İçinde KAP geçen kelimeler

İçinde KAP geçen kelimeler 1846 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

kap aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. kap anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde KAP geçen kelimeler

25 harfli

(birinin) kapısını çalmak, alt göz kapağının düşmesi, bağırsak kaplamalı tablet, çamurcul kaplumbağagiller, çikolata kaplamalı tablet, elektrikli kaplama çekici, elektrikli kaplanmış örtü, elektriksiz nikel kaplama, kapalı kümeler için taban, kapalı zarf usulü artırma, kaplamsal yorumlanmış dil, kapsamlı kırsal tasarlama, kaput gitmek (veya olmak), kırk kapının ipini çekmek, kurtsal-öt kapçığı yalımı, toplam akciğer kapasitesi, vena sirkumfleksa skapula, yönlendirilmiş kapah eğri

24 harfli

(birinin) ağzını kapamak, aortik yarım ay kapaklar, avrat malı, kapı mandalı, cismin cebirsel kapanışı, çamurculkaplumbağagiller, çinko kaplama çelik boru, çinko kaplama demir boru, deniz kaplumbağasıgiller, deniz-kaplumbağasıgiller, diz kapağı kemiği çıkığı, dudaklı kaplumbağagiller, endüstri atıl kapasitesi, eski defterleri kapatmak, gemisini kurtaran kaptan, gırtlak kapağı kıkırdağı, gök kapusu, (gök yaruğu), göz kıpmak, (göz kapmak), indirgenemez kapalı küme, kalp kapağı endokarditis, kapakburunluyarasagiller, kapalı bez, içsalgı bezi, ...

23 harfli

(bir şeyden) kapı açmak, (bir yere) kapağı atmak, Ahbap Çavuş Kapitalizmi, akımsaklar bölme kapağı, ateşleme sargısı kapağı, birden patlamalı kapçık, denizkaplumbağasıgiller, dış kazıkta bacak kapma, dudaklıkaplumbağagiller, elektrikli tunç kaplama, göz kapaksız kertenkele, göz-kapaksız kertenkele, ısıtıcılı kaplama presi, ikisi bir kapıya çıkmak, işleme kapalılık koşulu, işleyimsel krom kaplama, kapalı duruş (bacaklar), kapanak-yin zarı yalımı, kapasite kullanım oranı, kapitalist üretken emek, kaplama ekleyici makine, ...

22 harfli

adî deniz kaplumbağası, bakan yemez, kapan yer, demir kaparcıl ıldırık, durgun teknede kaplama, endüstriyel kapitalizm, Galapagos kaplumbağası, gedik kapatan işlemler, geniş kapsam tasarrufu, hidrolik kaplama presi, iç kazıkta bacak kapma, inspirasyon kapasitesi, kapaklı tavlama fırını, kapalı (gergin) atlama, kapalı devre temizleme, kapalı dolaşım sistemi, kapalı işletme sistemi, kapalı okuma çerçevesi, kapalı yerlerde korkma, kapan kaplumbağagiller, kapanaksal beze yalımı, kapatkıcıl yetersizlik, ...

21 harfli

(bir şey) kapak atmak, açma kapama belirteci, bataklık kaplumbağası, borsa kapitalizasyonu, cebirsel kapalı cisim, dıştan tek ayak kapma, firma atıl kapasitesi, havalandırma kapıcısı, kandız ölçercil (kap), kapalı ardışık taslak, kapalı atölye sistemi, kapalı çevrim sistemi, kapalı duruşma yapmak, kapalı kalp ameliyatı, kapana kısılma etkisi, kapanın elinde kalmak, kapankaplumbağagiller, kapı ışıtaç çevirgeci, kapı üstü boyunduruğu, kapıkulu sipah bölüğü, kapısına kilit vurmak, ...

20 harfli

açık kapı politikası, ak yakalı sinekkapan, ak-yakalı sinekkapan, aşırı kapitalizasyon, benimseme kapasitesi, cebirsel kapala oyut, çiftleşme kapasitesi, deniz kaplumbağaları, deniz-kaplumbağaları, endüstri kapitalizmi, geniş kapsamlı tasar, göz kapağı yapışması, ısılkimyasal kaplama, iki yelkenli kapatkı, inhisarcı kapitalizm, kadmiyum kaplı çelik, kalp kapağı hematomu, kapalı birleşme yeri, kapalı çember kuramı, kapalı piyasa işlemi, kapalı uçlu kiralama, ...

19 harfli

akyakalı sinekkapan, amidokapronik asidi, Anamil yatak kapağı, arka kapıdan çıkmak, arpa kapalı rastığı, beta merkaptoetanol, beynin kapağı atmak, böcekkapan bitkiler, buluttan nem kapmak, çimenimcil (kapsıl), çizgili sinek-kapan, dış kapının mandalı, dış kulak kapakçığı, difüzyon kapasitesi, diz kapağı refleksi, eksik gedik kapamak, elektriksel kaplama, elektriksiz kaplama, flüoboratlı kaplama, fossa subskapularis, gırtlak kapantılısı, ...

18 harfli

açık kapı bırakmak, açık kapı siyasası, açık kapı siyaseti, aynı kapıya çıkmak, bakır-krom kaplama, benekli sinekkapan, çift nikel kaplama, çinko kaplama boru, çizgili kaplumbağa, çizgili sinekkapan, çorba kaplumbağası, daldırmalı kaplama, deniz kaplumbağası, dereceli deney kap, devlet kapitalizmi, dış Jordan kapsamı, dudaklı kaplumbağa, dudaklı-kaplumbağa, düşme kapak makası, el kapısına düşmek, elektrikli kaplama, ...

17 harfli

açık kapı bırakma, açık kapı hırsızı, adipöz göz kapağı, ağzı teneke kaplı, akıntıya kapılmak, al-kaplama süreci, aminokaproik asit, anafora kaptırmak, antikapitalistlik, at üstünde kaplan, bantlı sinekkapan, basit kapalı eğri, biküsbit kapakçık, bir kapıya çıkmak, cereyana kapılmak, çekiş ayar kapağı, çenesini kapatmak, çizgilisinekkapan, demirkapar emlemi, diz kapağı kemiği, diz-kapağı kemiği, ...

16 harfli

ak ağalar kapısı, alaca sinekkapan, apış kapış etmek, bağlak-kapanakça, Batı Kapitalizmi, bebenek kapanımı, biküspital kapak, borcunu kapatmak, cüce sinek kapan, çoklu kapı kartı, daldırık kaplama, defterdar kapısı, dizkapağı kemiği, doğrusal kapanış, düzlük kaplaması, endometriyal kap, gecikmeli kapçık, gözleri kapanmak, halk kapitalizmi, hiddete kapılmak, iç kaplar tabaka, ...

15 harfli

6-merkaptopürin, ağzından kapmak, armutkaplanları, asıltıl kaplama, asit kapasitesi, askerî kapasite, Asya kaplanları, bakır kaplı saç, birleşik kaplar, borda kaplaması, Bowmann kapsülü, cebirsel kaplam, cilt arkakapağı, cüce sinekkapan, çaylak kapışmak, çığırı kapatmak, dağıtıcı kapağı, dentisit kapsül, desenli kaplama, dışbükey kaplam, dirikıl kaplamı, ...

14 harfli

(os) gözkapağı, alaşım kaplama, alazlı kaplama, anahtar kapağı, antikapitalist, antikapitalizm, aort kapakları, ara-kaplar kat, aşırı kapasite, bahtı kapanmak, balık kapaması, başkapı gulamı, bazis kapituli, bileşik kaplar, Bowman kapsülü, buğulu kaplama, burun-kapaksal, cerrahi matkap, çatı kaplayıcı, çift kol kapma, çinko kaprilat, ...

13 harfli

açılı kaplama, adalet kapısı, ağızdan kapma, altın kaplama, arka dışkapak, astar kaplama, atıl kapasite, ayarlı matkap, bahsi kapamak, Baire kaplamı, bakır kaplama, basınç kapacı, bıçak kaplama, Bowmankapsülü, buzla kaplama, camla kaplama, çalkap görmek, çarık kapmaca, çene-kapaksal, çinko kaplama, devlet kapısı, ...

12 harfli

açık kapamak, ağaç kaplama, ağır kapatım, akımı kapama, alkaptonurya, antır kapağı, armutkaplanı, askerî kaput, bagaj kapağı, basınçlı kap, birleşik kap, bölme kapağı, cümle kapısı, çalkap etmek, çıkış kapacı, çıkış kapısı, çift içkapak, dekapitasyon, Derekaplancı, diz kapakçıl, dizisel kapı, ...

11 harfli

Ağız kapağı, ağzı kapalı, alkaptonüri, alt kapakça, ayarlı kapı, bakır kaplı, bileşik kap, bort kapısı, börk kapmak, Büyükkapılı, cilt kapağı, çarpma kapı, çekme kapan, çığrık kapı, demir kapar, dimerkaprol, düşme kapak, ekmekkapağı, emme kapacı, enikli kapı, görk kapısı, ...

10 harfli

ağa kapısı, arka kapak, arz kapısı, böcekkapan, burunkapan, cam kaplar, çakma kapı, çatal kapı, çekme kapı, çelik kapı, çift kapan, demir kapı, demirkapan, dış kapsam, dil kapmak, diz kapağı, dongun kap, döner kapı, ek içkapak, göz kapağı, göz kapmak, ...

9 harfli

açık kapı, akapsüler, ayak kapı, Bahçekapı, çift kapı, çöp kapan, Demirkapı, dış kapak, el kapısı, enik kapı, gözkapağı, hap kapan, hipokapni, iç kapsam, kap kacak, kapa kapa, kapakkaya, kapalılık, kapanakça, Kapanalan, kapansele, ...

8 harfli

alkapton, Altıkapı, ana kapı, ara kapı, arakapak, çat kapı, çiftkapı, Dag Kapi, Derekapı, dış kapı, dışkapak, Dilkapan, dolukapı, enkapsül, handikap, iç kapak, inci kap, kapakçık, kapaklık, kapaksal, kapaksız, ...

7 harfli

akappak, alıkapı, Arakapı, çalakap, çalıkap, Çaykapı, darkapı, derakap, Dışkapı, gök kap, içkapak, irtikâp, kapacan, kapacık, Kapagan, kapağan, kapakça, kapaklı, kapaltı, kapamaç, kapamak, ...

6 harfli

akapağ, akapak, akapça, akapni, çalkap, hakkap, İnkapı, kalkap, kapalı, kapali, kapama, kapana, kapara, kapari, kaparo, kapcak, kapcık, kapcuh, kapcuk, kapcur, kapçak, ...

5 harfli

akkap, alkap, arkap, elkap, işkap, kapaç, kapağ, kapak, kapan, Kapar, kapaz, kapcı, kapça, kapıl, kapım, kâpıs, kapış, kapız, kapik, kapis, kapiş, ...

4 harfli

kapı, kapi, kapu

3 harfli

kap

Kelime Ara