İçinde İNİ geçen kelimeler

İçinde İNİ geçen kelimeler 2708 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ini aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ini anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde İNİ geçen kelimeler

25 harfli

ana izlenimlerinin etkisi, arterya gastrika sinistra, at binicisine göre kişner, besin maddesi gereksinimi, binicinin sağı solu olmaz, bir kutuplu sinir hücresi, (bir şeye) elini sürmemek, (bir şeyin) dibini bulmak, (bir şeyin) yerini tutmak, birincil kendini benzetme, (birini) ağzına baktırmak, (birini) çileden çıkarmak, (birini) mütehassis etmek, (birini) on paralık etmek, (birini) şaşkına çevirmek, (birini) teneşir paklamak, (birini) yalancı çıkarmak, (birinin) ağzına tükürmek, (birinin) aleyhine dönmek, (birinin) borusunu çalmak, (birinin) damarını bulmak, ...

24 harfli

A vitamini tamamlayıcısı, adrenerjik sinir telciği, asit deterjan lif tayini, B1 vitamini yetersizliği, (bir yere) kendini atmak, bir-kutuplu sinir gözesi, birbirinin ağzına girmek, bireysel etkiler tahmini, (birini) açıkta bırakmak, (birini) arkada bırakmak, (birini) helalliğe almak, (birini) karşısına almak, (birini) kesintiye almak, (birini) maskaraya almak, (birini) terkisine almak, (birini) yer kabul etmez, (birinin) ağzını kapamak, (birinin) ağzını tıkamak, (birinin) başına ekşimek, (birinin) başını istemek, (birinin) elinde ... var, ...

23 harfli

âdet yerini bulsun diye, affinite kromatografisi, ağzıyla içmesini bilmek, aktüalitesini kaybetmek, aşını, eşini, işini bil, attan inip eşeğe binmek, azotsuz öz madde tayini, bağlantı noktası dizini, başlık bağlama proteini, besicel sinirceli kesit, birbirinin gözünü oymak, (birini) açığa çıkarmak, (birini) görüp gözetmek, (birini) gözüm görmesin, (birini) kurşuna dizmek, (birini) paravan yapmak, (birini) sarakaya almak, (birini) zincire vurmak, (birinin) acısını almak, (birinin) aklına koymak, (birinin) aklını çelmek, ...

22 harfli

aç esner, âşık gerinir, ağzını dilini bağlamak, aralı devinim düzeneği, ay yeñisi, (ay yiñisi), (birini) ayakta tutmak, (birini) demire vurmak, (birini) gafil avlamak, (birini) gaza getirmek, (birini) haraca kesmek, (birini) kayışa çekmek, (birini) komalık etmek, (birini) koynuna almak, (birini) maytaba almak, (birini) mecbur tutmak, (birinin) açığı çıkmak, (birinin) başını yemek, (birinin) borusu ötmek, (birinin) canı yok mu?, (birinin) eline kalmak, (birinin) gözünü açmak, (birinin) havası olmak, ...

21 harfli

2-Vinil-5-etilpiridin, antipellegra vitamini, aralı devinim dişlisi, aşırı sinir duyarlığı, bekle yârin köşesini!, béyniniñ gapağı atmak, bezeli sinirsel kezik, bipolar sinir hücresi, (birini) araya koymak, (birini) deniz tutmak, (birini) yatak çekmek, (birini) zengin etmek, (birinin) ahını almak, (birinin) gözü önünde, (birinin) hatırı için, (birinin) keli kızmak, bulgu belgesini bozma, devinimli örtülü film, dış kulak yolu siniri, dirliğini gin eylemek, eğrinin bitim noktası, ...

20 harfli

A vitamini eksikliği, anlatımlı devinimler, bağdaşıklık gerinimi, belirsiz sinir kesim, Bence Jones proteini, benzen sülfinik asit, bestiriğini çıkarmak, (bir şey) bini aşmak, (birini) adam sanmak, (birini) hırs basmak, (birini) ifrit etmek, (birini) illet etmek, (birini) rezil etmek, (birini) tefe koymak, (birini) telaş almak, (birinin) derdi günü, Brown devinim süreci, Bucorvus abyssinicus, büyük dilaltı siniri, C vitamini eksikliği, ceketini alıp çıkmak, ...

19 harfli

Actinidia chinensis, aç elini kora sokar, adrenerjik sinirler, Aibini düğümcükleri, akciğer-mide siniri, aktinik hastalıklar, alt karın sinir ağı, antimuskarinik ilaç, bel-sağrı sinir ağı, binicilik gösterisi, birbirini çekememek, (birini) bent etmek, (birini) cin tutmak, (birini) fena etmek, (birini) hor tutmak, (birini) hoş tutmak, (birini) işe koşmak, (birini) kan boğmak, (birini) linç etmek, bütirik asit tayini, cAMP almaç proteini, ...

18 harfli

Amphistoma hominis, ana denetim çizini, anabenzerini seçme, antifiriz proteini, apürinik asit, APA, asetik asit tayini, aşırı sinir işlemi, aydın bağa eşiniği, bakterinin L formu, barometre minimumu, basit puan tahmini, belini taş eylemek, belleğini yitirmek, beyin sinir düğümü, binütlü, (binitli), birbirini dışlayan, birim kayıt dizini, (birini) işe almak, (birinin) ağzından, boyacıl kurd eşini, büyüme gereksinimi, ...

17 harfli

açısal devinirlik, aktinik keratozis, aktinik radyasyon, alıcı devinimleri, Appenninicakoyunu, atriyum sinistrum, bağlanma proteini, belini doğrultmak, beşiğini sallamak, (birinin) elinden, (birinin) gözünde, boyalı kurd eşini, bulaşımsız eşinik, burun arka siniri, Caulinia fragilis, Caulinia graminea, ceremesini çekmek, Cryptobia cyprini, çenesini bağlamak, çenesini dağıtmak, çenesini kapatmak, ...

16 harfli

2,4-dinitrofenol, Afrika lamantini, ak tiken gökşini, baş sinir düğümü, benlik sinircesi, beynini dağıtmak, beynini kemirmek, beynini suvarmak, bildiğini okumak, bildiğini yapmak, bir adım tahmini, birbirini basmak, birbirini tutmaz, Brejnev Doktrini, cebini doldurmak, cinini gızdırmak, Clinton Doktrini, çekinip çükünmek, çokkutuplu sinir, çözümsel sinirce, damarsal sinirce, ...

15 harfli

A vitamini yağı, affinité sabiti, alt çene siniri, anakök (dizini), anamal devinimi, arjinin, Arg, R, atrium sinister, bağ doku tayini, bağırsak ingini, bakteri toksini, başsinir düğümü, belini alamamak, belini getirmek, bellek binişimi, beyin sinirleri, biletini kesmek, bilini bağlamak, bini bir paraya, binikiyüz şeyhi, binilmelü etmek, birbirini almak, ...

14 harfli

abieninik asit, afferent sinir, alıcı sinirler, antihistaminik, aralık tahmini, Argas miniatus, arjinin fosfat, atopik rinitis, Avrupa zeytini, balık stearini, Begin doktrini, belirsiz sinir, bezini yıkamak, binici embolus, binici trombus, biñinde birini, Brown devinimi, Cap Z proteini, Cassini eğrisi, Cassini sobesi, Cava pangolini, ...

13 harfli

A provitamini, acılık tayini, akma gerinimi, aralı devinim, ateşini almak, Avrupa lâdini, bebe aspirini, bel sinir ağı, bel sinirleri, belge edinimi, belini çekmek, belini kırmak, belini vermek, binişihümayun, binit ısıtacı, binit radyosu, Bown devinimi, bradikininler, buhar türbini, bulut geçkini, Bush Doktrini, ...

12 harfli

alfa aktinin, aljinik asit, alkol tayini, Apus affinis, asit kazeini, B10 vitamini, B11 vitamini, B12 vitamini, B13 vitamini, B15 vitamini, B17 vitamini, bakır tayini, banyo kabini, belini almak, biniden yanı, biniş biçimi, binit anteni, binit sayacı, borsa dizini, bsii sinirge, Characinidae, ...

11 harfli

Achatinidae, adminikulum, ağır engini, alaylı sini, Alcedinidae, alın siniri, aminimosgôh, Anacanthini, ara sinirce, Arcellinida, asinitrazol, Atherinidae, b1 vitamini, b2 vitamini, B3 vitamini, b5 vitamini, B6 vitamini, B7 vitamini, B9 vitamini, baş minimum, bc vitamini, ...

10 harfli

A proteini, A vitamini, Actiniaria, aktinitler, alay emini, albinismus, alkalinite, amiyelinik, arı şahini, arpa emini, ASE dizini, Aşağıçinik, B vitamini, bina emini, binicibaşı, binişimsel, binit yeri, binivermek, bradikinin, C proteini, C vitamini, ...

9 harfli

aglutinin, aglütinin, ağ dizini, aprotinin, ay yiñisi, beyinimsi, binicilik, binişinti, binit atı, biniverme, Buda dinî, Bulinidae, burattini, cem ayini, cinibüzük, çekinilme, çinicilik, çinilemek, Damalinia, darvinism, Darwinizm, ...

8 harfli

affinite, Akçainiş, albinizm, algelini, alpinist, alpinizm, aluminit, asifinik, ayinicem, binilmek, binişmek, Culicini, çevrinik, çıksiñir, çini küp, çinitaşı, Çiniyeri, çireyini, çizginim, değşinim, devrinim, ...

7 harfli

Actinia, Aksinir, Akşinik, aktinit, ana ini, asfinik, asvinik, Ayazini, babiniç, bekiniş, Beydini, binilme, bininci, binişik, binişim, binişme, binitli, biniyed, biniyet, bitiniş, Cassini, ...

6 harfli

Aedini, binici, binisi, biniye, cinipi, çinici, çinili, çiniyh, değini, diniri, edinim, eğinik, enkini, erinim, Finike, finini, finish, geçini, Gemini, günini, hazîni, ...

5 harfli

arini, asini, biniç, binim, biniş, binit, Biniz, cinik, cinit, çinik, çinil, çinin, çiñiz, diñil, diniş, diniz, ehini, ekini, finik, finiş, giniş, ...

4 harfli

bini, cini, çini, dinî, dinî, gini, hini, iniç, inik, iñil, inim, inip, iniş, mini, nini, pini, sini, şini, tini, yini, zini

3 harfli

ini

Kelime Ara