dereceli yuvak

dereceli yuvak İng. graduated cylinder

Genellikle sıvıların oylumlarını ölçmek için kullanılan derecelenmiş cam araç.


dereceli yuvak için benzer kelimeler


dereceli yuvak, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'r', 'e', 'c', 'e', 'l', 'i', ' ', 'y', 'u', 'v', 'a', 'k', şeklindedir.
dereceli yuvak kelimesinin tersten yazılışı kavuy ilecered diziliminde gösterilir.