yüksek dereceli modeller

yüksek dereceli modeller İng. higher order models

yüksek dereceli modeller için benzer kelimeler


yüksek dereceli modeller, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'ü', 'k', 's', 'e', 'k', ' ', 'd', 'e', 'r', 'e', 'c', 'e', 'l', 'i', ' ', 'm', 'o', 'd', 'e', 'l', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
yüksek dereceli modeller kelimesinin tersten yazılışı relledom ilecered kesküy diziliminde gösterilir.