İçinde KALE geçen kelimeler

İçinde KALE geçen kelimeler 375 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

kale aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. kale anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde KALE geçen kelimeler

25 harfli

hipokalemik böbrek hasarı, kavum sublinguale apikale, matrisin skalerle çarpımı, muskulus skalenus mediyus

24 harfli

hipokalemik polimiyopati, kaleyi içinden fethetmek

23 harfli

Anadolu muhasebe kalemi, kaleminden kan damlamak, ligamentum pubovezikale, sözüne kalem çalınmamak

22 harfli

denkleştirici kalemler, divan-ı hümayun kalemi

21 harfli

hipokalemik alkalozis, kâğıt kaleme sarılmak, Kaledonya sıradağları, kartilagines trakales, limfosentrum bronkale, (üstüne) kalem çekmek

20 harfli

Çanakkale Antlaşması, kaledonya kıvrımları, organum subfornikale

19 harfli

çizgi altı kalemler, çizgi üstü kalemler, Dulkadirliyarımkale, kalemli vaşingtonya, limfonodi vezikales, muskuli lumbrikales, oluklu delik kalemi, vertebra servikales

18 harfli

glandula bronkales, Kaledonya dağoluşu, kavela traş kalemi, Tahtakale piyasası

17 harfli

cüce kalem balığı, glandula bukkales, görünmez kalemler, kaleminden çıkmak, ligamentum vokale, lobuli kortikales, mevkufatçı kalemi, pleksus vezikales, tuberkulum nukale, umumi vekâletname, vekâleten atanmak

16 harfli

Adliyye Vekâleti, alkalen fosfataz, ayaklı kalenderi, bir kalem geçmek, Çanakkale Boğazı, Çanakkale Savaşı, çizici kalemleri, elektrikli kalem, eli kalem tutmak, kalem zeametleri, kalemine dolamak, kalemucu kaplama, nervi servikales, pekten vertikale, Sudan bukalemunu, tek kale oynamak, vekâleten atamak, vekâleten atanma

15 harfli

bukalemungiller, bukalemunlaşmak, çubukkod kalemi, heykelci kalemi, kale değiştirme, kalem savaşçısı, kalem yondurmak, kalem-i müsenna, kaleme getirmek, kalender meşrep, mukabele kalemi, otonom kalemler, pars bukalemunu, taşbaskı kalemi, vekâleten atama, Yukarıkızılkale

14 harfli

Aşağıkızılkale, bukalemunlaşma, Çanakkalelilik, çiftkale oyunu, dağ bukalemunu, doğrama kalemi, hakan kaleleri, harcama kalemi, kalafat kalemi, kale direkleri, kale korkuluğu, kalebent etmek, kalem çalınmak, kalem efendisi, kalem oynatmak, kalem parmaklı, kalem sardalya, kalem ürünleri, kalenderleşmek, Kırıkkalelilik, kontrol kalemi, ...

13 harfli

Alamut Kalesi, beylik kalemi, kale azapları, kale komutanı, kaleci vuruşu, Kalecikkarası, kalem açacağı, kalem kavgası, kalem kulaklı, kalem şuarası, kaleme gelmek, kalemle okuma, kalenderleşme, planum nukale, rami bukkales, vekâlet etmek, Yukarıkalecik

12 harfli

Aşağıkalecik, bukalemunluk, Büyükkalecik, cifre kalemi, çamur kalemi, çelik kalemi, çizgi kalemi, delik kalemi, divan kalemi, dudak kalemi, Görünmezkale, hoş kalemlik, kale almamak, kale çizgisi, kale kalkanı, kalem balığı, kalem çekmek, kalem erbabı, kalem kırmak, kalem kömürü, kalem kutusu, ...

11 harfli

Akka kalesi, alıcı-kalem, bacakkalemi, bir kalemde, ceffelkalem, Çanakkaleli, çelik kalem, Çiftlikkale, dolma kalem, Güzelcekale, hiperkalemi, hipokalemik, ışık kalemi, kale bedeni, kale siperi, kale vuruşu, kale yamağı, kalebentlik, Kalecikkaya, kalem açmak, kalem aşısı, ...

10 harfli

Aynalıkale, Başkalecik, başvekâlet, Bostankale, çakaleriği, dişi kalek, Dizginkale, faz kalemi, göz kalemi, hipokalemi, Kadifekale, kale alanı, Kalebayırı, Kaleboğazı, Kaleboyunu, Kalederesi, kaleli top, kalem beyi, kalemtıraş, kalenderce, Kaleüçağız, ...

9 harfli

başmakale, Bedirkale, bir kalem, Boğazkale, bukalemun, Büyükkale, Ceritkale, çalakalem, Çamlıkale, Çanakkale, düz kalem, Güzelkale, Hisarkale, kale dışı, kale gibi, Kalebalta, kaleboluh, Kaleboynu, Kaleburcu, kalecilik, kaledöven, ...

8 harfli

Akçakale, Babakale, Boğakale, elkalemi, Esenkale, Eskikale, eysikale, kale ağı, Kalealtı, Kaleardı, Kalebaşı, kalebent, Kaledağı, Kaledere, Kaledibi, Kaleevci, Kalekaya, kalekent, kalembek, kalemkâr, Kalemköy, ...

7 harfli

Adakale, Başkale, Bozkale, Çatkale, Darkale, elkalem, havkale, iç kale, Kalecik, Kaleköy, kalemis, kalemli, Kaleoba, Kaleönü, kaleska, Kaletaş, kalevle, kalevre, Koçkale, Kumkale, minkale, ...

6 harfli

Aşkale, bakale, çukale, içkale, kakale, kaleci, Kaleli, kaleme, kalemi, kalevi, makale, Akkale

5 harfli

kalef, kalem, kalev, kaley

4 harfli

kale

Kelime Ara