dereceli deney kap

dereceli deney kap Osm. dereceli mihber

(kimya)


dereceli deney kap için benzer kelimeler


dereceli deney kap, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, p harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'r', 'e', 'c', 'e', 'l', 'i', ' ', 'd', 'e', 'n', 'e', 'y', ' ', 'k', 'a', 'p', şeklindedir.
dereceli deney kap kelimesinin tersten yazılışı pak yened ilecered diziliminde gösterilir.