Kİ ile biten kelimeler

ile biten veya sonunda Kİ olan kelimeler 1002 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ki aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ki anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre Kİ ile biten kelimeler

25 harfli

biyokimyasal zehirli etki

24 harfli

antibiyotik sonrası etki, çokluk birinci şahıs eki, duyulan geçmiş zaman eki, görülen geçmiş zaman eki, taraksal-parmaksal tepki, teklik birinci şahıs eki, toplamsal mevsimsel etki, ya budur ki… ya budur ki

23 harfli

doğrusal olmayan ilişki, Polycentrus schamburgki, takınaklı zorunlu tepki, teklik ikinci şahıs eki, teklik üçüncü şahıs eki, ticareti saptırıcı etki, vena profunda antebraki

22 harfli

alimenter toksik alöki, arterya profunda braki, erken geri ödeme riski, fermantasyon pres keki, fiilden fiil yapım eki, fiilden fiil yapma eki, fiilden isim yapım eki, gölet-siğmikçil (tepki, kalıcı nörotoksik etki, muskulus sfinkter seki, muskulus triseps braki, negatif batmotrop etki, negatif dromotrop etki, negatif kronotrop etki, negatif trofotrop etki, papaverin benzeri etki, pozitif batmotrop etki, pozitif dromotrop etki, pozitif kronotrop etki, pozitif trofotrop etki, ters ışılelektrik etki, ...

21 harfli

bölümler arası ilişki, Copromastix prowazeki, işlevsel zehirli etki, kesin doğrusal ilişki, klonidin benzeri etki, muskulus biseps braki, parasempatolitik etki, sayısal görüntü diski

20 harfli

belirlenimsel ilişki, coşkusal aşırı tepki, fiilden ad yapma eki, gıda güvenliği riski, ısılelektriksel etki, Isılmıknatıssal etki, ışılelektriksel etki, ışılmıknatıssal etki, kişiler arası ilişki, negatif inotrop etki, normal biçimin öneki, öbekler arası ilişki, pozitif inotrop etki, satınalma gücü riski, yapısal zehirli etki

19 harfli

acil kurtarma diski, antlaşmanın tatbiki, çerçeve çizgisi eki, Helestoma temmnicki, immünosüpresif etki, mekanokimyasal etki, Oncorhynchus clarki, redoksokinetik etki, sansürlü örtük etki, transaktivatör etki, vena profunda braki, Wolff-Chaikoff etki

18 harfli

bakışımsız ilketki, bulunma durumu eki, çok-düzeyli ilişki, dışsatımın teşviki, dün bir, bugün iki, Fasciolopsis buski, geri bölgesel etki, güvenceli ödek eki, ihtiyotoksik bitki, kalsinojenik bitki, kuvvetlendirme eki, negatif başa tepki, nitelemede çelişki, olumsuz başa tepki, pozitif başa tepki, skeleton antebraki

17 harfli

bakışımsız ilişki, belirli nesne eki, çokkatlı titreşki, demode olma riski, Entamoeba polecki, fotoelektrik etki, fotokimyasal etki, ısılelektrik etki, ihracatın teşviki, iki-dizili ilişki, karsinojenik etki, karşılaştırma eki, kondrotoksik etki, nalbir mûkisâdiki, oligodinamik etki, olumlu başa tepki, özel zararlı etki, sesüstü ısıl etki, tabula ossis iski, transfüzyon riski, vasıta durumu eki

16 harfli

ak yuvar eriyiki, alacağın temliki, aşırtma özgertki, bakışımsız tepki, birlikte değişki, büyüleyici sanki, Cichlosoma meeki, çıkma durumu eki, çok yıllık bitki, dışsatım teşviki, donatma iştiraki, döviz kuru riski, elektrotrop etki, faiz oranı riski, fiil işletme eki, fizyolojik tepki, fotovoltaik etki, gecikmeli ilişki, geri ödeme riski, iki-yıllık bitki, iktisadi çelişki, ...

15 harfli

ağartısal tepki, aldatıcı ilişki, anlamsız ilişki, bağlaşık ilişki, bire bir ilişki, birincil ilişki, Bölümiçi ilişki, çokyıllık bitki, dipsojenik etki, doğrusal ilişki, dönüşsel ilişki, duysaksal tepki, edinilmiş tepki, enflasyon riski, eşcinsel ilişki, ettirgenlik eki, eylem çekim eki, fasya antebraki, fiil çekimi eki, gecikmeli tepki, geniş zaman eki, ...

14 harfli

bağaksal keski, batmotrop etki, bireysel tepki, birikimli etki, biyolojik etki, çoğulcu elerki, dizisel ilişki, dromotrop etki, edilgenlik eki, eğrisel ilişki, feed-back etki, fiil çekim eki, gecikmeli etki, görünür biriki, hava gazı beki, ışınkıvıl etki, ikincil ilişki, karesel ilişki, katabolik etki, koşullu ilişki, kronotrop etki, ...

13 harfli

ad durumu eki, alerjik tepki, altaltı oniki, anabolik etki, Aşağıörenseki, bireysel etki, birinci mevki, birincil etki, bükün son eki, cinsel ilişki, dağınık tepki, endokrin etki, gövde son eki, hal bu hal ki, ilgi hâli eki, kalıntı bitki, Karaabdülbaki, kayacıl bitki, klimaks bitki, Kurakçılbitki, marjinal etki, ...

12 harfli

asalak bitki, aynıyla vaki, ayrık ilişki, bağıl ilişki, belirteç eki, benzetme eki, bildirme eki, bileşik etki, Değirmenseki, diş düzeltki, dolaylı etki, eskiden eski, eskime riski, etki - tepki, faktitif eki, gametlibitki, göz tepretki, hal budur ki, haustra seki, hüsnütelakki, inotrop etki, ...

11 harfli

açısal itki, aditif etki, aidiyet eki, aktarım eki, asal ilişki, Beslerbitki, bozucu etki, Bunsen beki, Büyükakseki, değil mi ki, demür çirki, dörtlererki, döviz riski, eklem diski, eksi ilişki, eşitlik eki, eyi türetki, fasya braki, fidbek etki, fiyat riski, gayriahlaki, ...

10 harfli

aitlik eki, aittik eki, alçak seki, Alıçlıseki, apeks seki, arhenotoki, Arpalıseki, Baer diski, balık keki, banka çeki, başa tepki, beyaztilki, bunzenbeki, çizme seki, çokluk eki, döterotoki, eğri keski, elverir ki, etli bitki, fiil öneki, ha bola ki, ...

9 harfli

Abdülbaki, Abdüzzeki, açık seki, Ambarseki, arap siki, başhaseki, bellileki, benimkeki, bisaderki, cadı maki, cüce maki, çekim eki, çiki çiki, çoğul eki, deli eşki, diyeri ki, Dorukseki, doruktaki, durum eki, eskiberki, eşdeğişki, ...

8 harfli

akropaki, alaturki, ana erki, ana-etki, anabitki, arış eki, Arpaseki, ata erki, babaerki, Babaeski, Babahaki, belâbuki, belebuki, belle ki, belli ki, beriğiki, beslenki, bey erki, bıldırki, bırak ki, bir diki, ...

7 harfli

akşamki, anaerki, anğarki, aşşahki, ataerki, balayki, balbaki, balbeki, baleyki, bareşki, başeski, başseki, bayahki, bayakki, bayerki, belbaki, belçeki, beleyki, belleki, belliki, benimki, ...

6 harfli

ahlaki, Akseki, andeki, Ayseki, azaski, azıski, balaki, beriki, bızıki, bi iki, bidiki, bileki, biriki, bitiki, biziki, bolaki, boleki, bölâki, böleki, bulaki, buzuki, ...

5 harfli

afaki, ahaki, alöki, araki, bâlki, başki, bekki, belki, benki, Berki, beski, beyki, biçki, birki, bişki, bitki, börki, börki, cizki, çekki, çelki, ...

4 harfli

arki, aski, baki, beki, biki, boki, buki, ceki, çeki, deki, diki, eçki, ekki, enki, eski, eşki, etki, hâkî, heki, hoki, ırki, ...

3 harfli

aki, eki, iki, oki, ski

2 harfli

ki

Kelime Ara