kis

kis

Taş, kum, kil ile karışık kaynaşmış sert tabaka.


kis

Taş, kum, kille karışıp kaynaşmış sert toprak katmanı.


kis

Bir çeşit taşlı toprak


kis için benzer kelimeler


kis, 3 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'i', 's', şeklindedir.
kis kelimesinin tersten yazılışı sik diziliminde gösterilir.