İY ile başlayan kelimeler

İY ile başlayan veya başında İY olan kelimeler 326 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

iy aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. iy anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İY ile başlayan kelimeler

25 harfli

iyicil deri histiyositomu, iyonik eşdeğer iletkenlik, iyonize olmayan radyasyon

24 harfli

iyilik eden iyilik bulur

23 harfli

iyeliği tanıtma yetkisi, iyi imâlat uygulamaları, iyicil günaşırı malarya, iyicil lenforetikulozis, iyon tuzağı mekanizması, iyonyuvarı tedirginliği

22 harfli

iyesi olmayan yapıtlar, iyi biçimlenmiş formül, iyi sıralama bağıntısı, iyi tarım uygulamaları, iyilik iki baştan olur, iyonlaştırıcı gazölçer

21 harfli

iyi süreklilik yasası, iyi üretim teknikleri, iyicil sementoblastom, iyonik kontrast madde, iyonlaşma potansiyeli

20 harfli

iyeliğin geçirilmesi, iyileştirme denetimi, iyonlaştırıcı ışınım

19 harfli

iyatrojenik bulaşma, iyelendirme belgesi, iyeliği saklı tutma, iyi gün dostu olmak, iyi saatte olsunlar, iyi sıralama ilkesi, iyi sıralanmış küme, iyodonofilus vakuol, iyon kromatografisi, iyonik polimerleşme, iyonlar arası çekim

18 harfli

iyi gözle bakmamak, iyileştirilmiş GMM, iyileştirme tasarı, iyisiyle kötüsüyle, iyod'lu yağ tanımı, iyonik deterjanlar, iyonlaşma derecesi, iyonlaşma sabitesi, iyonlaştırma akımı, iyonlaştırma odası

17 harfli

iyelenme içgüdüsü, iyi durum belgesi, iyodo asetik asit, iyonik iletkenlik, iyonlaştırma yolu, iyonlu nitrürleme, iyot yetersizliği

16 harfli

iyelikli bileşik, iyelikli ikileme, iyelikli tamlama, iyi biçim yasası, iyi iş (doğrusu), iyileştirebilmek, iyileştirmecilik, iyiliği dokunmak, iyon değiştirici, iyonize kalsiyum, iyonlaşma sabiti, iyot bileşikleri

15 harfli

iyelik -in hali, iyelik aktarımı, iyi hâl belgesi, iyi huylu tümör, iyi kurulu oyun, iyi sıralı küme, iyileşme dönemi, iyileştirebilme, iyilik güzellik, iyilikbilmezlik, iyon debiölçeri, iyon değiştirme, iyon doz debisi, iyonlaşmış atom, iyonomer reçine, iyot kaynakları

14 harfli

iyelik düşmesi, iyelikli sıfat, iyi karşılamak, iyi niyetlilik, iyi yüreklilik, iyice sıralama, iyileşme amacı, iyileştirilmiş, iyilikbilirlik, iyilikseverlik, iyon dedektörü, iyon dozölçeri, iyon yoğunluğu, iyotpentaoksit

13 harfli

iyelenmecilik, iyelik ekleri, iyelik sıfatı, iyelik takımı, iyi gün dostu, iyi hoş (ama), iyi kalplilik, iyilik bilmek, iyilik görmek, iyilik perisi, iyilik sağlık, iyodozobenzen, iyonik bağlar, iyonik şiddet, iyonlaştırmak, iyot tedavisi

12 harfli

iy iy demürü, iye özelliği, iyelik konut, iyi huyluluk, iyi sıralama, iyi sindirim, iyicil tümör, iyiden iyiye, iyileştirmek, iyilik etmek, iyilikbilmez, iyiye çekmek, iyon dışlama, iyon pompası, iyonik denge, iyonlaştırma, iyot siyanür, iysetin mıhı

11 harfli

iyelendirme, iyeli zamir, iyesi olmak, iyi niyetli, iyi yürekli, iyileştirme, iyilikbilir, iyilikçilik, iyiliksever, iyim iyimek, iyiye çekme, iyodik asit, iyodo alkan, iyodoasetat, iyodoiyodür, iyon demeti, İyon düzeni, iyon kanalı, iyon yuvarı, iyonizasyon, iyontoforez, ...

10 harfli

iye zamiri, iyelik eki, iyi gelmek, iyi gitmek, iyi kalpli, iyi mallar, iyimserlik, iyodometri, iyonik bağ, iyonik çap, iyonik güç, iyonik jel, iyonlaşmış, iyonografi, iyonyuvarı, iyot testi, iyotlu tuz, iyü varmak

9 harfli

iy demiri, iy demürü, iye demir, iyelenmek, iyi biçim, iyi çekim, iyi etmek, iyi huylu, iyi inanç, iyi niyet, iyi olmak, iyi silaj, iyicillik, iyileşmek, iyiletmek, iyindirik, iyodismus, iyodoform, iyodopsin, iyon dozu, iyonlanma, ...

8 harfli

iydişmek, iyelemek, iyeşikçi, iyeşimek, iyi film, iyi kötü, iyi para, iyicenem, iyidemir, iyidemür, İyidoğan, iyigelen, İyikomşu, iyilemek, iyileşme, iyilikçi, iyilikle, iyiltmek, iyiselik, iyisi mi, İyiyürek, ...

7 harfli

iyaşmak, iyeşmek, iyhdifa, iyi ben, iyi gün, iyi hâl, iyicene, İyidere, iyikmek, iyilcik, iyimser, iyindik, iyinmek, iyişmik, iyitmek, iylemek, iylempe, iyleşik, iynihan, iyodizm, iyonyum, ...

6 harfli

iyatlı, iyecen, iyelik, iyerli, iyhlim, iyi ki, iyicil, iyiden, İyigün, iyilik, iyimek, iyinik, iyinti, iyirek, iyirmi, İyisan, İyisoy, iyişik, iyleme, İynece, iyodat, ...

5 harfli

iyade, iyağı, iycad, iycik, iydin, iydir, iyegi, iyeği, iyeğü, iyenk, iyice, İyiol, İyisu, iylan, iyleç, iylek, iylez, iylis, iymeç, iymek, İymir, ...

4 harfli

iyan, iyce, iyef, iyeğ, iyek, İyem, iyen, iyer, iyim, iyin, iyit, iyle, iyli, iyne, iyon, iyot, iyre, iysi, iyye

3 harfli

iya, iye, iyi, iyü, iyy

2 harfli

iy

Kelime Ara