İçinde İY geçen kelimeler

İçinde İY geçen kelimeler 8956 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

iy aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. iy anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde İY geçen kelimeler

25 harfli

(biri biriyle) zıt gitmek, (biriyle) ilişkiye girmek, (biriyle) merhabası olmak, Adenovirüs enfeksiyonları, adımsal kendiyle bağlaşım, Adriyatik'ten Çin Seddine, alerjik ensefalomiyelitis, alüminyum giydirilmiş saç, aman diyene kılıç kalkmaz, Amerikan oyuncak teriyeri, Amerikan pitbull teriyeri, anahat tehlike fonksiyonu, analiz edici, analizliyen, anatipestifer enfeksiyonu, anestezi sonrası miyopati, antimikrobiyal kemoterapi, arterya kaudalis mediyana, arterya sakralis mediyana, arterya sekalis mediyalis, aşırı saldırgan fiyatlama, atlantoaksiyal uyumsuzluk, ...

24 harfli

(biri için) iyi söylemek, (birine) külah giydirmek, (birini) kesintiye almak, (biriyle) alıp verememek, (biriyle) gır gır geçmek, (biriyle) mülakat yapmak, adî diferansiyel denklem, Afrika tripanosomiyazisi, aktarım fonksiyon modeli, Altay Muhtar Cumhuriyeti, ampulla ossea posteriyör, antibiyotik sonrası etki, aristocu olmayan tiyatro, arkus dentalis inferiyor, arkus dentalis superiyor, arterya koksigika mediya, arterya palpebra tersiya, Ascarididaenfeksiyonları, Astrovirusenfeksiyonları, atardamar içi enjeksiyon, azalan bakiyeler yöntemi, ...

23 harfli

(birine) tarziye vermek, (biriyle) arası olmamak, (biriyle) geçmişi olmak, (biriyle) hesabı kesmek, (biriyle) ilişki kurmak, âdet yerini bulsun diye, aktarım fiyatlandırması, aktif maliyet esnekliği, al giymedim ki alınayım, alt kadmiyum nötronları, altın kambiyo standardı, ampulla ossea anteriyor, angulus okuli mediyalis, angulus zolea aksiyalis, antagonistik simbiyozis, arkkotanjant fonksiyonu, arterya brakiyosefalika, arterya meningea mediya, asit iyonlaşma sabitesi, atların rabdomiyolizisi, atriyoventriküler demet, ...

22 harfli

(biriyle) boy ölçüşmek, absorpsiyon filtreleri, ad valorem sübvansiyon, agangliyonik megakolon, akciğer hipertansiyonu, akıl kişiye sermayedir, akıldişi, yirmiyaşdişi, aksak rekabet piyasası, alt harmonik fonksiyon, angulus stilohiyoideus, anında teslim piyasası, anteriyor prezantasyon, anterograd piyelografi, antienfeksiyöz vitamin, antlaşmalara halefiyet, arizona enfeksiyonları, arkkosekant fonksiyonu, arterya serebri mediya, atardamar hiyalinozisi, atriyal septum defekti, atriyoventrikül düğümü, ...

21 harfli

... vaziyeti takınmak, (biriyle) başa çıkmak, (biriyle) kafa bulmak, (biriyle) temas etmek, abortif transdüksiyon, absorbsiyon bozukluğu, absorbsiyon spektrumu, absorpsiyon spektrumu, açık piyasa işlemleri, açılış fiyatıyla emir, ademi merkeziyetcilik, ademi merkeziyetçilik, adım tepki fonksiyonu, ağır meromiyozin, HMM, Ainovirüs enfeksiyonu, akciğer anjiyografisi, aksiyona dayanan oyun, alıcı tekeli piyasası, altın kambiyo dizgesi, Amemiya öndeyi ölçütü, amiyeloblastik lösemi, ...

20 harfli

(biriyle) aşık atmak, acı badem kurabiyesi, acil ihtiyaç kredisi, ademimerkeziyetçilik, ağır vasıta ehliyeti, akantoşeilonemiyozis, akım-potansiyelölçüm, akut evre reaksiyonu, al üstüne mor giymek, altın kambiyo ölçünü, analitik fonksiyonel, anında teslim fiyatı, anoreksiya vitulorum, antibiyotik tedavisi, aorta-iliyak tromboz, ara periyodik tabaka, Arap-Avrupa diyaloğu, arksekant fonksiyonu, asimetri potansiyeli, aspirasyon biyopsisi, Avrupa-Arap diyalogu, ...

19 harfli

... ziyafeti çekmek, açık hava tiyatrosu, açık kalp ameliyatı, akciğer amebiyozisi, akciğer kompliyansı, aksiyon potansiyeli, akut rabdomiyolizis, al üstüne al giymek, ameliyat mikroskobu, anjiyolipoleyomiyom, antibiyotik direnci, antidromik faaliyet, antimikrobiyal ajan, antimikrobiyal ilâç, arksinüs fonksiyonu, arterya akromiyalis, arz fiyat esnekliği, asgari ihraç fiyatı, atopik reaksiyonlar, atriyal fibrilasyon, avro dolar piyasası, ...

18 harfli

abomazum torsiyonu, abortif enfeksiyon, absorpsiyon cihazı, açık kapı siyasası, açık kapı siyaseti, açıkhava tiyatrosu, açısal dispersiyon, adil olmayan fiyat, afiyet üzere olmak, ağırlık fonksiyonu, akıntı potansiyeli, akrozom reaksiyonu, aksiyomatik yöntem, aktarım fonksiyonu, Allah ziyade etsin, alternatif maliyet, alüminyum giydirme, Amemiya tahmincisi, AMEX fiyat endeksi, analitik fonksiyon, angulus işiyadikus, ...

17 harfli

ademimerkeziyetçi, adı deliye çıkmak, Allah ne verdiyse, ameliyat eldiveni, aminonitrotiyazol, amniyotik yumurta, ampirik fonksiyon, andiferensiyasyon, anjiyohiyalinozis, antibiyogram test, antibiyotikli buz, antibranşiyal zar, arbor bronkiyalis, ardiye sözleşmesi, Arthus reaksiyonu, asliyye mahkemesi, atreziya palpebra, atriyolu yanardağ, atriyum sinistrum, atriyum ven nabzı, ayrıntılı tiyatro, ...

16 harfli

absolüt asamiyet, adliye mahkemesi, adliye teşkilatı, Adliyye Vekâleti, adventif embriyo, ağsı lökotrikiya, ahvâl-i şahsiyye, Airedaleteriyeri, ak yuvar eriyiki, ak yuvar eriyimi, Akdeniz diyaloğu, aksiyal iplikçik, aksiyolojik etik, alarm reaksiyonu, aliynen teliynen, amebiyozis kutis, ameli posteriyör, ameliyata girmek, amniyon hidropsu, amniyon plakları, Anger fonksiyonu, ...

15 harfli

2,3-pentandiyon, Âbidei Hürriyet, abiyotik faktör, absorbsiyometri, abstraksiyonist, abstraksiyonizm, ademimerkeziyet, adenomiyofibrom, afin fonksiyonu, Airy fonksiyonu, akantamebiyozis, akut enfeksiyon, akyuvar eriyimi, almaşık maliyet, ameli anteriyor, ameliyat masası, ameliyat örtüsü, ameliyata almak, amonyum siyanat, ana çıkar iyesi, anesteziyolojik, ...

14 harfli

abiyotik çevre, absürt tiyatro, açı fonksiyonu, açık fonksiyon, adriya hücresi, afin fonksiyon, agangliyonozis, akıllara ziyan, akşam piyasası, aktarım fiyatı, Alâiye Beyliği, alan tiyatrosu, alıcı piyasası, allantoamniyon, alsiyan mavisi, altın piyasası, ameliyat etmek, ameliyat olmak, amiyelensefali, amniyon kesesi, amniyon sıvısı, ...

13 harfli

abiyetik asit, açılış fiyatı, afiyet bulmak, Alcıyeniyapan, alım opsiyonu, amniyonsuzlar, anaerobiyozis, anesteziyolog, anhidromiyeli, anjiyokeratom, anjiyomatozis, antefleksiyon, anteriyor lop, anteriyör lop, antik tiyatro, araziye uymak, askaridiyozis, Aşağıihsaniye, ayak miyanesi, azel piyasası, bağ mildiyösü, ...

12 harfli

abisiyal zon, abiyogenetik, abstraksiyon, açık giyimli, açık maliyet, açık periyot, adenomiyozis, aerobiyoloji, agangliyonik, agangliyozis, akaridiyazis, aksiyal ışın, akto-miyozin, alıcı fiyatı, ameliyathane, amniyon zarı, amniyonlular, amniyoreksis, amniyosentez, anapiyesmata, anjiyo olmak, ...

11 harfli

abakteriyel, abiyoseston, absorbsiyon, absorpsiyon, açık piyasa, adriyamisin, adsorpsiyon, adspeksiyon, aidiyet eki, akıla ziyan, akiyazmatik, akliyecilik, akordiyoncu, akrosiyanoz, aksiyomatik, aktomiyosin, aktomiyozin, alaviresiye, alış fiyatı, âli siyaset, Alp triyasi, ...

10 harfli

abduksiyon, abiyogenez, abiyolojik, abiyotrofi, açık giyim, adduksiyon, adil fiyat, âdiyürüyüş, adveksiyon, ağaç iyesi, ahiretliyh, akalliyyet, akla ziyan, aksiyoloji, alatürkiye, aldotriyoz, aliyyülâlâ, Allahdiyen, amebiyozis, ameliyatlı, Amemiya PC, ...

9 harfli

abaksiyal, abduksiyo, abiyogeni, abiyoloji, aborsiyon, aerobiyoz, ağniyemon, ahlakiyat, akardiyus, akontiyum, akordiyon, akromiyon, aksiyalis, aksiyoner, akurdiyon, Akziyaret, alasefiye, alaseviya, alatiriyh, aleniyyet, alevyiyen, ...

8 harfli

abiyotik, abiyozis, acıtiyek, aciliyet, ademiyet, afiyetle, ahmediye, akistiya, akliyeci, aktariye, alaciyir, aleksiya, alemiyon, aleniyet, amaliyat, amastiya, ambiyans, ambiyens, Amebiyaz, ameliyat, ameliyet, ...

7 harfli

Abadiye, Adeviye, afafiye, agasiya, ahaniya, ahdiyar, aidiyet, ajdiyar, akidiye, Akifiye, akliyat, aksiyal, aksiyom, aksiyon, aliyanı, amasiya, amediye, ameliye, amiyane, amiyeli, amniyon, ...

6 harfli

abiyoz, adiyle, adliye, Adniye, Adviye, afiyan, afiyet, afiyon, ahciyh, akliye, Aliyah, Aliyar, anjiyo, ardiye, ariyet, Arziye, asiyde, asliye, aşiyan, aştiya, aviyet, ...

5 harfli

abiye, aciye, Afiye, akfiy, akiye, Aliye, aniya, aniyh, ariya, Asiye, Atiye, aziyh, bişiy, bitiy, biyak, biyam, biyan, biyaz, biyel, biyen, biyez, ...

4 harfli

abiy, ahiy, aniy, biye, biyi, biyo, ciya, ciye, ciyo, çiya, çiye, çiyo, çiyt, diya, diye, diyi, diyo, diyü, ebiy, fiyç, fiyo, ...

3 harfli

biy, çiy, diy, giy, iya, iye, iyi, iyü, iyy, piy, siy, şiy, tiy, viy, yiy

2 harfli

iy

Kelime Ara