İçinde KİM geçen kelimeler

İçinde KİM geçen kelimeler 880 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

kim aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. kim anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde KİM geçen kelimeler

25 harfli

basınçlı hava birikimliği, birikimli sıklık dağılımı, birikimli toplam sınaması, biyokimyasal zehirli etki, çekimin isimsel şekilleri, çekimli üreteçli ateşleme, elektrokimyasal yöntemler, gemi adamı kimlik belgesi, kimse yoğurdum ekşi demez, kimyasal kanser yapıcılar, kimyasal oksijen ihtiyacı, kinetik kimyasal maddeler, omurgada yil=yel birikimi, parenkimatöz meme yangısı, yarı-mikrokimyasal terazi, yemlerin kimyasal analizi

24 harfli

Avrupa kimliği bildirisi, bağlantı noktası kimliği, birikimli dağılım işlevi, birikimli normal dağılım, biyokimyasal toksikoloji, çekimli eylemden ikileme, havalandırma parenkiması, izotop değişim tepkimesi, kimlik denetleme başlığı, kimyasal kapılı kanallar, zincir bölünme tepkimesi

23 harfli

belirtmesiz isim çekimi, birikimli sıklık eğrisi, birikimli veri sınaması, elektrokimyasal değişim, elektrokimyasal eşdeğer, eski kimliğine bürünmek, günlük çekim dizilemesi, histokimyasal yöntemler, keratitis parenkimatoza, kimyasal çevirimli örtü, kimyasal çevrimli örtme, kimyasal parlaklaştırma, kişisel kimlik numarası, neyin nesi (kimin fesi), Schlotterbeck tepkimesi, sermaye birikim fonları, sinirlerine hâkim olmak, yatın boru kan birikimi, yerdeğiştirme tepkimesi

22 harfli

aşırı sermaye birikimi, belirtmeli isım çekimi, biyojeokimyasal çevrim, ekimalanı (sayılaması), fîïl çekiminde almaşım, güçlü kimlik doğrulama, günlük çekim gösterimi, hakim strateji dengesi, ısıl-kimya, termokimya, ısılçekirdek tepkimesi, ilkel sermaye birikimi, isim çekiminde almaşım, kimyasal kanser yapıcı, kimyasal karsinojenler, kimyasal ozmotik teori, parenkim dejenerasyonu, petrokimyasal maddeler, sermaye birikim kısıtı, sitokimyasal yöntemler, spektrokimyasal analiz, telnet uçbirim kimliği, ...

21 harfli

acından kimse ölmemiş, biyojeokimyasal devir, biyokimyasal tolerans, ekim sayımı bildirimi, elektrokimyasal hücre, evrensel tekil kimlik, fotokimyasal kirlilik, günlük çekim eşlemesi, kızgın öğecik kimyası, kimliğin belirlenmesi, kimlik denetim paketi, kimyasal çekici madde, kimyasal karsinogenez, kimyasal reaksiyonlar, kimyasal termodinamik, monomoleküler tepkime, Nierenstein tepkimesi, optik kaydırma çekimi, termokimyasal denklem, yatıncıl kan birikimi

20 harfli

`kimdir bil` tekniği, biyokimyasal genetik, çekim kromatografisi, eşitsiz heceli çekim, fotokimyasal eşdeğer, fotokimyasal tepkime, ısıl nükleer tepkime, ısılçekinsel tepkime, ısılkimyasal kaplama, Kanada Eskimo Köpeği, kanda otalak birikim, kır-kent itim-çekimi, kimi kimsesi olmamak, kimyasal antagonizma, kimyasal itici madde, kimyasal kayım (NMR), kimyasal koruyucular, kimyasal peritonitis, kimyasal reseptörler, kimyasal saflaştırma, mikrokimyasal terazi, ...

19 harfli

`kestir kim` ölçeri, bağlaşık tepkimeler, çocuk ruh hekimliği, değer birikim aracı, deride kan birikimi, dermatomik mezenkim, doğal gaz tepkimesi, elektrokimyasal pil, elektrostatik çekim, fotonükleer tepkime, hâkim gayr-i menkul, iç redoks tepkimesi, isteğe bağlı tahkim, iyonlar arası çekim, kan çekimi (emlemi), kimyasal antagonist, kimyasal özellikler, kimyasal potansiyel, kimyasal tepkimeler, kimyasal zararlılar, mekanokimyasal etki, ...

18 harfli

ansal kimya görüşü, bağışıklık kimyası, Baudovin tepkimesi, birikimli çoğaltan, bitkimsi hayvanlar, çekim alanı kuramı, çekim değişkenliği, çekirdek tepkimesi, düzenleşim kimyası, ekzotermik tepkime, endotermik tepkime, eskime-aşınma payı, eş zamanlı tepkime, fotokimyasal işlem, hakim firma modeli, ısıveren tepkimler, içe çekimli seslik, katı-hal tepkimesi, kaynakçasal kimlik, kim vurduya gitmek, kimesne, (kimsene), ...

17 harfli

anasistem kimliği, ayrışma tepkimesi, betimleyici çekim, birikim katsayısı, Claisen tepkimesi, dallantı birikimi, dolaylamalı çekim, elektriksel çekim, eşit heceli çekim, fotokimyasal etki, göğüs çekimi, GöÇ, günlük çekim(ler), hâkimiyetimilliye, Hofmann tepkimesi, ışınetkin kimyası, isim çekim ekleri, katılma tepkimesi, kim kime dum duma, kimlik denetlemek, kimyasal çöktürme, kimyasal denkleme, ...

16 harfli

açıklayıcı çekim, ad çekimi ekleri, ardıl tepkimeler, aşınma ve eskime, berk isim çekimi, birikimli öngörü, biyokimyasal yol, Bodvin tepkimesi, çekim orunlaması, çekimli çevirgeç, çekimli güçölçer, çekinsel tepkime, çekirdek kimyası, çoktürel tepkime, değişken çekimli, ekleme tepkimesi, etkilenme çekimi, farmasötik kimya, film birikimliği, fotokimyasal sis, güvenlik kimliği, ...

15 harfli

... kim ... kim, alternatif ekim, anamal birikimi, anorganik kimya, bağırsak dikimi, bağlayıcı çekim, baş aşağı çekim, bel çekimi, BeÇ, belgelik çekimi, boy çekimi, BoÇ, çekim örnekliği, çekimle ayrılım, çekimlenebilmek, çekimleyebilmek, çekimli kelime:, çekimsel oluşum, denge tepkimesi, ekimotik kanama, eylem çekim eki, eyletik tepkime, fiil çekimi eki, ...

14 harfli

aile hekimliği, atmık gecikimi, Avrupa kimliği, ayrıntı çekimi, birikim etkeni, birikimli etki, birikimli hata, borcun tahkimi, çekîm almaşımı, çekim hipotezi, çekim uzunluğu, çekimlenebilme, çekimleyebilme, çekimli süzgeç, çekimli üreteç, çekimser olmak, çözümsel kimya, damız birikimi, değişmez çekim, deneysel kimya, devingen çekim, ...

13 harfli

aktif birikim, aşırı birikim, bitki kimyası, çarpıcı çekim, çekim tahtası, çekimli eylem, çekimsiz fiil, deneme çekimi, dikim aralığı, dilkim dilkim, diş hekimliği, düğüm kimliği, ekim düzeneği, ekim makinesi, ekim yönetimi, ekimli deneme, erkim eksicik, Eskimo Köpeği, etkin birikim, ezmi gecikimi, hakim seçenek, ...

12 harfli

ad hoc hakim, almaşık ekim, almaşlı ekim, aşırma dikim, bel gecikimi, birikimcilik, bitiş çekimi, biyokimyasal, çekim ölçeği, çekim örneği, çekim sabiti, çekim sayısı, çekimli fiil, dikim kazığı, dikim sırası, dikim zamanı, doku kimyası, dolama dikim, durgun çekim, ekim et suyu, ekim yöntemi, ...

11 harfli

aile hekimi, akim kalmak, alt birikim, ardlı dikim, badak dikim, başhekimlik, biyokimyacı, buğu çekimi, burun dikim, çekim özeği, çekim-ayrım, çekimlenmek, çekimsenmek, çekimser oy, çekimserlik, çekimsizlik, denel kimya, derli çekim, dikim dikim, ekim zamanı, ekimçizgisi, ...

10 harfli

Abdülhakim, açı çekimi, ağ kimliği, ağır çekim, apış dikim, baş çekimi, birikimlik, cam çekimi, can çekimi, çekim gücü, çekimlemek, çekimlenme, çekimleyiş, çekimli ad, çekimölçer, çekimölçme, çekimsenme, çekimserce, dışa dikim, dikimlemek, dirilkimya, ...

9 harfli

ad çekimi, anızaekim, ara çekim, birikimci, birikimli, biyokimya, bolay kim, buğ çekim, çekim atı, çekim eki, çekimleme, dikimhane, düz hekim, eşkimelek, fitokimya, fotokimya, geriçekim, hâkimiyet, hekimbaşı, hiç kimse, ısılkimya, ...

8 harfli

adçekimi, alakimek, baş ekim, başhekim, Başkimse, beleykim, berkimek, bilekime, bitkimsi, bola kim, çekimcil, çekimser, çekimsiz, çimkimek, çirkimek, dikimcil, dikimevi, dilkimen, ek çekim, ekimotik, el ekimi, ...

7 harfli

ardekim, bekimek, belekim, belkime, berkime, bilekim, birikim, bulakim, çekimci, çekimli, dikimci, ekimlik, eskimek, eskimsi, eşkimek, eşkimen, etkimek, gerekim, hökimet, ilkimek, kimdin?, ...

6 harfli

belkim, cilkim, çilkim, çûnkim, çünkim, ekimay, ekimoz, eskime, Eskimo, etkime, Hâkime, Hekimô, keşkim, kimdan, kimece, kimera, kimisi, kimiye, kimken, kimlik, kimmon, ...

5 harfli

aşkim, bekim, cekim, dikim, hakim, hekim, hikim, hôkim, hûkim, hükim, İlkim, irkim, işkim, kimen, kîmet, kimez, kimin, kimöz, kimsa, kimse, kimsi, ...

4 harfli

akim, ekim, kimi

3 harfli

kim

Kelime Ara