isim

isim, -smi Ar. ism

a. 1. Ad (I). 2. mec. Kişi, insan: “Biz eskidikçe yaşlarımız yirmiden yirmi bire, yirmi birden yirmi ikiye bastıkça yeni yüzler, yeni isimler katılıyor aramıza.” -Y. Z. Ortaç. 3. db. Ad (I).


isim

Bir konuyu sürekli ve tekrar tekrar anlatış: Senin isiminden bıkıp usandım.

< Ar. ism) isim


isim

İsim, ad


isim

< Ar. ism: isim; ad. || esm || ism


isim

Şahıs ismi, isim


isim Fr. nom

Çok defa ad (substantif) anlamına kullanılıyorsa da bu, ad, sıfat, zamir ve sayı kavramlarının ortak terimi olarak kabul edilmiştir. bk. Ad. Cins ismi, Özel isim, Topluluk ismi; Edici ismi, Eylem ismi, Hal ismi, Fiil ismi; Aygıt ismi; Kesir ismi; Kök isim.


isim

bk. ad.


isim

ad.


isim için benzer kelimeler


isim, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 's', 'i', 'm', şeklindedir.
isim kelimesinin tersten yazılışı misi diziliminde gösterilir.