KESİ ile başlayan kelimeler

KESİ ile başlayan veya başında KESİ olan kelimeler 337 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

kesi aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. kesi anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre KESİ ile başlayan kelimeler

25 harfli

kesikli olasılık dağılımı, kesikli olasılıksal süreç, kesilen baş yerine konmaz, kesirli rasyonel fonksion

24 harfli

kesikli Fourier dönüşümü, kesikli rastsal değişken, kesin dışbükey fonksiyon, kesin ki-üstiki sınaması, kesinlik eşdeğer teoremi, kesintili bireysel gelir, kesirli eştümleşik model

23 harfli

kesikli sıklık dağılımı, kesimsel gelir dağılımı, kesimsel uyum kredileri, kesin içbükey fonksiyon, kesintisiz ulusal gelir, kesir dereceli integral

22 harfli

kesikli örneklem uzayı, kesikli veri değişkeni, kesime bağlı eyaletler, kesin orantılar yasası, kesin özdeşleştirilmiş, kesine yakın yakınsama, kesintili ulusal gelir, kesintisiz güç kaynağı, kesirli sayı sıfatları, kesirli tümleşik model

21 harfli

kesici biyopsi iğnesi, kesin artan fonksiyon, kesin doğrusal ilişki, kesinli gereklik kipi, kesintisiz süreklilik, kesintisiz yatırımlar

20 harfli

kesik boğaz alabalık, kesikli seçim modeli, kesikli tepki modeli, kesikli zaman serisi, kesimsel arılaştırma, kesin depolama alanı, kesin satış taahhüdü, kesinlik parametresi, kesintisiz anımsatma, kesirli ARIMA modeli

19 harfli

kesici ucu aşınması, kesik koninin hacmi, kesikli veri modeli, kesimli kırık dökük, kesin alış taahhüdü, kesintili anımsatma, kesintisiz değişken, kesirli sayı sıfatı, kesirli tümleştirme, kesişmeyen doğrular

18 harfli

kesici endonükleaz, kesilim öngerilimi, kesin hesap kanunu, kesin hesap yasası, kesin kütüğe yazım, kesinleştirebilmek, kesinlik dizeyleri, kesintili değişken, kesintisiz dönüşüm, kesirli eştümleşme, kesişmezlik kuralı, kesit deney düzeni

17 harfli

kesik DNA zinciri, kesiklik hipotezi, kesiklilik yüzeyi, kesimleme dizgesi, kesimsel arılaşma, kesin azalan dizi, kesinleşmiş vergi, kesinleştirebilme, kesintili suverme, kesintili yatırım, kesintisiz evirim, kesintiye uğramak, kesirinden gelmek, kesirli birim kök, kesişen düzlemler, kesişme noktaları

16 harfli

kesici buruncuğu, kesîci-yükleyici, kesicilik yapmak, kesikli gösterim, kesikli söyleyiş, kesim (sayımsal), kesim bindirmesi, kesim taksitleri, kesimsel bunalım, kesin eşitsizlik, kesin sorumluluk, kesintili evirim, kesintili ısıtma, kesintisiz gelir, kesirin periyodu, kesirli yineleme, kesişine doğrusu, kesitsel eğrilik

15 harfli

kesicilik etmek, kesik kızgınlık, kesikler dizimi, kesikli dağılım, kesikli görünge, kesiklik önsavı, kesiklik vermek, kesiksiz kıvrım, kesilen sayışım, kesilim sıklığı, kesimli damıtma, kesimsel eritme, kesinlik yasası, kesintili gelir, kesintiye almak, kesirgen böceği, kesişen kümeler, kesişim noktası, kesişme noktası, kesişme simgesi

14 harfli

kesici aralığı, kesici kılıççı, kesik yavansüt, kesikli kıvrım, kesiksiz süreç, kesim ağırlığı, kesim ve kurgu, kesin kısıtlar, kesin sınırlar, kesinleştirmek, kesintili ürün, kesip çıkarmak, kesitaraştırma

13 harfli

kesici çevrim, kesici dişler, kesici kasnak, kesik dağılım, kesik piramit, kesikli çizgi, kesikli doğum, kesikli gidiş, kesikli gözce, kesikli işlem, kesikli kitle, kesikli süreç, kesikli yanma, kesiksin izge, kesiksiz tayf, Kesilme akımı, kesim noktası, kesime vermek, kesime yazmak, kesimli dikim, kesimli kezik, ...

12 harfli

kesici kılıç, kesik akıtma, kesik kelime, kesik kesmek, kesik koyunu, kesik prizma, kesik sözcük, kesikli tayf, kesikli veri, kesilebilmek, kesilivermek, kesim firesi, kesim kesmek, kesim kuramı, kesime verme, kesimli eder, kesin alındı, kesin fatura, kesin olarak, kesin sınama, kesin tasarı, ...

11 harfli

kesici ağız, kesici pens, kesik atmak, kesik cümle, kesik çatma, kesik Kerem, kesik kesik, kesik tümce, kesik yapım, kesikleşmek, kesiksizlik, kesil alkol, kesilebilir, kesilebilme, kesiliverme, kesim çalım, kesim etmek, kesim itmek, kesim oranı, kesin bilgi, kesin fiyat, ...

10 harfli

kesici diş, kesici ucu, kesik eğef, Kesik harç, kesik hava, kesik koni, kesik mani, kesik para, Kesikkavak, kesikkerem, Kesikköprü, kesiklilik, kesim kipi, kesimcilik, kesimlemek, kesimlenim, kesimlilik, kesin alım, kesin eder, kesin olay, kesin onam, ...

9 harfli

kesi taşı, kesicilik, kesif yem, kesik otu, kesik top, Kesikağaç, Kesikkaya, Kesikkeli, kesimhane, kesimleme, kesin göç, kesinekes, kesinetli, kesinleme, kesintili, kesisiyle, kesit adı, kesitdeya, kesiverme

8 harfli

Kesikkaş, kesiklik, kesiksiz, Kesiktaş, kesileme, kesilmeğ, kesilmek, kesimevi, kesimlik, kesin ad, kesindik, kesinkes, kesinlik, kesinmek, kesirsiz, kesişmek, kesitmek

7 harfli

kesikçi, kesikli, Kesiksu, kesilge, kesilik, kesilim, kesilir, kesiliş, Kesilli, kesilme, kesimci, kesimiş, kesimli, kesimlü, kesinme, kesinti, kesirli, kesişen, kesişim, kesişme, kesiyen

6 harfli

kesici, kesike, kesiki, kesili, kesiyh

5 harfli

kesib, kesiç, kesif, kesiğ, kesik, kesim, kesin, kesir, kesiş, kesit

4 harfli

kesi

Kelime Ara