İçinde KIS geçen kelimeler

İçinde KIS geçen kelimeler 846 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

kıs aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. kıs anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde KIS geçen kelimeler

25 harfli

aşırı özdeşleştiren kısıt, ayrımcı giriş kısıntıları, (bir şeyin) altını kısmak, borçlunun dili kısa gerek, bulaşıcı kısrak metritisi, çok kısa dönem arz eğrisi, dış ticaret kısıtlamaları, İngiliz kısa tüylü kedisi, katkısız oturma yoğunluğu, kısa dönem maliyet eğrisi, kısa süreli güvence ödeği, kısıtsız dolaylı tahminci, kısıtsız mallar çizelgesi, kısmetini ayağıyla tepmek, kısmi ilgileşim katsayısı, kısmi integrasyon formülü, misafir kısmeti ile gelir, soldan kısıtlanabilir öğe, yoksulluğun kısır döngüsü

24 harfli

çok kısa dalga kuşakları, düzgünleştirme kısıtları, gerçel sayının tam kısmı, kaytan yakısı uygulaması, kısa başlı kurbağagiller, kısa parmaklı tarla kuşu, kısa-parmaklı tarla kuşu, kısımsal bademcik kesiti, kısımsal sürekli tutarga, kısıtlı tecim uygulaması, kısıtsız amaç fonksiyonu, kısmi aracılık yüklenimi, kısmi bağlaşım katsayısı, kısmi kendiyle ilgileşim, kısmi rezerv bankacılığı, sağdan kısaltılablir öğe, serinin kısmi toplamları, tahmin edilmiş kısmi ACF, tarife dışı kısıtlamalar, toplamsal kısmi bağlaşım, yanıtlayıcı seçme açkısı, ...

23 harfli

bağırsak askısı dönmesi, bağırsak askısı yırtığı, çiftkısa- çiftuzun adım, çiftuzun- çiftkısa adım, Egzotik kısa tüylü kedi, harcama kısıcı politika, Henning yüksekısıölçeri, Holborn yüksekısıölçerİ, kısa burunlu sığır biti, kısa dönem dalgalanması, kısa dönem sunum eğrisi, kısa gecikmeli patlatma, kısa kulaklı fil faresi, kısa-parmaklı tarlakuşu, kısaarası çiftuzun adım, kısmi denge çözümlemesi, komşuyu kıskanma etkisi, marjinalleşme çatışkısı, mide kısa atardamarları, milyonda bir kısım, ppm, operatörün kısıtlanması, ...

22 harfli

(birinin) kızı kısrağı, dışsatım kısıtlamaları, Doğu kısa tüylü kedisi, ışık düzengecini kısma, ışınım yüksekısıölçeri, katkısız kat alan payı, kısa bağırsak sendromu, kısa yargılama yöntemi, kısabaşlıkurbağagiller, kısaltılmış ölçüştürme, kısımsal kasılımsızlık, kısmi basınçlar kanunu, kısmi karşılık sistemi, parmak kemiği kısalığı, sermaye birikim kısıtı, yararlanılabilir kısım

21 harfli

bağırsak askısı fıtkı, çapraz denklem kısıtı, doğrusal kısımlı eğri, ihracat kısıtlamaları, ithalat kısıtlamaları, kapana kısılma etkisi, katkısız ulusal gelir, kelepçeli boru askısı, kısa gecikmeli kapçık, kısa kuyruk hastalığı, kısa süreli borçlanım, kısmi ayarlama modeli, kısmi kalıntı toplamı, midrange (kısaca MID), ticaret kısıtlamaları, kısmen doğrusal model

20 harfli

doğrusal kısıtlayıcı, Fery yüksekısıölçeri, kısa kukla güldürüsü, kısa kuyruklu maymun, kısa ömürlü artıklar, kısa zamanlı çalışma, kısa-kuyruklu maymun, kısaltılmış dengelem, kısıtlanmış tahminci, kısmetine mâni olmak, kısmi doğrusal model, kısmi konvertibilite, kısrak gonadotropini, kısrak kuyruğugiller, ortak dizin kısayolu, ölçülü perik kıskısı, Petersburg çatışkısı, sıvı protein katkısı, yengeç kıskacı alımı

19 harfli

Allah kısmet ederse, aşırı kısa dalgalar, bırakısal sarsaklık, birinci kısım kalan, çiftkısa- uzun adım, çiftuzun- kısa adım, çok kısa dalga(lar), dölüt örtüsü bakısı, eşdeğişirlik kısıtı, hava değişim bakısı, ithalat kısıntıları, karışık kısmi türev, kılsal damar bakısı, kısa kafalı cücelik, kısa süreli yatırım, kısaarası uzun adım, kısaltılmış denetim, kısmi bölünmüş fark, kısmi denge analizi, kısmi fark denklemi, kısmi gırtlak felci, ...

18 harfli

ağsal damar bakısı, alt küme kısıtları, Bertrand çatışkısı, bırakısal sarsakça, gözünden kıskanmak, ikinci kısım kalan, katkısız kat alanı, katkısız varlıklar, kısa çiftuzun adım, kısa döngülü döneç, kısa odaklı mercek, kısa parmak atmaca, kısaltılabilir öğe, kısıt altına almak, kısmetini bağlamak, kısmi çevrilgenlik, kısmi ihtisaslaşma, kızıl damar kıskaç, körbağırsak takısı, miktar kısıtlaması, özgüsel kısırlanım, ...

17 harfli

alt çene kısalığı, attika kısaltması, bükün ara katkısı, çıkış kısıntıları, domuz dili bakısı, eşitlik kısıtları, eşitsizlik kısıtı, giriş kısıntıları, kabukçul kısımsal, katabolit baskısı, kısa dönemli plan, kısa kıl sendromu, kısa vadeli kredi, kısaltılmış basım, kısaltma grupları, kısaltmalı kelime, kısaltmalı sözcük, kısık çok terimli, kısımlık -in hali, kısıtlı eniyileme, kısıtsız bağlaşım, ...

16 harfli

baskısız büyümek, baskısız yetişme, çakıltaşı bakısı, çok kısadalgalar, dağıtıcı kıskacı, damar darlatkısı, doldurma çatkısı, dördüz kısa adım, günlük kısıtlama, ilk nesne bakısı, karaciğer bakısı, karın içi bakısı, katkısız ağırlık, kemik kaynatkısı, kendine kısırlık, kısa kuyruklular, kısa süreli besi, kısa süreli borç, kısa süreli ödek, kısa vadeli borç, kısa vadeli plan, ...

15 harfli

ateşleme açkısı, bağırsak askısı, bozucu kısaltış, debecil kısılım, durduraç açkısı, fırkıslak olmak, Fransız baskısı, hak kısıtlaması, iç-organ askısı, iskambil bakısı, kamçı kısdurmak, kapak kısıklığı, katkısız kazanç, kaydırma askısı, kemikçik bakısı, kerimeti kısmak, kısa görüşlülük, kısa günün kârı, kısabacak kiraz, kısaboynuzlular, kısalmış kelime, ...

14 harfli

Aşağıkarakısık, atlama çatkısı, bağırsakaskısı, balmumu bakısı, baskısızcasına, çok kısa dalga, çok kısa dönem, dağıtıcı kısım, deneme baskısı, doğrusal kısıt, düşkel kısıntı, eli ayağı kısa, galvani bakısı, göğsüne kısmak, hayvan çatkısı, ışıldak askısı, ingiliz açkısı, kalaycı kısacı, kapanak açkısı, katkısız değer, katkısız gelir, ...

13 harfli

balta kıskacı, buğaz baskısı, çene kısalığı, çiftkısa adım, çok kısa film, çözelti kısmı, dağılan kısım, el kısa olmak, gemini kısmak, hardal yakısı, hayvan bakısı, ingilizaçkısı, kahveciaskısı, kapak bıçkısı, katkısız eder, kısa benzetme, kısa boynuzlu, kısa dalgalar, kısa dilliler, kısa görürlük, kısa kemikler, ...

12 harfli

ahmakıslatan, ardıç rakısı, askı kıskısı, azzık çıkısı, badak askısı, balık bakısı, baş kısalığı, beyin bakısı, bitki bakısı, boğaz kısığı, buğaz kısığı, bulut bakısı, bütçe kısıtı, büyükısırgan, çifte kıskaç, çivim bakısı, damar bakısı, defne bakısı, döküm askısı, film şarkısı, gerçel kısmı, ...

11 harfli

apış askısı, arakısırlık, ateş bakısı, ayna bakısı, baskısızlık, boğazı kısa, boru askısı, denizçakısı, dil baskısı, diş kıskacı, diş kıskısı, erik rakısı, film askısı, gafabıçkısı, gezi bakısı, hava bakısı, inci bakısı, karın kıstı, katkısızlık, keser kıskı, kısa açınık, ...

10 harfli

ağı bakısı, Akçakısrak, baskısızca, boğazkıstı, boyunkıstı, bulaşkısal, dışkısever, diş kısmak, duş askısı, düş bakısı, gap dakısı, Gökçekısık, hakıslamak, hakkısükût, hal takısı, ışık akısı, katkısızca, kısa başlı, kısa çekim, kısa çizgi, kısa dalga, ...

9 harfli

arıçakısı, aşıçakısı, at bakısı, dorukıseç, düzkıskaç, eğrikısac, elbışkısı, fırkıslak, halbukısa, Karakısık, Kırkısrak, kısa akım, kısa etek, kısa film, kısa hece, kısa oyun, kısa öykü, kısa ünlü, kısabilme, Kısacıklı, kısagelen, ...

8 harfli

badıkısa, baskısız, başkısız, cılkısız, çatkısız, çılkısız, dışkısal, katkısız, kavkısız, kıs kıs!, kısa baş, kısa far, kısa fiş, kısa not, kısa ton, kısaayak, kısacası, kısağılı, kısalmak, kısaltım, kısaltış, ...

7 harfli

açkısız, askısız, borakıs, çakısız, dıpkısı, hankısi, inkısam, kısa ad, kısacık, kısadan, Kısalar, kısalık, kısalış, kısalkı, kısalma, kısarak, kısayol, kısdiyh, kısıcak, kısıkça, Kısıklı, ...

6 harfli

akısga, balkıs, Belkıs, kısaad, kısaca, kısağı, kısası, kısgeç, kısgıç, kısgıt, kısıra, kısıru, kıskaç, kıskal, kıskan, kıskar, kıskıç, kıskır, kıskıs, kıskıt, kısmaç, ...

5 harfli

dıkıs, kısaç, kısağ, kısak, kısas, kısat, kısca, kısdı, kıseç, kısga, kısgu, kısık, kısım, kısır, kısış, kısıt, kıska, kıskı, kısku, kıslı, kısma, ...

4 harfli

kısa, kısı, kıst, akıs

3 harfli

kıs

Kelime Ara