansal aktif, modakrilik lif, Mushaf-ı Şerif

13 harfli

adi akreditif, ayrık pozitif, hayvansal lif, hipersensitif, kimyaca aktif

12 harfli

antienfektif, bitkisel lif, fiktif aktif, fotosensitif, Gram negatif, Gram pozitif, Gram-negatif, hipnosedatif, hiposensitif, kollajen lif, konfederatif, kontraseptif, nonfigüratif, postoperatif, retrospektif, sandık istif, sarı muhalif, tecahülüarif, teleobjektif, uykusu hafif, yassıgadayif

11 harfli

aglutinatif, ana negatif, ana pozitif, Boz muhalif, dejeneratif, devamlı lif, diyapozitif, diyette lif, düşey istif, eksfolyatif, gök muhalif, hafif hafif, konservatif, konstrüktif, PAS pozitif, preoperatif, prezervatif, pütrefaktif, rejeneratif, reprodüktif, seropozitif, ...

10 harfli

Abdüllâtif, alternatif, antitüssif, blok istif, cari aktif, cari pasif, cinsilatif, çakırkeyif, deskriptif, fakültatif, harfitarif, hiperaktif, hiyeroglif, inisiyatif, interaktif, kantitatif, komparatif, kompetitif, kooperatif, korporatif, likefaktif, ...

9 harfli

absorbtif, akreditif, ana motif, dekoratif, ehlikeyif, eksudatif, eksüdatif, eli hafif, federatif, figüratif, impératif, kalitatif, konjestif, koparatif, koperitif, kümülatif, laytmotif, lohomotif, lokomotif, müstenkif, müteessif, ...

8 harfli

adventif, akuzatif, aparatif, aperitif, dedektif, dedüktif, defansif, defektif, direktif, faktitif, fiksatif, fiksatif, gandirif, Gülşerif, inovatif, kandirif, kognitif, kolektif, korrosif, laksatif, muhtelif, ...

7 harfli

ablatif, abortif, agresif, apokrif, efektif, ekvatif, genitif, inaktif, kadeyif, korozif, kreatif, küratif, lamelif, lif lif, lokatif, masarif, mesarif, muhalif, müellif, müessif, müradif, ...

6 harfli

çirkif, eceyif, erişif, fiktif, maarif, mösrif, müsrif, neksif, pantif, rozbif, statif, şifşif, tahfif, tahlif, tahrif, taltif, tasnif, tasrif, tavsif, tavsif, tavzif, ...

5 harfli

aktif, aznif, carif, cirif, datif, DEFİF, galif, gelif, gerif, gırif, girif, hafif, hahif, Hanif, hârif, hatif, hayif, hazif, hefif, herif, hetif, ...

4 harfli

afif, Akif, anif, arif, DFİF, elif, erif, ilif, irif, naif, Raif, skif, zeif

3 harfli

çif, dif, hif, kif, lif, nif, rif, sif, şif, zif

Kelime Ara