İNDİ ile başlayan kelimeler

İNDİ ile başlayan veya başında İNDİ olan kelimeler 132 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

indi aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. indi anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İNDİ ile başlayan kelimeler

25 harfli

indirgenmiş biçim yöntemi, indirimli enküçük kareler

24 harfli

indirgenemez çok terimli, indirgenemez kapalı küme, indirgenmiş diskriminant

23 harfli

indirgenebilir tam sayı

22 harfli

indigesyones vitulorum, indikasyo profilaktika, indikasyo simptomatika, indirgenme potansiyeli, indirgeyici plâzmitler

21 harfli

indirgenebilir üleşke, indirgenmiş parlaklık, indirimli vergi oranı

20 harfli

indikasyo palliativa, indirgenme bölünmesi, indirgenmiş sıcaklık, indirgeyici atmosfer

19 harfli

indikasyo radikalis, indikatör organizma, indirgeme bölünmesi, indirgenmiş polinom, indirgeyici eşitlik, indirimli vergileme

18 harfli

indikasyo kauzalis, indikatör elektrot, indirgenmiş önerme, indirilmiş denklem, indirim belgitleri

17 harfli

indikasyo vitalis, indikatör element, indikatör yöntemi, İndirgeme bölgesi, indirgenmiş demir, indirgenmiş kütle, indirgenmiş oylum, indirgeyici kolon, indirgeyici şeker, indiyum antimonür

16 harfli

indigo kırmızısı, indirek kotasyon, indirekt maliyet, indirgenemez öğe, indirgeyici ajan, indirgeyici alaz, indirim saatleri

15 harfli

indian rosewood, indigo boyaları, indirgeyebilmek, indirgeyici gaz, indirim çarpanı, indirim merkezi, indirimle satma, indirimli fiyat, indirimli satış, indiyum arsenür

14 harfli

indirgenebilir, indirgeyebilme, indirim yapmak, indirimli ödek, indiyum fosfür, indiyum klorür, indiyum sülfat

13 harfli

indigo karmen, indigo mavisi, indigold boya, indikatör tür, indirim oranı, indirme inmek, indirme oranı, indirtebilmek, individualizm, individüalist, individüalizm

12 harfli

indifa etmek, indir kaldır, indirebilmek, indirivermek, indirtebilme

11 harfli

indifferens, indil indil, indir etmek, indirebilme, indirgenlik, indirgenmek, indirgenmez, indirgeyici, indiriverme, indiyum 111

10 harfli

indikasyon, indirgemek, indirgenim, indirgenir, indirgeniş, indirgenme, indirgeyiş, indirilmek, indirimsiz, indirmelik

9 harfli

indibindi, indikatör, indirgeme, indirilme, indirimli, indirtmek

8 harfli

indi gün, indicene, indirgeç, indirgen, indirmek, indirtme, indiyana

7 harfli

indifai, indigen, indikan, indîmek, indinde, indiren, indirgi, indirik, indirim, indiriş, indirme, indiyum

6 harfli

indice, indifa, indigo, indije, indiri

5 harfli

indik, indis

4 harfli

indi

Kelime Ara