İçinde İSİM geçen kelimeler

İçinde İSİM geçen kelimeler 254 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

isim aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. isim anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde İSİM geçen kelimeler

25 harfli

belirtisiz isim tamlaması, çekimin isimsel şekilleri, Vater Pacini cisimcikleri, yabancı cisim dev hücresi, zincirleme isim tamlaması

24 harfli

belirtili isim tamlaması, Döhleinklüzyon cisimciği, etki alanı isim çözücüsü, gelecek zaman isim-fiili, karotis cisimciği tümörü, karotit cisimciği tümörü, ultimobranşiyal cisimcik

23 harfli

belirtmesiz isim çekimi, Heinz-Ehrlich cisimciği, Weibel-Palade cisimciği, yabancı cisim pnömonisi

22 harfli

asidofilik cisimcikler, Councilmancisimcikleri, fiilden isim yapım eki, geniş zaman isim-fiili, ikinci kutup cisimciği, isim çekiminde almaşım, isim fiil ~ kılış ismi, Koch mavi cisimcikleri, yabancı cisim öksürüğü

21 harfli

cebirsel kapalı cisim, Gamma-Gandy cisimciği, isim hakkı sözleşmesi, isimle fıfat bileşiği, Malpighi cisimcikleri, Meissner cisimcikleri, refraktil cisimcikler, sıfatla isim bileşiği, siyah cisim sıcaklığı

20 harfli

Call-Exner cisimciği, fiille isim bileşiği, harekette olan cisim, Howel-Jollycisimciği, isimle fiil bileşiği, kara cisim sıcaklığı, midede yabancı cisim, nişasta cisimcikleri, özel isim ~ has isim, Ruffini cisimcikleri

19 harfli

Abacus cisimcikleri, Aschoffcisimcikleri, Bollinger cisimciği, böbrek cisimcikleri, ferruginöz cisimcik, fiilden türeme isim, Guarnieri cisimciği, inklüzyon cisimciği, intima cisimcikleri, isimden türeme fiil, isimden türeme isim, isimlendirilebilmek, Kravse cisimcikleri, molloskum cisimciği, Pacini cisimcikleri, Paschencisimcikleri, Reynaudcisimcikleri, siyah cisim ışıması, tadım cisimcikleri

18 harfli

apoptotik cisimcik, atretik sarı cisim, elementer cisimcik, geometrik cisimler, hareket eden cisim, Hassalcisimcikleri, ikincil sarı cisim, isimlendirilebilme, isimli zamir öbeği, kara cisim ışınımı, kutup cisimcikleri, küplenebilir cisim, Laforacisimcikleri, Malpighi cisimciği, Meissner cisimciği, Nissl cisimcikleri, Pacinian cisimciği, Russelcisimcikleri, tat alma cisimciği, zamirli isim öbeği

17 harfli

asteroid cisimcik, Civatte cisimciği, dokunma cisimciği, Fedorov cisimleri, hiyalin cisimciği, isim çekim ekleri, isim soylu kelime, isim-fiil cümlesi, isimden türeme ad, isimlendirebilmek, isimlendirivermek, kalıcı sarı cisim, Malpighicisimciği, Nisslcisimcikleri, pirinçsi cisimcik, psammom cisimciği, rezidüel cisimcik, salt isim cümlesi, siklik sarı cisim, yarı saydam cisim, yıldızsı cisimcik, ...

16 harfli

berk isim çekimi, Dutchercisimciği, isim işletme eki, isimlendirebilme, isimlendiriverme, isimler bileşiği, kanser cisimciği, kolloit cisimcik, Krause cisimciği, Mallorycisimciği, Maurer cisimleri, nasırlı cisimler, Pasini cisimciği, pirinç cisimciği, substideal cisim

15 harfli

ad veya ad isim, cisimleşebilmek, Döhle cisimciği, Heinz cisimciği, isimlendirilmek, keton cisimleri, negri cisimciği, Nissl cisimciği, parabazal cisim, saydamsız cisim

14 harfli

Ametocisimciği, artık cisimler, Barr cisimciği, bazal cisimcik, canlı cisimler, cisimlendirmek, cisimleşebilme, cisimleştirmek, dışbükey cisim, esnek cisimler, Golgicisimciği, Howelcisimciği, isim tamlaması, isimlendiriliş, isimlendirilme, Jollycisimciği, kavernöz cisim, kirpiksi cisim, polar cisimcik, temel cisimcik, yüzen cisimler

13 harfli

Barrcisimciği, bileşik cisim, birleşik isim, cisim merceği, cisimlendirme, cisimleştirme, fiil isimleri, gök cisimleri, ışıksız cisim, isimlendirmek, isimleştirmek, isimsiz hesap, kırmızı cisim, kum cisimciği, mikrocisimcik, mücerret isim, nasırlı cisim, nasırsı cisim, sümüksü cisim, yağ cisimciği

12 harfli

billur cisim, cisim kuramı, disimilasyon, isim cümlesi, isim gövdesi, isim hâlleri, isim tümleci, isimden fiil, isimlendiriş, isimlendirme, isimleştirme, mahallî isim, renkli cisim, saydam cisim, sıralı cisim, türemiş isim

11 harfli

basit cisim, beyaz cisim, camsı cisim, cisimlenmek, cisimleşmek, disimlasyon, isim babası, isim bükünü, isim çekimi, isim deyimi, isim durumu, isim koymak, isim tabanı, isim takımı, isim takmak, isim vermek, isim yapmak, isimlik hal, polisimetri, siyah cisim, yamuk cisim

10 harfli

cisimlenme, cisimleşme, isim fiili, isim hakkı, isimlenmek, isimleşmek, isimsizlik, kara cisim, katı cisim, mikrocisim, sarı cisim, somut isim, soyut isim, takma isim, yalın isim

9 harfli

cins isim, isim ~ ad, isim hali, isim isim, isim kökü, isim-fiil, isimbecik, isimcilik, isimlenme, isimleşme, lisimetre, özel isim, tam cisim, ucuncisim

8 harfli

cisimcik, has isim, isimecik, kök isim, mistisim

7 harfli

ad isim, çisimek, dilisim, içcisim, isimlik, isimsiz

6 harfli

isimci, isimli, isimlü

5 harfli

bisim, cisim

4 harfli

isim

Kelime Ara