İçinde KİS geçen kelimeler

İçinde KİS geçen kelimeler 658 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

kis aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. kis anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde KİS geçen kelimeler

25 harfli

adın belirtilmesi yetkisi, ana izlenimlerinin etkisi, ayırtık seçkisiz değişken, Epiteliyokist enfeksiyonu, gerçek para kasası etkisi, kedilerin perirenal kisti, sürekli seçkisiz değişken, tarifelerin gönenç etkisi, tarifelerin koruma etkisi, tarifelerin üretim etkisi, tepretkisel söyleyemezlik, yemin özel dinamik etkisi

24 harfli

(birini) terkisine almak, Balassa-Samuelson etkisi, bitkisel protein yemleri, doğuştan karaciğer kisti, eskisi kadar (veya gibi), germinal inklüzyon kisti, glomerulokistik hastalık, kalabalıklaştırma etkisi, kolitis kistika profunda, ortalama üstikisel sapma, osteitis fibroza kistika, özgüsel önezelik tepkisi, St. Petersburg çelişkisi, tarifelerin gelir etkisi, tarifelerin refah etkisi

23 harfli

adenoid kistik karsinom, Astley-Coper belirtkisi, balbıçağı, [balkeskisi], bileşik kaldıraç etkisi, dışsatımın gelir etkisi, elektrikli deri tepkisi, ikisi bir kapıya çıkmak, iletkisel söylem yitimi, iletkisel söyleyemezlik, iyeliği tanıtma yetkisi, komşuyu kıskanma etkisi, perinefrik yalancı kist, sıra ilişkisi katsayısı, soğuk duş etkisi yapmak, sundurmasal ısı tepkisi, tarifelerin rant etkisi, yalancı boynuz kistleri

22 harfli

« benckiser » ultalığı, bezik burgu öz tepkisi, bitkisel kaynaklı ilaç, etkisiz duruma getirme, güvenli sığınak etkisi, ihracatın gelir etkisi, iletkisel eyitimsizlik, kemik hidatit kistleri, mukus retensiyon kisti, seçme yetkisi piyasası, yalancı porsuk bitkisi

21 harfli

başabaş seçme yetkisi, “bence-jones” tepkisi, bitkisel dirim konisi, döl yolu genişletkisi, Galvanik deri tepkisi, ilacın zehirli etkisi, ilişkisel veri tabanı, insan-makine ilişkisi, işlemle ilişkisi olma, kapana kısılma etkisi, koşullu coşku tepkisi, psödokeratin kistleri, Wicksell fiyat etkisi, yansız tüketim etkisi, yelkensel ağız eskisi, yutağın hipofiz kisti

20 harfli

adenokistik karsinom, ahbap çavuş ilişkisi, batık maliyet etkisi, bitkisel gözdeğmelik, bitkisel kaynantılar, brakisefalik cücelik, Çöl Tilkisi Harekâtı, dalızsal ısı tepkisi, dizisel konum etkisi, etkisizleştirebilmek, Gartner kanalı kisti, girizsel ısı tepkisi, Hayek yatırım etkisi, ısınma dönemi etkisi, ilave çalışan etkisi, iletkisel söz yitimi, kamuya sunma yetkisi, kistik adenokarsinom, kistik ekinokokkozis, kistik korpus luteum, kredi varlığı etkisi, ...

19 harfli

... kisvesi altında, Bartolin bezi kisti, beşten ikisi düğümü, bir sürecin yetkisi, bitişiklik ilişkisi, bitkisel yenilikler, crowding-out etkisi, deri tabanı tepkisi, domuz kulağı etkisi, eştümleşme ilişkisi, etkisizleştirebilme, geri besleme etkisi, ışıkelektrik etkisi, ikisürekli gönderim, “jacquemet” tepkisi, Joule Kelvin etkisi, keten bitkisi ürünü, kistadenom lenfozum, kistojenik hücreler, köşe çözümü tepkisi, Lenfokist hastalığı, ...

18 harfli

alım seçme yetkisi, alıp verme yetkisi, artık işlem etkisi, basit böbrek kisti, basyüklenim etkisi, bednar ağız eskisi, bitkisel dışasalak, “cammidge” tepkisi, çapabitkisi tarımı, endometriyum kisti, eskisini aratmamak, etkisini göstermek, Heterakis gallinae, Hicks ikame etkisi, ışılgerilim etkisi, im dizisi ilişkisi, işbırakımı yetkisi, kandır içi tepkisi, kargabüken bitkisi, kispet çıkarılması, kistoserkoz serker, ...

17 harfli

barbunya pilakisi, bitkisel içasalak, brankiojenik kist, brankiojenöz kist, çağrışım ilişkisi, değerleme yetkisi, dihidrotakisterol, duysaklık tepkisi, ek çalışan etkisi, ekinokokkus kisti, elektrolit etkisi, eş-gidiş ilişkisi, geri dalga etkisi, Hint yağı bitkisi, işbırakım yetkisi, işlem günü etkisi, karadamar deşkisi, kistadenokarsinom, kistik yumurtalık, kistozoik parazit, Metzler çelişkisi, ...

16 harfli

ad verme yetkisi, alıştırma etkisi, Anisakis simplex, bademcik keskisi, bağırsak keskisi, bağlantı tepkisi, beti arka etkisi, bitkisel soylama, “biuret” tepkisi, bolluk çelişkisi, bronkojenik kist, Cambridge etkisi, engelleme etkisi, etkileşim etkisi, etkisizleştirmek, fasulye pilakisi, Giffen çelişkisi, hoskisi geçinmek, ilk geçiş etkisi, kaçınma ilişkisi, kisveye bürünmek, ...

15 harfli

akis uyandırmak, ardaşlık etkisi, ay ışığı etkisi, beklenti etkisi, bitkisel asalak, bitkisel kazein, bitkisel toprak, böbrek kistleri, Bumerang Etkisi, bürüngü keskisi, değer çelişkisi, derece ilişkisi, dudak tiryakisi, Eberhard etkisi, epidermis kisti, epidermoid kist, etkisizleştirme, gön içi tepkisi, gösteriş etkisi, ıldırık keskisi, ilişkisel işleç, ...

14 harfli

akarca keskisi, alüvyon sekisi, Batı Türkistan, batman helkisi, beyin köfekisi, bitkisel hayat, bitkisel kömür, bitkisel muska, boğnuk keskisi, branşiyal kist, bürgeç keskisi, Callier etkisi, Compton etkisi, çıkar ilişkisi, Çin Türkistanı, çökerti sekisi, denge ilişkisi, dışlama etkisi, dilcik keskisi, Doppler etkisi, duyurma etkisi, ...

13 harfli

akarsu sekisi, alveoler kist, aşınma sekisi, bağak keskisi, Baumol etkisi, büğücü etkisi, Büyükismailce, cüzdan etkisi, çelişkisizlik, damar keskisi, delik keskisi, dilkisel bers, dokut keskisi, domino etkisi, duyuru etkisi, Epiteliyokist, etkisizleşmek, Fisher etkisi, fissural kist, folikül kisti, gamet bitkisi, ...

12 harfli

Auger etkisi, beyan etkisi, bitkisel dil, bitkisel lif, bitkisel tel, bitkisel yağ, boru keskisi, brakisefalik, çapa bitkisi, dalga etkisi, dava yetkisi, deney etkisi, deniztilkisi, dermoid kist, dinot etkisi, düzen etkisi, etki tepkisi, etkisiz alel, etkisiz sıva, etkisizleşme, fiyat etkisi, ...

11 harfli

ağıl etkisi, ağız eskisi, ahır sekisi, ahor sekisi, ahur sekisi, alın çekisi, ayak eskisi, ayla etkisi, baca sekisi, baş keskisi, bohr etkisi, brakisefali, coşu etkisi, çit bitkisi, çöl tilkisi, çöp bitkisi, deri etkisi, eğe keskisi, Eskisarıbey, eşik etkisi, etkisiz doz, ...

10 harfli

balkeskisi, brakisefal, cuma ikisi, çelişkisiz, çöltilkisi, Darısekisi, devlikisün, ebemeşkisi, eskisellik, etkisizlik, huni kisti, kar etkisi, kis toprak, kiskilemek, kiskisnene, kistadenom, kistektomi, kistleşmek, koç etkisi, kralsekisi, lığ sekisi, ...

9 harfli

ekispires, elkeskisi, Eskisaray, etkisizce, göçeskisî, Heterakis, ilişkisel, ilişkisiz, karyokist, kist kist, kistakant, kistlenme, kistleşme, kistoprak, mikrokist, mumsekisi, öñdünkisi, proboskis, psödokist, sarkokist, sporokist, ...

8 harfli

akistiya, ana kist, Anisakis, bitkisel, cilkisiz, ekistıra, erikiseç, hemokist, İkisaray, ikistire, kolkisin, merokist, metakist, oskisali, podokist, sitokist, tenkisat, tepkisel, tepkisiz, yetkisiz

7 harfli

alakise, ankiste, bilakis, bilekis, bitkisi, ekister, eskisel, etkisel, etkisiz, içkisiz, ikistir, inkisar, kis kis, Kisecik, kisicil, kiskisi, otokist, ötekisi, sekisen, tepkisi

6 harfli

Akkise, enkist, Eskisu, kisdan, kisdik, kisegi, kiskiç, kiskil, kiskip, kiskis, kismek, kispat, kispet, kisrah, kisren, kistat, kistik, nakisa, ookist, tenkis, tenkis

5 harfli

akisi, bikis, dikis, İkisu, kisbe, kisek, kisga, kisil, kisip, kisir, kisle, kisli, kisme, kisve, lôkis, nakis, nekis, sekis

4 harfli

akis, ekis, kise, kisi, kist

3 harfli

kis

Kelime Ara