kimse bilmez, kim kazana kim yiye

kimse bilmez, kim kazana kim yiye

“bir kimsenin çalışıp çabalayarak kazandığı malı kimi zaman hatır ve hayalde olmayan kişiler yer” anlamında kullanılan bir söz.


kimse bilmez, kim kazana kim yiye için benzer kelimeler


kimse bilmez, kim kazana kim yiye, 33 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'i', 'm', 's', 'e', ' ', 'b', 'i', 'l', 'm', 'e', 'z', ',', ' ', 'k', 'i', 'm', ' ', 'k', 'a', 'z', 'a', 'n', 'a', ' ', 'k', 'i', 'm', ' ', 'y', 'i', 'y', 'e', şeklindedir.
kimse bilmez, kim kazana kim yiye kelimesinin tersten yazılışı eyiy mik anazak mik ,zemlib esmik diziliminde gösterilir.