İçinde İNDİ geçen kelimeler

İçinde İNDİ geçen kelimeler 682 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

indi aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. indi anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde İNDİ geçen kelimeler

25 harfli

Geniş göğüslü bronz hindi, indirgenmiş biçim yöntemi, indirimli enküçük kareler, Knapp’ın silindirik pensi, örtük fiyat indirgeyicisi, silindir zımpara makinesi, sindirilebilir kuru madde

24 harfli

ak akçe kara gün içindir, basit sindirim bozukluğu, dizimsel tür indirgemesi, Hindistan firavun faresi, indirgenemez çok terimli, indirgenemez kapalı küme, indirgenmiş diskriminant, ketozisin sindirim formu, klasik sindirim denemesi, sindirilebilme katsayısı, yelkenleri suya indirmek

23 harfli

bayrağı yarıya indirmek, bildirmelik indirimleri, bindirmeli kaynak yapma, buzağıların indigesyonu, camı çerçeveyi indirmek, ekstrasellüler sindirim, gökten zembille mi indi, indirgenebilir tam sayı, intrasellfiler sindirim, Kırmızı Bourbon hindisi, kindiktencil (siniıler), merkez-silindir sistemi, nitrat indirgenme testi, parçalı baskı silindiri, selüloz sindirim deneyi, silindir üzerinde denge, silindirik fonksiyonlar, silindirik koordinatlar, sindirilmiş kanlı dışkı, yükseltgenme-indirgenme

22 harfli

aşırı kursak sindirimi, Beyaz Hollanda hindisi, burun kanadı indirgisi, denklemin indirgenmesi, dik çembersel silindir, hindi viral hepatitisi, Hindistan cevizi akarı, Hindistan sıçan piresi, indigesyones vitulorum, indikasyo profilaktika, indikasyo simptomatika, indirgenme potansiyeli, indirgeyici plâzmitler, intrasellüler sindirim, kazasker ikindi divanı, küçük Hindistan cevizi, satış artırma indirimi, silindirin yanal alanı, sindirilebilir protein, soğuk indirimli alaşım

21 harfli

asgari geçim indirimi, bindirilmiş kuvvetler, eder indirimi yöntemi, ftalein indikatörleri, indirgenebilir üleşke, indirgenmiş parlaklık, indirimli vergi oranı, Saçların bindirilmesi, silindirik bileşenler, silindirsel epitelyum, sindirilebilir enerji, sindiyotaktik polimer, Siyah İspanya hindisi, soğuk indirimli çelik, tamindirgenmiş önerme, vergi indirim belgesi, yineli indirim sınırı

20 harfli

alimenter indigesyon, banka indirim sınırı, bildirmelik indirimi, Crollweitzer hindisi, Çin-Hindistan Savaşı, en az geçim indirimi, hindi rinotrakeitisi, hiyalin silindirleri, ışınırlık dindirmesi, ilim ilim ilindirmek, indikasyo palliativa, indirgenme bölünmesi, indirgenmiş sıcaklık, indirgeyici atmosfer, kilindir, (kilindür), Opuntia ficus indica, silindirik epitelyum, sindikçil salyalanım, sindirimsel dinleniş, sindirme parametresi, standart bronz hindi, ...

19 harfli

bindiği dalı kesmek, bindirmeli bağlantı, enaz geçim indirimi, engellilik indirimi, eteklerini indirmek, hindi gibi kabarmak, hindistan gül ağacı, Hoplopterus indicus, hücre dışı sindirim, indikasyo radikalis, indikatör organizma, indirgeme bölünmesi, indirgenmiş polinom, indirgeyici eşitlik, indirimli vergileme, kepenkleri indirmek, mikrobiyal sindirim, Narragenset hindisi, Schistosoma indicum, silindir gibi ezmek

18 harfli

bağırsak sindirimi, banka dışı indirim, Bos indicus sığırı, demirhindi şerbeti, gıdasal indigesyon, göze dışı sindirim, göze-dışı sindirim, hücre içi sindirim, indikasyo kauzalis, indikatör elektrot, indirgenmiş önerme, indirilmiş denklem, indirim belgitleri, Karagöz`ü indirmek, kazanılmış indirim, kimyasal indikatör, olmayana indirgeme, ödek indirim oranı, parabolik silindir, Royal Palm hindisi, silindir kalıplama, ...

17 harfli

alacaklı indirimi, basite indirgemek, bindirmeli kaynak, boğazına indirmek, Çin-Hindi Birliği, dairesel silindir, devindirilebilmek, dindireç durutmak, göze içi sindirim, göze-içi sindirim, indikasyo vitalis, indikatör element, indikatör yöntemi, İndirgeme bölgesi, indirgenmiş demir, indirgenmiş kütle, indirgenmiş oylum, indirgeyici kolon, indirgeyici şeker, indiyum antimonür, kitaplık indirimi, ...

16 harfli

ayrıcalı indirim, basit indigesyon, bazik indigesyon, bindirme düzlemi, Çikolata hindisi, devindirilebilme, eliptik silindir, Hindistan balığı, hindistan cevizi, indigo kırmızısı, indirek kotasyon, indirekt maliyet, indirgenemez öğe, indirgeyici ajan, indirgeyici alaz, indirim saatleri, kesim bindirmesi, kılıca bindirmek, Nebraska hindisi, nitrat indirgeme, özgüsel sindirim, ...

15 harfli

alttan bindirme, Aşağısevindikli, Aurburn hindisi, baskı silindiri, bileşik indirim, bindirilebilmek, bindirme örtüsü, bindirmeli yazı, deniz bindirmek, denize indirmek, devindirebilmek, geçindirebilmek, Hindistancevizi, indian rosewood, indigo boyaları, indirgeyebilmek, indirgeyici gaz, indirim çarpanı, indirim merkezi, indirimle satma, indirimli fiyat, ...

14 harfli

banka indirimi, bindirilebilme, bindirme kilit, Bindirme yarık, bire indirgeme, çeri bindirmek, çezgindirilmek, dekor indirmek, devindirebilme, dikey silindir, dönel silindir, eksen silindir, geçim indirimi, geçindirebilme, gelir indirimi, gerçek indirim, gönül indirmek, gövde indirmek, Günindiyaylası, hatim indirmek, hindi akbabası, ...

13 harfli

askı indirmek, belek çapindi, bindirebilmek, biyoindikatör, borç indirimi, ceza indirimi, devindirilmek, dil indirgisi, dindirebilmek, dindirivermek, eder indirimi, eğik silindir, gemik indirme, hindi nezlesi, ikili indirim, ikindi divanı, ikindi namazı, ikindi zamanı, ilkindi sular, indigo karmen, indigo mavisi, ...

12 harfli

askı indirme, bindirebilme, bindirmetaşı, Buff hindisi, çizgindirmek, devindiriliş, devindirilme, dezgindirmek, dış sindirim, dik silindir, dindirebilme, dindiriverme, güç sindirim, harirî Hindî, hava indirme, hindi palazı, ikindi ezanı, ikindi vakti, indifa etmek, indir kaldır, indirebilmek, ...

11 harfli

bindirilmek, cindiklemek, çekindirmek, dal ikindin, demir hindi, devindirmek, dış indirim, dindiklemek, dindirilmek, dindirmemeğ, dindirmemek, dindiynemeh, geçindirmek, hindigiller, ikindiüzeri, indifferens, indil indil, indir etmek, indirebilme, indirgenlik, indirgenmek, ...

10 harfli

baba hindi, bindirilme, bindirimli, cibindirik, civindirik, ciyindirik, çekindirik, çekindirme, çibindirik, çiğindirik, çiğindirme, çivindirik, çiyindirik, demirhindi, devindirme, devrihindi, dıl ikindi, dindinkana, dindirilme, dindirtmek, dişindirig, ...

9 harfli

balayindi, bindirgeç, bindirmek, cindirmek, Çindistan, darikindi, değindiha, dindirgen, dindirmeg, dindirmek, dindirtme, edindirme, eğindirik, ekindirek, esindirme, gelindili, Hindibaba, Hindikler, hindirgen, içindirim, iğindirik, ...

8 harfli

Atabindi, bak indi, bilindik, bindirim, bindirme, cindilik, cindilli, çindilli, dindirgi, dindiriş, dindirme, gilindir, haydindi, ilkindin, indi gün, indicene, indirgeç, indirgen, indirmek, indirtme, indiyana, ...

7 harfli

anşindi, bakindi, binding, cindili, cindire, değindi, derindi, dindili, gemindi, gerindi, girindi, günindi, haşindi, hindiba, hindici, hindiki, hindiri, hindîse, hindiye, ikindin, ilkindi, ...

6 harfli

aşindi, bindik, bindir, cindik, çindik, dindik, ekindi, hindik, ikindi, indice, indifa, indigo, indije, indiri, ivindi, kindik, kindin, kindir, mindik, pindik, pindir, ...

5 harfli

bindi, cindi, hindi, hindi, indik, indis, kindi, sindi, şindi

4 harfli

indi

Kelime Ara