ini

ini

a. hlk. Kayınbirader.


ini

1. Kayınbirader. 2. Kocanın kızkardeşi, görümce.


ini

Şaşma bildirir ünlem.


ini

Aşağısama, onur kırma.


ini

Onu (III. teklik şahıs zamiri yükleme hâli)


ini (II)

Küçük kardeş.


iñi

İşte.


iñi (I), (iñii)

İnilti.


ini için benzer kelimeler


ini, 3 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'n', 'i', şeklindedir.
ini kelimesinin tersten yazılışı ini diziliminde gösterilir.