İçinde KAFA geçen kelimeler

İçinde KAFA geçen kelimeler 257 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

kafa aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. kafa anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde KAFA geçen kelimeler

25 harfli

baş çanağı, (kafa çanağı), (birinin) kafasını vurmak, kafa (veya kafayı) çekmek, kafası kazan (gibi) olmak, mükâfâtlı müsâbaka i`lânı, sivri kafalı sedef balığı

24 harfli

kafadan kızdırmalı motor, kafayı (bir yere) vurmak, optik seslendirme kafası

23 harfli

çok kafalı basım aygıtı, devinimsiz kafalı teker, kafasında şimşek çakmak, kafasının dikine gitmek, kafasının kontağı atmak, mıknatıslı okuma kafası, yassıkafalı kaya balığı

22 harfli

kafası yerinde olmamak, tokaç kolu kafa yatağı

21 harfli

(biriyle) kafa bulmak, çember saptama kafası, kafadan gayrimüsellah, kafasına söz girmemek, kafasının etini yemek, omuz ve kafa yönelişi

20 harfli

kafa dağıtım dingili, kafası yerine gelmek, kafasına estiği gibi, kafasını kaldırmamak

19 harfli

art kafa displazisi, kafa sayısı endeksi, kafasına dank etmek, kafasından geçirmek, kafasını kurcalamak, kafasını tütsülemek, kısa kafalı cücelik

18 harfli

çemberleme kafakol, çılkava, (çalkafa), kafa kafaya vermek, kafa sayısı dizini, kafadan bacaklılar, kafası dumanlanmak, kafası ile oynamak, kafasına vura vura, kafasını kaldırmak, kafasını kullanmak, kafayı bulandırmak, kafayı değiştirmek, optik okuma kafası, seslendirme kafası, sözlendirme kafası, uçarak kafa vurmak, yan kafa kemikleri, yan-kafa kemikleri

17 harfli

ışıkölçümsel kafa, kafa kafaya denge, kafadan ayaklılar, kafadan-ayaklılar, kafadanbacaklılar, kafasına geçirmek, kafasına girmemek, kafasına sığmamak, kafasını işletmek, kafasını toplamak, mankafa hastalığı, mükâfatını görmek, parapsid kafatası, parapsit kafatası, sinapsit kafatası, şiş kafa sendromu, yankafa kemikleri

16 harfli

anapsit kafatası, art kafa lokması, diapsit kafatası, kafası örümcekli, kafasında tutmak, kafasını uçurmak, kafatası boşluğu, kafatası maskesi, kurukafa muskası, mükâfatlandırmak, teselli mükâfatı

15 harfli

art kafa kemiği, art-kafa kemiği, kafa göz yarmak, Kafacakaplancık, kafası bozulmak, kafası düzelmek, kafası karışmak, kafası sarmamak, kafasına girmek, kafasına koymak, kafasına vurmak, kafasını kırmak, kafasını sokmak, kafatası bilimi, kafatası kırığı, kafatası tabanı, kafatası yarığı, kalın kafalılık, küçük kafalılık, mıknatıslı kafa, mükâfatlandırma, ...

14 harfli

artkafa kemiği, barış mükafatı, eski kafalılık, geri kafalılık, kafa cilalamak, kafa kemikleri, kafa patlatmak, kafa penceresi, kafadan kontak, kafakola almak, kafası almamak, kafası dumanlı, kafasına uymak, kafasını ezmek, kafayı üşütmek, körkafa çiklit, L-kafalı motor, örümcek kafalı, saptama kafası, toptan kafakol, zarkafa balığı, ...

13 harfli

boş kafalılık, burnaz kafalı, dar kafalılık, kafa eskitmek, kafa kalmamak, kafa sallamak, kafadan atmak, kafadan tutma, kafası boşluk, kafası çatlak, kafası dolmak, kafası dönmek, kafası durmak, kafası kızmak, kafası kontak, kafası şişmek, kafası tembel, kafasına göre, kafatassızlar, kafaya çıkmak, kafayı bulmak, ...

12 harfli

dibek kafalı, dikkafalılık, horoz kafalı, kabak kafalı, kafa indeksi, kafa kazımak, kafa vergisi, kafası kıyak, kafası küflü, kafatasçılık, kafaya almak, kafayı yemek, kalın kafalı, kapaç kafası, kırmızı kafa, küçük kafalı, okuma kafası, sepet kafalı, silme kafası, su kafalılık, ters kafakol

11 harfli

eski kafalı, eşek kafalı, geri kafalı, kafa çanağı, kafa çıkışı, kafa işçisi, kafa kağıdı, kafa koçanı, kafa tutmak, kafa vuruşu, kafa yapmak, kafa yormak, kafaçömleği, kısa kafalı, şarlak kafa, uzun kafalı

10 harfli

andır kafa, bir kafada, boş kafalı, dar kafalı, kafa atmak, kafa dengi, kafa durum, kafa emeği, kafadarlık, kafadaşlık, kafakâğıdı, kafası boş, kafası iyi, kafasızlık, kalın kafa, kaz kafalı, kısakafalı, mankafalık, müsakkafat, sivri kafa

9 harfli

dikkafalı, et kafalı, kafa için, kafa sesi, kafa yok!, kafaağacı, kafalılık, kafasızca, kafatahta, kafatasçı, kuru kafa, mükâfaten, ters kafa

8 harfli

iri kafa, kafa içi, kafadaşı, kafadişi, kafalama, kafalıca, kafatası, kafatmak, kot kafa, kurukafa, taş kafa

7 harfli

artkafa, bönkafa, cinkafa, çalkafa, dinkafa, kafadan, kafadar, kafadaş, kafakol, kafalak, kafalık, kâfaltı, kafasız, mankafa, tınkafa, tinkafa, yelkafa, mükâfat

6 harfli

kafaca, kafalı

5 harfli

kafak, kafar, skafa

4 harfli

kafa

Kelime Ara