KAVU ile başlayan kelimeler

KAVU ile başlayan veya başında KAVU olan kelimeler 173 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre KAVU ile başlayan kelimeler

25 harfli

kavukçul-bağırsakçıl debe, kavum sublinguale apikale, kavuşmaz yansız kestirici

24 harfli

kavuşmaz etkin kestirici, kavuşmaz ölçünlü yanılgı

21 harfli

kavukçul kasık debesi, kavuksal uyluk debesi, kavun kökeninde büyür

20 harfli

kavum oris propriyum, kavum subaraknoidale, kavuşur su yosunları

19 harfli

kavuşur suyosunları, kavuzsal hırıltılar

18 harfli

kavuk didirginliği, kavuk serpi debesi, kavunbaşlı ötleğen, kavuşmaz olağanlık

17 harfli

kavuk burtarımcıl, kavum sublinguale, kavurmak (yemler), kavuşmaz etkinlik

16 harfli

kavuk ağızlatımı, kavuk kan basımı, kavum artikulare, kavuşmaz dağılım

15 harfli

kavuk burtarımı, kavuk et tomuru, kavum abdominis, kavum epidurale, kavum medullare, kavum perikardi, kavum subdurale, kavurma herlesi, kavuşturabilmek

14 harfli

kavuk akıntısı, kavuk devirmek, kavuk genelimi, kavuk kanaması, kavuklu arkası, kavuklu yağmur, kavum faringis, kavum laringis, kavum vaginale, kavun başlılık, Kavuncuyaylası, kavurma fırını, kavuşma kanalı, kavuşma konumu, kavuşturabilme, kavuşum dönemi, kavuşum dönümü, kavuşum durumu, kavuşur algler, kavuzsuz yulaf

13 harfli

kavuk açımsal, kavuk devirme, kavuk irincil, kavuk irinsel, kavuk keskisi, kavum timpani, kavum torasis, kavunağaçları, kavurga etmek, Kavurmaçukuru, kavuşma devri, kavut eylemek, kavut helvası, kavuza çekmek

12 harfli

kavuk ağrısı, kavuk bakımı, kavuk çakılı, kavuk düşümü, kavuk gözemi, kavuk ingisi, kavuk inmesi, kavuk taşçıl, kavuk yalımı, kavum pelvis, kavun sineği, kavuşabilmek, kavuşuklamak, kavuşuvermek

11 harfli

kavuk açımı, kavuk bakar, kavuk kesim, kavum krani, kavum uteri, Kavurmaküpü, kavuşabilme, kavuşturmak, kavuşum ayı, kavuşuverme, kavuz kabuk, kavuz olmak

10 harfli

kavuk taşı, kavuk yeli, kavukçuluk, kavum nazi, kavum oris, kavunculuk, kavurmalık, Kavuşturan, kavuşturgu, kavuşturma, kavuşturum, kavuşulmak, kavut keçi, kavuzlular

9 harfli

kavuk iği, Kavuktepe, kavun baş, kavunumsu, Kavurgalı, kavurmacı, kavurmalı, Kavurtbey, Kavurthan, kavurtlak, kavurtmak, kavuşulma

8 harfli

kavuçcuk, kavukçul, Kavuklar, kavukluk, kavuksuz, kavuniçi, Kavunluk, kavurcah, kavurçak, kavurgeç, kavurmaç, kavurmak, kavurmuk, kavursağ, kavurtma, kavuruge, kavuşkan, kavuşlak, kavuşmak, kavuşmaz, kavuştak, ...

7 harfli

kavukçu, kavuklu, kavulca, kavuncu, Kavunlu, kavunsu, kavurga, kavurgu, kavurğa, kavurka, kavurma, kavuruş, kavuşak, kavuşma, kavuşuk, kavuşum, kavuzça, kavuzlu

6 harfli

kavunt, Kavurt

5 harfli

kavuç, kavuk, kavum, kavun, kavur, kavus, kavuş, kavut, kavuz

Kelime Ara