İçinde KAVU geçen kelimeler

İçinde KAVU geçen kelimeler 271 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde KAVU geçen kelimeler

25 harfli

kavukçul-bağırsakçıl debe, kavum sublinguale apikale, kavuşmaz yansız kestirici

24 harfli

baklagil kavuz ve kabuğu, kavuşmaz etkin kestirici, kavuşmaz ölçünlü yanılgı, ortalama kavuk yarıklığı

23 harfli

(birine) kavuk sallamak, yattın-kavuk ağızlatımı

22 harfli

bağırsak kavuk kavlıcı

21 harfli

kavukçul kasık debesi, kavuksal uyluk debesi, kavun kökeninde büyür

20 harfli

açıklığa kavuşturmak, bumbarsal kavuşturum, gün anasına kavuşmak, kavum oris propriyum, kavum subaraknoidale, kavuşur su yosunları, yolaksal kavuk açımı, yumalak-kavuz yalımı

19 harfli

buğdaygil kavuzları, kavuşur suyosunları, kavuzsal hırıltılar, Mevla'sına kavuşmak, sidik kavuğu yalımı

18 harfli

bumbar kavuşturumu, gün anaya kavuşmak, kavuk didirginliği, kavuk serpi debesi, kavunbaşlı ötleğen, kavuşmaz olağanlık, üst kavuşma konumu

17 harfli

Allah kavuştursun, altkavuşma konumu, dalkavukluk etmek, el ayağa kavuşmak, kavuk burtarımcıl, kavum sublinguale, kavurmak (yemler), kavuşmaz etkinlik

16 harfli

avcu kavun olmak, bastık kavurması, kavuk ağızlatımı, kavuk kan basımı, kavum artikulare, kavuşmaz dağılım

15 harfli

badem kavuzları, kavuk burtarımı, kavuk et tomuru, kavum abdominis, kavum epidurale, kavum medullare, kavum perikardi, kavum subdurale, kavurma herlesi, kavuşturabilmek, Kırkağaç kavunu, rahata kavuşmak

14 harfli

arpa kavuzları, dalkavuklaşmak, kasıp kavurmak, kavuk akıntısı, kavuk devirmek, kavuk genelimi, kavuk kanaması, kavuklu arkası, kavuklu yağmur, kavum faringis, kavum laringis, kavum vaginale, kavun başlılık, Kavuncuyaylası, kavurma fırını, kavuşma kanalı, kavuşma konumu, kavuşturabilme, kavuşum dönemi, kavuşum dönümü, kavuşum durumu, ...

13 harfli

bektaşikavuğu, çifte kavuklu, dalkavuklaşma, gün kavuşması, kavuk açımsal, kavuk devirme, kavuk irincil, kavuk irinsel, kavuk keskisi, kavum timpani, kavum torasis, kavunağaçları, kavurga etmek, Kavurmaçukuru, kavuşma devri, kavut eylemek, kavut helvası, kavuza çekmek, Kıyıkavurgalı, sac kavurması, sülüklü kavun, ...

12 harfli

alakavun otu, Barutkavuran, Büyükavulcuk, büyükkavuklu, çitili kavun, garğa kavunu, gün kavuşmak, kara kavurma, karın kavuğu, kavuk ağrısı, kavuk bakımı, kavuk çakılı, kavuk düşümü, kavuk gözemi, kavuk ingisi, kavuk inmesi, kavuk taşçıl, kavuk yalımı, kavum pelvis, kavun sineği, kavuşabilmek, ...

11 harfli

ağaç kavunu, alt kavuşum, dalkavukluk, kavuk açımı, kavuk bakar, kavuk kesim, kavum krani, kavum uteri, Kavurmaküpü, kavuşabilme, kavuşturmak, kavuşum ayı, kavuşuverme, kavuz kabuk, kavuz olmak, kocakavuklu, tahum kavut, tohumkavudu, üst kavuşum, Yuva kavunu

10 harfli

ağaçkavunu, altkavuşum, dalkavukça, gönü kavun, kavuk taşı, kavuk yeli, kavukçuluk, kavum nazi, kavum oris, kavunculuk, kavurmalık, Kavuşturan, kavuşturgu, kavuşturma, kavuşturum, kavuşulmak, kavut keçi, kavuzlular, tohumkavut, yılan kavu

9 harfli

acı kavun, dış kavuz, karakavuk, Karakavuz, kartkavut, kavuk iği, Kavuktepe, kavun baş, kavunumsu, Kavurgalı, kavurmacı, kavurmalı, Kavurtbey, Kavurthan, kavurtlak, kavurtmak, kavuşulma, kocakavuk, yılankavu

8 harfli

çalkavur, çalkavuş, çaykavuş, dalkavuç, dalkavuk, dişkavuz, iç kavuz, kankavur, karkavuk, karkavut, kavuçcuk, kavukçul, Kavuklar, kavukluk, kavuksuz, kavuniçi, Kavunluk, kavurcah, kavurçak, kavurgeç, kavurmaç, ...

7 harfli

ankavut, bılkavu, cakkavu, cılkavu, dekavun, içkavuz, kavukçu, kavuklu, kavulca, kavuncu, Kavunlu, kavunsu, kavurga, kavurgu, kavurğa, kavurka, kavurma, kavuruş, kavuşak, kavuşma, kavuşuk, ...

6 harfli

bakavu, bukavu, kavunt, Kavurt, sakavu, skavut

5 harfli

kavuç, kavuk, kavum, kavun, kavur, kavus, kavuş, kavut, kavuz

Kelime Ara