İçinde KESİ geçen kelimeler

İçinde KESİ geçen kelimeler 1054 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

kesi aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. kesi anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde KESİ geçen kelimeler

25 harfli

(bir şey) abanoz kesilmek, (bir yer) zindan kesilmek, ağırlıksız kesitaraştırma, alellerin ayrışımı ilkesi, devirsiz ondalık kesirler, dokunca karşılığı kesinti, kamu kesimi menkul değeri, kesikli olasılık dağılımı, kesikli olasılıksal süreç, kesilen baş yerine konmaz, kesirli rasyonel fonksion, kıkırdaklı kaynaşım kesim, oldukça kesin yakınsaklık, yatay kesitsel bağımlılık

24 harfli

(birini) kesintiye almak, ağırlıklı kesitaraştırma, bütçenin aleniyet ilkesi, bütçenin doğruluk ilkesi, bütçenin genellik ilkesi, devirli ondalık kesirler, dışsatımda fon kesintisi, doğrulanabilirlik ilkesi, dört yanı deniz kesilmek, düzgün sınırlılık ilkesi, en küçük-en büyük ilkesi, giderlerde tahsis ilkesi, iki kesime bölmeli arama, kaynağında kesilen vergi, kesikli Fourier dönüşümü, kesikli rastsal değişken, kesin dışbükey fonksiyon, kesin ki-üstiki sınaması, kesinlik eşdeğer teoremi, kesintili bireysel gelir, kesirli eştümleşik model, ...

23 harfli

Allah´tan umut kesilmez, ayırım gözetmeme ilkesi, besicel sinirceli kesit, bütçenin açıklık ilkesi, can evi kesikli gerinti, çekirdek bağlama erkesi, dışsatım prim kesintisi, enaz ayrım bilgi ilkesi, göbeği sokakta kesilmiş, ihracatta fon kesintisi, karıncıl-yolakçıl kesim, karışık periyodik kesir, karşılıklı taviz ilkesi, karşıtkesimli araştırma, kesikli sıklık dağılımı, kesimsel gelir dağılımı, kesimsel uyum kredileri, kesin içbükey fonksiyon, kesintisiz ulusal gelir, kesir dereceli integral, reel kesim güven dizini, ...

22 harfli

ağırşaklı kömür kesici, aktifleme etkin kesiti, bağırsak tepkiç kesimi, bırakıntı metal kesimi, Bir kesimli perçinleme, bütçenin birlik ilkesi, etkinleme etkin kesiti, ışınım erkesi niceliği, ihracat prim kesintisi, kesikli örneklem uzayı, kesikli veri değişkeni, kesime bağlı eyaletler, kesin orantılar yasası, kesin özdeşleştirilmiş, kesine yakın yakınsama, kesintili ulusal gelir, kesintisiz güç kaynağı, kesirli sayı sıfatları, kesirli tümleşik model, mürekkep lekesi ölçeri, öykesi topuğuna çıkmak, ...

21 harfli

ardı arası kesilmemek, ayağı yerden kesilmek, bebenek kesip ayırımı, belirtilmeziik ilkesi, bozuk kesim adresleme, bulgucuyu anma ilkesi, doğumcul yatın kesimi, eşit üleştirme ilkesi, fiziksel kesimli disk, funktorlarm bileşkesi, gerçek bulgucu ilkesi, görüntü kesitli çizim, kesici biyopsi iğnesi, kesin artan fonksiyon, kesin doğrusal ilişki, kesinli gereklik kipi, kesintisiz süreklilik, kesintisiz yatırımlar, kıvılkesimsel çözelti, konsolide kamu kesimi, opioit ağrı kesiciler, ...

20 harfli

alçak kesitli lastik, badak torbası kesimi, belirsiz sinir kesim, bileşik tepki ilkesi, boğmukçul yay kesimi, damar-sinirsel kesit, değişkenli kesimleme, dışlanamazlık ilkesi, dikeçli kömür kesici, dizileyici kesimleme, en çok uyarma ilkesi, isteğe bağlı kesinti, kamu kesimi yatırımı, kesik boğaz alabalık, kesikli seçim modeli, kesikli tepki modeli, kesikli zaman serisi, kesimsel arılaştırma, kesin depolama alanı, kesin satış taahhüdü, kesinlik parametresi, ...

19 harfli

adî uzatılmış kesir, allgau tırnakkesişi, altın kesim yöntemi, bıçak gibi kesilmek, dibir (dübür) kesim, düşey yelpaze kesim, eğilen baş kesilmez, gayrisafilik ilkesi, güneş lekesi kuramı, hoşlanım acı ilkesi, hoşlanım-acı ilkesi, Hutton-Lyell ilkesi, işlemekten kesilmek, iyi sıralama ilkesi, kehenetten kesilmek, kesici ucu aşınması, kesik koninin hacmi, kesikli veri modeli, kesimli kırık dökük, kesin alış taahhüdü, kesintili anımsatma, ...

18 harfli

afarozman kesilmek, ateş gibi kesilmek, Barışın beş ilkesi, belirsizlik ilkesi, bıçak suyu kesiyor, birleştirim ilkesi, çelişmezlik ilkesi, dondurma kesitleri, dosya kayıt kesimi, erkekliği kesilmek, eylemsizlik ilkesi, görünmez el ilkesi, hızlandıran ilkesi, kanlı kesit bilimi, karakütük kesilmek, kesici endonükleaz, kesilim öngerilimi, kesin hesap kanunu, kesin hesap yasası, kesin kütüğe yazım, kesinleştirebilmek, ...

17 harfli

(os) omurga kesim, bankacılık ilkesi, çakı suyu kesiyor, çelişiklik ilkesi, çift değer ilkesi, eniyi çaba ilkesi, eniyicilik ilkesi, eşit ücret ilkesi, etkinleşme erkesi, Fourier dönüşkesi, ilişkinlik ilkesi, ince taneli kesim, kalkan beze kesim, kamu kesimi açığı, karadamar kesimci, karanlık kesilmek, karşılanım ilkesi, kesik DNA zinciri, kesiklik hipotezi, kesiklilik yüzeyi, kesimleme dizgesi, ...

16 harfli

acı verme ilkesi, ağrı kesici ilaç, alt yetki ilkesi, anestezi maskesi, avuçlama tepkesi, ayırtlama ilkesi, Babinski tepkesi, canavar kesilmek, Cavalieri ilkesi, çağrışım tepkesi, çok değer ilkesi, deri altı kesimi, dermanı kesilmek, Dirichlet ilkesi, dirliği kesilmek, doldurmalı kesik, enaz çaba ilkesi, etkilenil erkesi, geleneksel kesim, gerçeklik ilkesi, güdük üstü kesim, ...

15 harfli

allame kesilmek, ana akım kesici, arakesit işlemi, ardı kesilmemek, bademcik kesimi, bademcik kesiti, bağlanım erkesi, buruncuk kesiti, bülbül kesilmek, çarpışma kesiti, çekirdek erkesi, çevre kesişmesi, çimlenme erkesi, çözülürü erkesi, Dedekind kesimi, dışlanma ilkesi, dikkat kesilmek, dondurma kesiti, düzlemsel kesit, elektrik erkesi, endüstri ülkesi, ...

14 harfli

açıklık ilkesi, ağırlık ilkesi, ağrı kesilmesi, alt ağ maskesi, alyon kesilmek, ardıl kesitler, aslan kesilmek, aştırma erkesi, atmık kın kesi, aybaşı kesilim, ayrılma ilkesi, Balıkesirlilik, bebenek kesimi, bebenek kesiti, Bellman ilkesi, benzeme ilkesi, birincil kesim, boygur kesilim, bürüngü kesimi, cıngıl helkesi, daraltı kesimi, ...

13 harfli

açılış kesimi, anahtar kesim, apah kesilmek, ateş kesilmek, ayak tenekesi, ayırma ilkesi, bağlam erkesi, bağlam ilkesi, bağlam kesimi, bela kesilmek, bileşik kesir, Birlik ülkesi, böbrek kesiti, bürgeç kesimi, bürgeç kesiti, büyüme ilkesi, çayırmelikesi, çoban takkesi, daraltı kesim, devirli kesir, dilcik kesimi, ...

12 harfli

abaza kesimi, acı kesilimi, ahlak ilkesi, akarca kesit, bağak kesimi, bağak kesiti, bağır kesimi, bağlam kesim, bayağı kesir, bilet kesici, bitevi kesim, bizcil kesim, boyuna kesit, bulgu ilkesi, buz kesilmek, büksel kesit, bürmeç kesim, Cephe Ülkesi, çeper erkesi, çıkış ülkesi, çift kesikli, ...

11 harfli

âdet kesimi, ağrı kesici, ağrı kesimi, akım kesici, altın kesit, amaç erkesi, aşık kesiti, Balıkesirli, basit kesir, bayağıkesir, bozuk kesim, börk kesimi, burun kesim, büyük kesim, ceza kesimi, çiğa kesimi, çüğre kesim, dalak kesim, dayakkesiri, debe kesimi, deri lekesi, ...

10 harfli

altınkesit, apış kesim, aydınkesim, bağ erkesi, börk kesim, buka kesim, çil lekesi, çözülkesim, dal kesimi, dil kesimi, eğik kesit, enine kesi, esik kesik, gön kesiği, göz kesimi, göz lekesi, gün kesiği, güz kesiği, ince kesim, ince kesit, kan lekesi, ...

9 harfli

adi kesir, ana kesim, ana kesir, ana kesit, ara kesit, Balıkesir, bu kesime, devlikesi, devrikesi, dış kesim, dik kesit, dip kesim, düz kesim, et kesiği, et kesimi, göz kesim, harekesiz, ısılkesim, ışılkesim, kesi taşı, kesicilik, ...

8 harfli

altkesim, arakesit, başkesit, elikesik, etlekesi, kemkesim, Kesikkaş, kesiklik, kesiksiz, Kesiktaş, kesileme, kesilmeğ, kesilmek, kesimevi, kesimlik, kesin ad, kesindik, kesinkes, kesinlik, kesinmek, kesirsiz, ...

7 harfli

Enkesit, kesikçi, kesikli, Kesiksu, kesilge, kesilik, kesilim, kesilir, kesiliş, Kesilli, kesilme, kesimci, kesimiş, kesimli, kesimlü, kesinme, kesinti, kesirli, kesişen, kesişim, kesişme, ...

6 harfli

kesici, kesike, kesiki, kesili, kesiyh

5 harfli

kesib, kesiç, kesif, kesiğ, kesik, kesim, kesin, kesir, kesiş, kesit

4 harfli

kesi

Kelime Ara