kim

kim

(I) zm. “Hangi kişi?” anlamında cümlede, özne, tümleç, nesne, yüklem görevinde kullanılan bir söz: Bunu kim söyledi? “Kim sesini çıkarırsa karşısında beni bulur.” -H. Z. Uşaklıgil.

II) bağ. esk. Ki: “Dedi kim tazeliğim çağında / Bir gülün bülbül idim bağında” -Atai.


kim

Kuşak: Belkısın kimi.


kim

Kim?.


kim

< ET kim: kim || çim || kem


kim

Bağ, ki


kim

Ki


kim için benzer kelimeler


kim, 3 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'i', 'm', şeklindedir.
kim kelimesinin tersten yazılışı mik diziliminde gösterilir.