kap

kap, -bı

(I) a. 1. İçi gaz, sıvı veya katı herhangi bir maddeyi alabilen oyuk nesne. 2. Kap kacak. 3. Türlü şeylerin taşınması veya saklanması için kullanılan torba, kılıf, çanta, sepet, sandık vb. 4. Kapak, cilt.


kap Fr. cape

(II) a. 1. Gövdeyi omuzların üstünden çepeçevre saracak biçimde yapılan bir tür üst giysisi. 2. Kadınların giydiği kolsuz üstlük.


kap

Orman.


kap

Karton.


kap

1. Kemer : Kapalı çarşının üzeri kap çatılmıştır. 2. Oda.


kap

1. Aşık kemiği. 2. Aşık kemiğinin üstü, tepesi : Aşığım kap durdu.


kap

1. Yufka. 2. Ekmek kabuğu.


kap

Kabak.


kap İng. container
kap İng. shield (genel)

Bir aygıtın verimini olumsuz yönde etkileyebilecek iç ve dış kaynaklı elektromanyetik alanların etkilerine karşı o aygıtın gerekli görülen yerlerini kaplayan iletken gereç.


kap İng. shield (gitar)

Gitarlardaki elektromanyetik alanların birbirini etkileyerek istenmeyen gürültülere neden olmasını engellemek amacıyla kullanılan, elektronik aksamın ve manyetiklerin bulunduğu oyukların kaplandığı iletken gereç.


kap, (kab)

Kabuk, kışır


kâp, -bı Ar. ka¤b

a. (kâ:bı) esk. Aşık kemiği.


kap için benzer kelimeler


kap, 3 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, p harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'p', şeklindedir.
kap kelimesinin tersten yazılışı pak diziliminde gösterilir.