İçinde KISI geçen kelimeler

İçinde KISI geçen kelimeler 355 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

kısı aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. kısı anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde KISI geçen kelimeler

25 harfli

aşırı özdeşleştiren kısıt, ayrımcı giriş kısıntıları, dış ticaret kısıtlamaları, katkısız oturma yoğunluğu, kısıtsız dolaylı tahminci, kısıtsız mallar çizelgesi, soldan kısıtlanabilir öğe, yoksulluğun kısır döngüsü

24 harfli

düzgünleştirme kısıtları, kaytan yakısı uygulaması, kısımsal bademcik kesiti, kısımsal sürekli tutarga, kısıtlı tecim uygulaması, kısıtsız amaç fonksiyonu, tarife dışı kısıtlamalar, yanıtlayıcı seçme açkısı

23 harfli

bağırsak askısı dönmesi, bağırsak askısı yırtığı, harcama kısıcı politika, Henning yüksekısıölçeri, Holborn yüksekısıölçerİ, marjinalleşme çatışkısı, milyonda bir kısım, ppm, operatörün kısıtlanması, yoksulluk kısır döngüsü

22 harfli

dışsatım kısıtlamaları, ışınım yüksekısıölçeri, katkısız kat alan payı, kısımsal kasılımsızlık, sermaye birikim kısıtı, yararlanılabilir kısım

21 harfli

bağırsak askısı fıtkı, çapraz denklem kısıtı, doğrusal kısımlı eğri, ihracat kısıtlamaları, ithalat kısıtlamaları, kapana kısılma etkisi, katkısız ulusal gelir, kelepçeli boru askısı, ticaret kısıtlamaları

20 harfli

doğrusal kısıtlayıcı, Fery yüksekısıölçeri, kısıtlanmış tahminci, ölçülü perik kıskısı, Petersburg çatışkısı, sıvı protein katkısı

19 harfli

birinci kısım kalan, dölüt örtüsü bakısı, eşdeğişirlik kısıtı, hava değişim bakısı, ithalat kısıntıları, kılsal damar bakısı, kör bağırsak takısı, kredi kısıtlamaları, nicelik kısıntıları

18 harfli

ağsal damar bakısı, alt küme kısıtları, Bertrand çatışkısı, ikinci kısım kalan, katkısız kat alanı, katkısız varlıklar, kısıt altına almak, körbağırsak takısı, miktar kısıtlaması, özgüsel kısırlanım, paraziter kısırlık, tektürellik kısıtı

17 harfli

bükün ara katkısı, çıkış kısıntıları, domuz dili bakısı, eşitlik kısıtları, eşitsizlik kısıtı, giriş kısıntıları, kabukçul kısımsal, katabolit baskısı, kısık çok terimli, kısımlık -in hali, kısıtlı eniyileme, kısıtsız bağlaşım, Lindley çatışkısı, özek damar açkısı, sızma ipi baskısı, tıpkısı tıpkısına, tıpkısının aynısı, tindal kısırlatım, uzun dönem kısıtı

16 harfli

baskısız büyümek, baskısız yetişme, çakıltaşı bakısı, damar darlatkısı, doldurma çatkısı, günlük kısıtlama, ilk nesne bakısı, karaciğer bakısı, karın içi bakısı, katkısız ağırlık, kemik kaynatkısı, kendine kısırlık, kısıltılı açınık, kısımlı tanımlık, kısıtlı iç dönme, lama boru askısı, özünü kısırlatım, para kısıtlaması, para kısıtlayıcı, son nokta kısıtı

15 harfli

ateşleme açkısı, bağırsak askısı, debecil kısılım, durduraç açkısı, Fransız baskısı, hak kısıtlaması, iç-organ askısı, iskambil bakısı, kapak kısıklığı, katkısız kazanç, kaydırma askısı, kemikçik bakısı, kısımlı yönetir, kısır meslekler, kısıtlayabilmek, kısıtlı yemleme, kulak kapatkısı, likidite kısıtı, mineral katkısı, patates baskısı, pehlivan yakısı, ...

14 harfli

Aşağıkarakısık, atlama çatkısı, bağırsakaskısı, balmumu bakısı, baskısızcasına, dağıtıcı kısım, deneme baskısı, doğrusal kısıt, düşkel kısıntı, galvani bakısı, hayvan çatkısı, ışıldak askısı, ingiliz açkısı, kapanak açkısı, katkısız değer, katkısız gelir, katkısız tartı, kesin kısıtlar, kısık gönderim, kısıntı yapmak, kısırlaştırmak, ...

13 harfli

buğaz baskısı, dağılan kısım, hardal yakısı, hayvan bakısı, ingilizaçkısı, kahveciaskısı, kapak bıçkısı, katkısız eder, kısı kızarıgı, kısıcılı meme, kısıklı kırık, kısımlı sıfat, kısırgalanmak, kısırlaştırma, kısıtlı aracı, koşullu kısım, nüfus baskısı, pelvan yakısı, tavuk dışkısı, vergi baskısı, yaprak bakısı, ...

12 harfli

ardıç rakısı, askı kıskısı, azzık çıkısı, badak askısı, balık bakısı, beyin bakısı, bitki bakısı, boğaz kısığı, buğaz kısığı, bulut bakısı, bütçe kısıtı, büyükısırgan, çivim bakısı, damar bakısı, defne bakısı, döküm askısı, film şarkısı, giysi takısı, horoz bakısı, ışınım akısı, iğne baskısı, ...

11 harfli

apış askısı, arakısırlık, ateş bakısı, ayna bakısı, baskısızlık, boru askısı, denizçakısı, dil baskısı, diş kıskısı, erik rakısı, film askısı, gafabıçkısı, gezi bakısı, hava bakısı, inci bakısı, katkısızlık, kısık-kesir, kısır almak, kısır bulut, kısır çiçek, kısır döngü, ...

10 harfli

ağı bakısı, baskısızca, duş askısı, düş bakısı, gap dakısı, Gökçekısık, hal takısı, ışık akısı, katkısızca, kısımlamak, kısınımlık, kısıntılık, kısıntısız, kısırgamak, kısırganma, kısırlanım, kısırlaşma, kısırlatım, kısıtlamak, kısıtlanış, kısıtlanma, ...

9 harfli

arıçakısı, aşıçakısı, at bakısı, elbışkısı, Karakısık, kısı kısı, kısımlama, kısıntılı, Kısırkaya, kısıtlama, kısıverme, ok bakısı, tam kısım, un bakısı

8 harfli

baskısız, başkısız, cılkısız, çatkısız, çılkısız, katkısız, kavkısız, kısıklık, kısıktaş, kısılmak, kısımlık, kısımsal, kısınmak, kısır ay, kısırgan, Kısırlar, kısırlık, kısıtlav, Kumkısık, yankısız

7 harfli

açkısız, askısız, çakısız, dıpkısı, kısıcak, kısıkça, Kısıklı, kısılım, kısılış, kısılma, kısımık, kısımuk, kısınık, kısınım, kısınma, kısıntı, kısırık, kısıtlı, kıskısı, tıpkısı

6 harfli

kısıra, kısıru

5 harfli

kısık, kısım, kısır, kısış, kısıt

4 harfli

kısı

Kelime Ara